Senaste nytt från Storsthlm
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Att skapa rum för nyfikna och öppna möten!
Madeleine Sjöstrand, Storsthlms direktör. Foto: Bengt Säll
Vi har inlett ett nytt verksamhetsår och visst märks det att det är nystart på många plan. På nationell nivå har vi en ny regering på plats, landstinget har bildat region och många av våra kommuner har fått nya ledningar. De politiska majoriteterna har förändrats i mer än hälften av länets kommuner efter valet. Vi ser att nya konstellationer har bildats för att få en styrande majoritet – eller minoritet – i 17 av 26 kommuner.

Både för egen del och för Storsthlm betyder det nya och intressanta möten. Till exempel välkomnar vi tolv nya kommunstyrelseordförande och en rad nya kommundirektörer in i våra strategiska nätverk. Tillsammans ska vi hitta bra sätt att ta om hand de kommunala frågor som sträcker sig över kommungränserna.

Att skapa rum för möten är ett av våra viktigaste strategiska verktyg för samverkan. Missa inte nästa spännande tillfälle – Mötesplats Storsthlm 2019. En heldag av goda samtal, kunniga föreläsare och inspirerande exempel. Läs mer nedan. Dagen avslutas med vårt förbundsmöte som utser styrelse och beslutar om den strategiska inriktningen för Storsthlm 2019 – 2022. 

Varmt välkomna!

Madeleine Sjöstrand
Förbundsdirektör, Storsthlm
Förbundsmöte Storsthlm 2019
 
Glöm inte att motionera! 
 
Nej, ingen uppmaning tll träning, utan en möjlighet att lyfta viktiga frågor till Storsthlms förbundsmöte. Enligt stadgarna har de ombud som kommunerna har valt rätt att motionera. Även varje medlem – kommun – har möjlighet att lämna in motioner. Senast den 11 februari ska motionerna ha inkommit till Storsthlm, gärna digitalt till info@storsthlm.se.

Motionerna bereds av Storsthlms styrelse som tar fram ett förslag till svar. Till sist behandlas motionerna på förbundsmötet den 21 mars.
 
Mötesplats Storsthlm 21 mars
 
Civilminister Ardalan Shekarabi medverkar på Mötesplats Storsthlm
 
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Nu står det klart att civilminister Ardalan Shekarabi kommer att delta på Mötesplats Storsthlm den 21 mars.
 
Under seminariet undersöker vi om det finns en konfliktyta mellan kommun och stat, och om det finns ett motsatsförhållande mellan kommunal demokrati och nationell likvärdighet. I seminariet medverkar även Håkan Sörman, tidigare kommundirektör i Södertälje och Täby, samt tidigare vd på Sveriges Kommuner och Landsting och landshövding i Jönköping.
Mötesplats Storsthlms webb kan du anmäla dig till dagen, se program och upplägg, medverkande talare och få de senaste nyheterna. Observera att du som deltagare på Mötesplats Storsthlm har möjlighet att delta som åhörare på förbundsmötet. Vid intresse anges detta i samband med anmälan.
 
Anmäl dig här

Har du funderingar kring programmet? Kontakta Roger Svanborg. För övriga frågor, kontakta Helen Ala-Kojola
Två tips ur programmet
 
Bilder från Mötesplats Storsthlm 2017. Foto: Elias Ljungberg
För tredje året bjuder vi in förtroendevalda och tjänstemän i våra 26 medlemskommuner till en dag med fördjupande och inspirerande samtal om kommunernas möjligheter och utmaningar.

Vad sägs om ett seminarium om länsgemensam samverkan som väcker omvärldens uppmärksamhet? Eller ett om hur kommunerna ska hantera en av länets stora utmaningar – kompetensförsörjningen? Detta är områden som vi kommer att titta närmare på i två av våra seminarier:
Högst upp från vänster: Irene Svenonius, Joakim Larsson.
Längst ned från vänster: Mats Gerdau, Sven-Erik Österberg
Kan vi – kommunerna i Stockholm, Region Stockholm och Länsstyrelsen – genom samarbete slå omvärlden med häpnad? Och i så fall, hur ska vi som aktörer skapa bästa möjliga förutsättningar för samarbete? Tillsammans med representanter från kommunerna i länet, representerat av Mats Gerdau, förbundsordförande på Storsthlm, Region Stockholm, representerat av finansregionråd Irene Svenonius, Länsstyrelsen, representerat av landshövding Sven-Erik Österberg och Stockholm stad, representerat av stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson, fördjupar vi oss i frågan, som du kan läsa mer om här
 
Högst upp från vänster: Meeri Wasberg, Pernilla Bergqvist. 
Längst ned från vänster: Johan Lefverström, Annika Wallenskog
Inom offentlig sektor är en av de stora utmaningarna frågan kring kompetensförsörjning. Enligt beräkningar från Sveriges Kommuner och Landsting behöver alla som årligen kommer ut på arbetsmarknaden arbeta inom offentlig sektor om kommuner och landsting ska kunna anställa fler i takt med befolkningstillväxten. Hur ska kommunerna klara sin kompetensförsörjning? Här deltar Sveriges Kommuner och Landstings chefsekonom Annika Wallenskog, Johan Lefverström, HR-direktör i Södertälje kommun, Meeri Wasberg, som är kommunstyrelseordförande i Haninge kommun och Pernilla Bergqvist, kommunalråd i Sigtuna kommun.

Här hittar du mer information om seminariet
Håkan Sörman, tidigare kommundirektör i Södertälje och Täby, vd på SKL och landshövding i Jönköping
Håkan Sörman: "Utvecklingen av riktade statsbidrag oroar"
 
I ett av våra key note-seminarier kommer vi att rikta fokus på den självstyrande kommunen. Hur ser konfliktytan mellan kommun och stat ut? Är kommunen öronmärkt, detaljstyrd eller självstyrd?

Till vår hjälp kommer vi att ha Håkan Sörman, som är tidigare kommundirektör i Södertälje och Täby, tidigare vd för Sveriges Kommuner och Landsting, samt tidigare landshövding i Jönköpings kommun. Vi passade på att stämma av lite kort hur tankarna går.

Hur självstyrande är kommuner egentligen?
– Ganska mycket i alla fall. I ett internationellt perspektiv så står kommunerna i Sverige för en mycket stor del av välfärdssektorn med bland annat egen beskattningsrätt. Men utvecklingen med allt fler riktade statsbidrag oroar.

Vilken är kommunernas största utmaning denna mandatperiod?
– En tuffare ekonomi och en allt svårare personalförsörjning är de stora utmaningarna. Och de kommer aldrig att kunna lösas om vi inte får fart på digitaliseringen av framför allt kärnverksamheten.

Vilka samtal vill du lyssna till på Mötesplats Storsthlm?
Jag skulle välja detta med kompetensförsörjning, "Kompetensförsörjning - har ingen tänkt på kloning?" Kloning låter som en ny idé!
hÄLSA OCH STÖD
Origo – länets gemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck
 
18 januari samlades chefer och förtroendevalda från olika myndigheter i länet för Origos årliga träff, länets gemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, samägt av Region Stockholm, Polismyndigheten i Stockholms län och alla kommuner i Stockholms län. Mötet sammanföll nästan med årsdagen för mordet på Fadime Sahindal, som föll offer för hedersförtryck, något Åsa Danielsson, verksamhetschef på Storsthlm, lyfte i sitt inledningsanförande.

– Det var en händelse som skakade om Sverige och fick oss myndigheter att inse att vi hade mycket arbete att göra. Sedan dess har vi kommit långt i länet, men det finns mycket kvar att göra. Det är otroligt viktigt att vi lyssnar på ungdomarna själva, ungdomar som ofta befinner sig i mycket svåra livssituationer.

Bland annat presenterades en ny kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck som genomförts i Stockholm, Göteborg och Malmö, där totalt 6000 elever i årskurs 9 har besvarat en enkät. Mellan 7-10 procent av ungdomarna uppger att de lever med hedersnormer och 7 procent att de har blivit utsatta för någon form av kollektivt legitimerat våld. Det framkommer att ungdomarna främst skulle vända sig till skolan för att få stöd och hjälp.

 Läs mer om Origos arbete, deras kartläggning och vad som sades på konferensen här

Vid frågor, kontakta Daphne Wahlund
UTBILDNING OCH ARBETSKRAFT
Kraftsamling för framtidens gymnasieskola
 
Storsthlms åtta identifierade huvudområden för arbetet med gymnasieexpansionen
I föregående nyhetsbrev skrev vi om den kraftsamling som pågår i Stockholms län för att gemensamt planera och dimensionera gymnasieutbudet i en växande gymnasieregion. Det kommer bland annat att behövas 20 000 fler gymnasieplatser till år 2027. Just nu arbetar Storsthlm med att ta fram ett brett kunskapsunderlag om bland annat pendlingsmönster mellan skolor och kommuner, programtillgänglighet samt planerad utbyggnad och kapacitetsbedömningar av befintliga lokaler. Hur tänker och resonerar ungdomar när de gör sitt gymnasieval?

I december arrangerade Storsthlm och Ungdomsbarometern en workshop med temat "gymnasievalet ur ett elevperspektiv". Fokus låg på att identifiera relevant data att använda i arbetet framåt för en klokt planerad gymnasieexpansion i Stockholms län. 

Läs mer om den pågående kraftsamligen här

Kontakta Karin Soffiantini-Yildiz om du vill veta mer
 
BO OCH VERKA
Länsgemensam rådgivning hjälper fler att minska sin energianvändning
 
Emelie Emanuelsson, regional utvecklingsledare, Storsthlm. Foto: Bengt Säll
I Sverige erbjuder majoriteten av alla kommuner energi- och klimatrådgivning, vars syfte är att stötta lokala företag, organisationer och privatpersoner i hur energianvändningen i verksamheter och boenden kan minska. I Stockholms län samordnas den kommunala energi- och klimatrådgivningen av Energikontoret Storsthlm, ett av femton Energikontor i landet.

En fråga som närmast exploderat i länet de senaste åren är frågan om solenergi, något Emelie Emanuelsson, regional utvecklingsledare för de kommunala energi- och klimatrådgivarna, menar har med en ökad klimatmedvetenhet att göra.

– Många har blivit medvetna om klimatförändringarna och vill investera i förnybar energi, samtidigt som priset på solceller har sjunkit under senare år. Solceller har nämligen inga driftskostnader att ta hänsyn till och när anläggningen är avbetalad producerar den gratis energi under många år framöver, förklarar hon.

Detta är endast ett utdrag ur en längre artikel om hur länets energi- och klimatrådgivning fungerar. Här kan du läsa hela texten
Intervju med Boel Godner, KSO i södertälje Kommun
"Kommunernas röster blir ännu viktigare nu när vi är en region"
 
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun. Fotograf: Ellinor Collin
I Södertälje kommun har initiativ som EU-projektet Matlust och satsningen Södertälje Science Park, där akademi och samhälle möter näringsliv, startat och i år har kommunen chansen att vinna utmärkelsen Årets Innovativa Kommun. Vi har pratat hållbar produktion, utbildning, infrastruktur och regionalt samarbete med Södertäljes kommunstyrelseordförande Boel Godner.

Vilka regionala frågor anser du är viktigast att kommunerna samarbetar kring?
Utan tvekan infrastruktur. Stockholmsregionen myllrar av människor och man bor inte alltid i den kommun man arbetar. Det är viktigt att kunna ta sig till arbete och studier på ett smidigt sätt. I Södertälje har vi förvånats över att vår region inte samlats kring våra viktiga exportindustrier Scania och AstraZeneca. De är stora, de handlar ofta upp tjänster regionalt och lokalt, har 22 000 anställda tillsammans och bidrar med flera procent av svenskt exportnetto.

Hur ser du på Storsthlms roll i samarbetet mellan kommunerna och Region Stockholm?
Kommunernas röster blir ännu viktigare nu när vi är en region. Kommunerna i Stockholms län är mycket olika och har ofta olika syn på saker. I de fall Storsthlm kan vara enigt blir vi en stark samtalspartner till Stockholmsregionen.

Detta är endast ett utdrag ur vår intervju med Boel Godner. Läs hela intervjun här
Tre Stockholmskommuner nominerade till Årets Innovativa kommun 2019
 
Av de totalt 14 kommuner som blivit nominerade till Årets Innovativa Kommun ligger tre i Stockholms län: Järfälla kommun, Södertälje kommun och Norrtälje kommun.

Priset går till den kommun som utmärkt sig med innovativa satsningar inom teknik, administration, demokrati, arbetssätt, metodik, ledarskap eller annat som är av stor betydelse för verksamheten och framtiden.
 
Priset delas ut på den nationella välfärdskonferensen Future & Welfare för kommunala beslutsfattare på Malmö Live den 7-8 mars.
Järfälla kommun utsedd till Årets kommun 2018
 
Järfälla tog hem priset som Årets kommun 2018 på årets Fastighetsgala. Priset går till en kommun som arbetar hårt för att locka till sig nya byggprojekt inom både bostad och den kommersiella sektorn. Kommunen får priset bland annat för sitt framgångsrika arbete med hållbar stadsutveckling i Barkarby. Läs mer
Storsthlms styrelse
Sammanfattning från styrelsemötet 31 januari
 
På årets första styrelsemöte den 31 januari fattade Storsthlms styrelse bland annat beslut om den strategiska inriktningen för 2019-2022, de politiska styrgruppernas fortsatta uppdrag, verksamhetsplan och budget för 2019 och inriktningsbeslut och verksamhetsplan med budget för Energi- och klimatrådgivningen. Här kan du läsa hela sammanfattningen
På gång
5/2Möte med KS-ordförande och Storsthlms arbetsutskott
8/2Strategiskt nätverk: samhällsbyggnad
12/2  Möte med Storsthlms arbetsutskott
13/2Möte med Storsthlms valberedning
13/2Strategiskt nätverk: arbetsmarknad och integration
13/2Styrgrupp Digital agenda Storstockholm
14/2Vasrådet 2019
18/2VIS - Vård i samverkan
20/2Strategiskt nätverk: kommunal ekonomi
21/2Möte med Storsthlms styrelse

Se hela kalendariet