Utbildningsnytt #151
 
2019-02-06
 
 
Fler Yh-utbildningar till Trafikverksskolan
 
Till hösten startar Trafikverksskolan yrkeshögskoleutbildningar till signaltekniker, kontaktledningstekniker och bantekniker. Sedan tidigare har Trafikverksskolan beviljade utbildningsstarter för lokförare. Utbildningen till bantekniker har legat vilande i några år men det stora behovet har nu möjliggjort en nystart. Det är Myndigheten för Yrkeshögskola (MYH) som beviljar utbildningar.

– Det är fantastiskt att vi blivit beviljade 100% av de järnvägstekniska utbildningar vi sökt och jag är oerhört stolt över våra medarbetare som varit med och gjort detta möjligt. Extra roligt är såklart att vi på nytt kan starta upp Yh-utbildningen inom banteknik. Detta stärker oss som utbildningsanordnare och ”sektorsdragare” för branschen, säger Tony Helm, resultatenhetschef på Trafikverksskolan, i ett pressmeddelande.

Håll ögon och öron öppna! Snart öppnar vi ansökningsportalen.
Boka dina kurser ett år framåt
 
Nu kan du lättare planera för dina kommande kurser. På Trafikverksskolans hemsidan finns kurstillfällen för 12 månader framåt i tiden. Här hittar du allt från grundläggande järnvägsteknik, VGU-guiden, spårsvets, kurser i ERTMS och mycket annat. 

Förutom vårt omfattande kursutbud arbetar vi mycket med skräddarsydda utbildningslösningar. Har du behov av utbildningar som är anpassad för dig och din verksamhets speciella önskemål?

Välkommen att kontakta oss: trafikverksskolan@trafikverket.se
Kommande kurser
 
Allmän järnvägsteknik för ingenjörer
En allmän och grudläggande kurs inom järnvägsteknik för nya ingenjörer.

Kommande kurstillfällen:

25-27 mars
8-10 maj
22-24 maj
11-13 juni
21-23 augusti
28-30 augusti
4-6 september
16-18 september


Kursort: Trafikverksskolan i Ängelholm

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BAIÖ
Faktainsamlare
Deltagarna får kompetens och behörighet för att samla in fakta i samband med inträffad händelse/olycka i järnvägsanläggningen.

Kommande kurstillfällen:

4-7 mars
20-23 maj
23-26 september
9-12 december


Kursort: Trafikverksskolan i Ängelholm

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: TrvFakt
Utforma gaturummet - med VGU-guiden
Lär dig att utforma vägar och gator i tätort med hjälp av VGU-guiden.

Kommande kurstillfällen:

5-6 mars i Uppsala
23-24 april i Göteborg
22-23 oktober i Göteborg
19-20 november i Uppsala

Klicka här för att läsa mer och för att anmäla dig
Kurskod: BVVGU-TO
Geodetiska mätningsarbete
Kursen ger teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet för arbeten i väg- och spåranläggning inom Trafikverkets verksamhetsområden.

Kommande kurstillfälle:

6-9 maj

Kursort: Trafikverksskolan i Ängelholm

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BBGGMÄT
Ibruktagandebesiktning efter spårarbeten
Kurs för bantekniker som ska utföra ibruktagandebesiktning.

Kommande kurstillfällen:

4-15 mars
13-24 maj
19-30 augusti


Kursort: Trafikverksskolan i Ängelholm

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BBIBRUK
Säkerhetsbesiktning
Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar.

Kommande kurstillfällen:

25 mars-12 april
9-27 september


Kursort: Trafikverksskolan i Ängelholm

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BABSSÄ
Skydds- och säkerhetsledning
Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde.

Kommande kurstilfällen:

19-22 februari, 27-30 augusti, Uppsala
25-28 februari, 7-10 oktober, Ängelholm

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BASÄSKYDD
Spårsvetsning
Grundläggande teori inom spårsvetsning.

Kommande kurstillfällen:

26-28 mars
5-7 november


Kursort: Trafikverksskolan i Ängelholm

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BBSPGRT
Termitsvetsning
Skarva räls med svetsmetoden termitsvetsning.

Kommande kurstillfällen:

1-12 april
11-22 november


Kursort: Trafikverksskolan i Ängelholm

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BBSPTS
Kraft, växelvärme och belysning
Förvaltning och projektering av Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar.

Komamnde kurstillfälle:

21-22 maj

Kursort: Trafikverksskolan i Ängelholm

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BEIÖBLPA
ERTMS/ETCS i Sverige
Övergripande information om ERTMS/ETCS i Sverige.

Det finns ett fåtal platser kvar på kursen den 14 februari i Borlänge.

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BSERTMSG
Signaltekniska principer och grunder
Grundläggande principer och uppbyggnad av signaltekniska anläggningarna inom svensk järnvägsdrift.

Det finns ett fåtal platser kvar på kursen den 6-16 maj i Ängelholm.

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BSGS
Just nu pågår uppdateringen av Trafikverksskolans kontaktregister enligt de nya dataskyddsbestämmelserna. Då vi inte är helt färdiga kan det innebära att du får mail som du avbeställt. Vi ber om överseende för det, alla ändringar kommer att genomföras.
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.