Som olycksutredare bidrar man till ökad förståelse om olycksrisker som kan bidra till att människa, miljö och materiel kan skadas allvarligt. I denna kurs övar du i en realistisk olycka i språmiljö.
Utredning av olyckor i spårtrafik
 
För att kunna utreda en olycka, tillbud eller avvikelse så erbjuder Trafikverksskolan kursen "Utredning av olyckor i spårtrafik".

På kursen lär du dig att självständigt kunna planera för en olycksutredning, välja lämpligt arbetssätt för utredningsarbetet, prioritera och analysera fakta om en olycka och föreslå åtgärder samt sammanställa en
olycksutredningsrapport.

Kursen genomförs i Trafikverksskolans övningsanläggningar i Ängelholm och det anordnas en realistisk olycka som deltagarna får i uppgift att utreda.

Kursdatum: 1-12 april (endast ett fåtal platser finns kvar)

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BASÄUTR
Just nu pågår uppdateringen av Trafikverksskolans kontaktregister enligt de nya dataskyddsbestämmelserna. Då vi inte är helt färdiga kan det innebära att du får mail som du avbeställt. Vi ber om överseende för det, alla ändringar kommer att genomföras.
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.