Just nu har vi fått in 94 case. 60 är avslutade varav 6 är överlämnade till verksamheten.
 
Avslutat program 2018
 
Ett 20-tal deltagare i 2018 års innovationsprogram har tagit emot diplom och samtliga erbjuds att delta i ett regionalt innovationsnätverk.

Syftet med nätverket är att fortsätta att slipa på vår förnyelseförmåga och att bygga gränsöverskridande team och stöd i det egna arbetet.
 
Innovationsprogrammet 2019
 
Årets innovationsprogram är igång med 40 deltagare från olika delar av kommunen och regionen. Kom du inte med? Tänk på att du kan boka en innovationsdag för din verksamhet och vara med på öppna seminarier. Inbjudningar kommer löpande.
 
 
Foto: Mostphotos
Behovsanpassning av Kärnhuset
 
Kärnhuset är ett akut- och utredningsboende, där familjer med små barn kan placeras för att få stöd.

Tillsammans med Kärnhusets ledning och medarbetare har Idéslussen under vintern genomfört en rad workshops. Målet var att ta fram förslag på nya arbetssätt, som stödjer behovet av en mer flexibel verksamhet och ett ökat samarbete med Socialtjänstens utredare.

Ett 20-tal förslag på aktiviteter och nya rutiner arbetades fram (till exempel förändrat schema, nya mötesforum och nya mallar) och kommer att vidareutvecklas och införas under 2019.
 
Idéslussinsikt #5
 
Du kanske har hört uttrycket att kultur äter strategi till frukost.

Vi menar att det är precis tvärt om.

Att systematiskt och strukturerat hålla fast vid strategi, arbetssätt och verktyg formar kulturen. 
 
Vad kan Idéslussen göra för dig?
 
Vi kommer gärna och berättar om vad vi gör. Kanske på ett APT eller frukostmöte eller något annat tillfälle som passar dig.

Skriv några rader till ideslussen@sundsvall.se