RTU S7 Signal
 
Är du tekniker som arbetar med signalanläggningar där Siemens S7 eller Ebisat 890 är ansluten via IP? I så fall ger kursen "RTU S7 Signal" dig grundläggande kompetens inom säkerhetsrutiner i Trafikverkets system. Kursen genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm den 23-24 januari.

För att bli antagen till kursen ska du ha genomfört kursen "Grundläggande kommunikationsteknikerutbildning" (BAGKOMTEK) samt ha kännedom om signalanläggning med Siemens S7 PLC.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: 
BSFJBRTU
Totalentreprenad 
 
Kursen "Totalentreprenad - Upprättande, genomförande och uppföljning av kontrakt" vänder sig till dig som arbetar tex som uppdragsledare, projektledare, produktionschef inom ett konsult- eller entreprenadföretag. Här får du kompetens inom Trafikverkets kontrakt för totalentreprenörer.

Förkunskaper inom entreprenadjuridik krävs för att tillgodogöra sig kursen. 

Kursen genomförs i två delar där första tillfället består av två dagar och andra tillfället en dag.
Båda tillfällena genomförs i Solna. Lediga platser finns på följande datum:

23-24 + 30 januari
3-4 + 10 april
4-5 + 11 september
6-7 + 13 november


Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: B
ATOTE
Spårteknik
 
För dig som leder och planerar arbeten i spårmiljö erbjuder Trafikverksskolan kursen "Teknisk ledarutbildning - spårteknik".

Under kursen kommer du bland annat att lära dig mer om banöverbyggnad, banunderbyggnad, spårväxlar, spårsvetsning, spårgeomteri, spårunderhåll och elskyddsföreskrifter. Kursen avslutas med ett kursprov.

Den 28 januari till den 8 februari genomförs kursen på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BBLSPT
Säkerhetsreläer
 
Kursen "Provning av säkerhetsreläer" är till för dig som har signalteknisk bakgrund och ska prova signalsäkerhetsreläer.

En stor del av kursen ägnas åt praktiska övningar där du får öva dig i att prova och bedöma provresultat men även vidta åtgärder med hänsyn till reläernas funktion.


Kursen genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm. Lediga platser finns vid följande datum:

4-6 februari (fullbokad)
11-13 februari

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BSPSR
Olycksplatsansvarig (OPA)
 
För dig som är blivande olycksplatsansvariga vid Trafikverkets järnvägsinfrastruktur så erbjuder Trafikverksskolan kursen "Olycksplatsansvarig (OPA)".

Under utbildningen får du bland annat lära dig mer om arbetsmiljö, säkerhet, skyddsåtgärder och farligt gods.

För att bibehålla dina kunskaper ska du arbeta löpande som olycksplatsansvarig. Du ska även medverka vid Trafikverkets övningar och andra sammankomster inom olyckshanteringen. 

Efter genomgången utbildning ställs krav på årlig repetitionsutbildning.

Kursen genomförs på Trafikverkskolan i Ängelholm vid följande tillfällen:

5-7 februari
7-9 maj
10-12 september
26 -28 november

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: TrvOPA
Kraft, växelvärme och belysning
 
För dig som arbetar inom förvaltning och projektering av järnvägstekniska elanläggningar erbjuds kursen "Kraft, växelvärme och belysning".

Kursen ger en övergripande kunskap och insikt i Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar.

Observera att kursen genomförs med digital kursdokumentation, medtag dator eller läsplatta till kursen. 

Den 21-22 maj äger kursen rum på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BEIÖBLSPA

 
Att vistas i spår
 
Kursen "Att enskilt vistas i spår" ger dig i järnvägsspåret
behörighet att förflytta dig på ett säkert sätt till fots till exempel  till eller från fordon eller för att passera spår. 

Utbildningen gäller i tre år, därefter ska ny grundutbildning genomföras.

Kursen genomförs på följande orter och tillfällen:

Uppsala:
6-7 februari (fullbokad) och 4-5 mars

Umeå:
24-25 april

Ängelholm:
11-12 februari (fullbokad)
16-17 september och 28-29 oktober


Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BA
SÄVISTA
Arbete vid järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar
 
Kursen "TDOK 2015:0223 arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar" ger dig 
kunskap och rutiner som berör elsäkerhetsfunktioner, -planering och olyckshantering.

Efter kursen ska du kunna avgöra när hjälp måste begäras från elsäkerhetsledaren för lämpliga elsäkerhetsåtgärder vid arbete med arbetsmaskiner samt arbete nära Trafikverkets järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar.

Kursen genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm:

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: B
EARBELAN
Kontaktledning med Y-lina och hjälpkraft
 
Ska du montera kontaktledningssystem och hjälpkraftledningar finns kursen "Kontaktledning med Y-lina och hjälpkraft" för dig.

Kursen ger teoretiska kunksaper om kontaktledningsmaterialens miljöpåverkan, tågvärmens uppbyggnad och funktion men även om besiktning och underhåll.

Större delen av kursen består av praktiska montagearbeten.

Miniräknare, skyddskläder godkända av Trafikverket samt personlig skyddsutrustning medtages till kursstart

Kursen genomförs i Trafikverksskolans lokaler i Ängelholm den den 18-29 mars.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: B
EKTL3
Utforma gaturummet
 
Kursen "Utforma gaturummet - lär dig använda VGU-guiden" ger dig som arbetar med väg- och gatuutformning i tätort en ökad förståelse för hur VGU sektion tätort är uppbyggd och kan användas.

Något/några års projekteringserfarenhet rekommenderas för att på bästa sätt tillgodogöra sig kursinnehållet.

Kursen växlar teori med projekteringsövningar.

Kursen genomförs på följande orter och tillfällen:

Uppsala:
5-6 mars och 19-20 november

Göteborg:
23-24 april och 22-23 oktober


Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: B
VVGU-TO
Bågsvetsning
 
För dig som ska bli spårsvetsare erbjuder Trafikverksskolan kursen "Bågsvetsning".

I kursen varvas teori och praktik men man lägger stort fokus på praktisk färdighet och hela 80% av kurstiden är praktiska övningar. Under kursen kommer delagarna att gå igenom ämnen som:
  • elektrotekniska grundbegrepp
  • ljusbågen i strömkretsen
  • svetsfogaroch svetsbeteckningar
  • arbetsmiljö
  • elektriska säkerhetsrisker
  • liggande kälsvets, stående kälsvets
  • bågsvetsade häftade plåtar
  • svetsning plattjärn mm
För att tillgodogöra dig kursen krävs vissa förkunskaper inom kap- och slipning samt grundläggande teori om spårsvets.

Kursen genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm den 19 augusti - 6 spetember.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BA
SGBÅG
Just nu pågår uppdateringen av Trafikverksskolans kontaktregister enligt de nya dataskyddsbestämmelserna. Då vi inte är helt färdiga kan det innebära att du får mail som du avbeställt. Vi ber om överseende för det, alla ändringar kommer att genomföras .
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.