Arbetstidsbestämmelser med Vårdförbundet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Arbetstidsbestämmelser med Vårdförbundet
 
SKL och Sobona har fått frågor om de särskilda arbetstidsbestämmelserna om natt- och rotationstjänstgöring i avtalet HÖK 16. Bestämmelserna gäller för till exempel sjuksköterskor och barnmorskor.
− Många verksamheter i välfärden bedrivs dygnet runt, vilket gör att arbetstidsförläggningen är av stor betydelse för både verksamhet och medarbetare, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef SKL.

Arbetstidsbestämmelser med Vårdförbundet
 
 
Avtalsrörelse med fokus på kompetensförsörjning
 
SKL och Sobona har överlämnat mål och inriktning inför avtalsrörelsen 2019.
– Kommuner och regioner ska kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med att planera och utveckla verksamheten. Avtalen behöver därför ge varje arbetsgivare möjlighet att utforma arbetssätt, organisation och personalpolitik efter sina lokala förutsättningar, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL.

Mål och inriktning inför avtalsrörelsen 2019
Agneta Jöhnk välkomnar dig till Arbetsgivarforum 2019
 
Arbetsgivarforum är den 16-17 maj i Stockholm. I filmen berättar Agneta Jöhnk, avdelningschef på SKL, varför temat förlängt och förändrat arbetsliv är aktuellt just. Hon lyfter även några delar ur programmet, till exempel digitalisering, tidig och lokal omställning samt on-boarding.

Spana in programmet på webben och anmäl dig.

Filmen med Agneta Jöhnk
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
Välfärdsbehoven styr verksamheten
Det finns en mängd olika synpunkter och idéer om hur kompetensförsörjningen i välfärden ska lösas. Ska staten tillföra mer resurser? Behöver välfärdens verksamheter effektiviseras? Oavsett vilka lösningar på välfärdens kompetensförsörjningsutmaning som läggs fram så finns det en grundläggande utgångspunkt: Befolkningens behov styr välfärdstjänsternas verksamheter.
 
 
Notiser
 
Möt rekryteringsutmaningen i hälso- och sjukvården
För att möta rekryteringsbehoven måste kommuner och regioner bland annat förändra arbetssätten, utnyttja digitaliseringens möjligheter bättre och utveckla samarbetet mellan olika yrkesgrupper. I rapporten "Använd kompetens rätt" möter vi fyra ledare som berättar hur de har testat och utvecklat nya arbetssätt.

Rapporten Använd kompetensen rätt
 
Anders Ekholm föreläser om digitalisering på Arbetsgivarforum 2019
Anders Ekholm, vice VD på Institutet för framtidsstudier, medverkar på Arbetsgivarforum där han kommer att föreläsa om digitaliseringen och arbetsmarknaden samt medverka i panelsamtal. Nu finns programmet för Arbetsgivarforum 2019.

Program Arbetsgivarforum 2019
 
 
Broschyr om att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen
Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen har tagit fram en broschyr i syfte att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Broschyren informerar bland annat om rådande lagar och det ansvar som arbetsgivarna har.

Broschyr - sexuella trakasserier på arbetsplatsen
 
Anmäl dig till vårens heltidskonferenser
Kommunal och SKL bjuder in till partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Syftet är att erbjuda dig som ännu inte kommit igång eller kört fast, en extra chans att blåsa liv i det lokala arbetet med rätt verktyg och metoder.

Konferens om heltidsresan