Webbutbildning och vägledningar ska öka kompetensen i försäkringsmedicin
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nya stöd ska öka kompetensen i försäkringsmedicin
 
SKL har tagit fram en webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin för läkare och annan sjukvårdspersonal samt sju vägledningar som kan användas vid planering av försäkringsmedicinsk kompetensutveckling.

– Syftet med det material vi tagit fram är att öka kompetensen inom området försäkringsmedicin och ge bättre förutsättningar för läkare och övriga inblandade att hantera försäkringsmedicinska frågeställningar med kvalitet, säger Britt Arrelöv, projektledare vid SKL och medicinskt sakkunnig och överläkare i Stockholms läns landsting.
Till nyheten
 
Ny lag och förordning om försäkringsmedicinska utredningar från 1 januari
 
Regeringen har beslutat om en förordning som kompletterar lagen om försäkringsmedicinska utredningar. Förordningen innehåller kompletterande bestämmelser och förtydligar bland annat om hur utredningar ska utföras, vilket underlag Försäkringskassan ska ge vårdgivaren och hur vårdgivaren ska ersättas för utredningen.

– Förordningen tydliggör vad som förväntas av både hälso-och sjukvården och Försäkringskassan, säger Anna Östbom handläggare på SKL.
Till nyheten
 
 
Välbesökt konferens om återgång i arbete vid sjukskrivning
 
Den 13 november hölls konferensen ”Återgång i arbete vid sjukskriving – vad vi vet och vad vi gör inom sjukskrivning, rehabilitering och försäkringsmedicin”. En gemensam definition av begreppet försäkringsmedicin presenterades och som ska kunna användas av samtliga aktörer  och underlätta samverkan och samarbetet och tydliggöra de olika aktörernas ansvar.
Till nyheten
Förändringar inom sjukskrivningsområdet 2019
 
I början av 2019 börjar en ny lag och flera förändringar inom sjukskrivningsområdet att gälla:
  • Lag om försäkringsmedicinska utredningar
  • Två intyg till Arbetsförmedlingen
  • Nya förmåner och nytt utlåtande hos Försäkringskassan
  • Ny intygsföreskrift hos Socialstyrelsen
Till nyheten
 
Rehabkoordinator viktig funktion för återgång i arbete
 
En ny kartläggning från SKL visar att de flesta av landstingens rehabiliteringskoordinatorer tar kontakt med arbetsgivaren för att underlätta återgång i arbetet under sjukskrivning.

– Vi ville särskilt veta i hur stor utsträckning koordinatorerna tar kontakt med patienternas arbetsgivare för att stödja återgång i arbete efter sjukskrivning. Det är glädjande att resultaten är så positiva, säger Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg på SKL.
Till nyheten
 
I nyhetsbrevet tar vi upp aktuella nyheter, forskning, metoder och arbetssätt inom sjukskrivning och rehabilitering inom landsting och regioner. SKL:s kontaktpersoner inom området är Anna Östbom och Cecilia Alfvén. Läs mer om SKL:s arbete inom sjukskrivning och rehabilitering.