Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
Januari 2019
 
 
I det här nyhetsbrevet vill vi informera om det pågående arbetet med LSS-utredningen, och även ge underlag och tips för intressepolitiskt påverkansarbete i era lokalföreningar och länsförbund. Spara gärna nyhetsbreven och använd dig av dem när vi tillsammans fokuserar på att stärka LSS och stärka personer med utvecklingsstörning.

fub.se/nyhetsbrev samlar vi alla våra nyhetsbrev. Under respektive sida för de olika nyhetsbreven finner du en PDF-fil av detta nyhetsbrev som går bra att skriva ut (klicka på "Bilagor").

 
 
En kvinna i rullstol och en skylt med text "Jag vill också gå på fest utan min mamma".
MANIFESTATIONER FÖR LSS
 
 
Politikerna lovade mycket innan valet. På internationella funktionshinderdagen den 3 december 2018 samlades tusentals människor på minst 14 platser i landet för att påminna om dessa löften. Vi kräver att alla som behöver personlig assistans ska få det, och att hela LSS ska stärkas och utvecklas! 

Riksförbundet FUB och många andra riksorganisationer samordnade manifestationen i Stockholm. Markus Petersson, vice ordförande för Inre Ringen Sverige, höll tal - klicka här för att se talet.
 
 
Nedräkning inför LSS-utredningens slutbetänkande 10 januari
 

Den förlängda LSS-utredningen ska presentera sitt slutbetänkande senast den 10 januari 2019. Riksförbundet kommer bevaka en eventuell presskonferens och rapportera om innehållet i nyhetsbrev, sociala media, på vår webbplats samt i Unik.

Inför LSS-utredningens publicering anordnar vi en pressfrukost för journalister den 7 januari. Under pressmötet presenterar vi FUB’s krav på hur LSS behöver utvecklas.
 
 
Temakvällar om god man/ställföreträdare 2019
 
 
Under 2019 är god man/ställföreträdare ett prioriterat arbetsområde för FUB. Vi kommer att utreda ställföreträdarskap utifrån ett FUB-perspektiv. Under året kommer riksförbundet därför anordna 5 temakvällar om god man/ställföreträdare i samverkan med berörda länsförbund. Syftet med temakvällarna är att i workshopform samla in medlemmarnas erfarenheter av att själv ha god man/förvaltare alternativt vara god man. Anpassade workshoppar för medlemmar i Inre Ringen Sverige erbjuds på samtliga orter.

Utredningen ska resultera i en rapport, som ska innehålla en kartläggning (historik, nuläge mm.), analys av medlemmarnas erfarenheter samt FUB:s ställningstaganden vad gäller god man/ställföreträdare. Rapporten ska vara klar i början av år 2020.

Temakvällar om god man/ställföreträdare anordnas på följande orter:
26/3: Linköping
9/4: Hässleholm
10/9: Borlänge
8/10: Luleå
5/11: Stockholm

Närmare information om anmälan, tid och plats kommer att läggas ut på FUB:s webbplats i början av januari.
EFTERLYSNING
 
Efterlysning: personer med erfarenhet av ej verkställda LSS-beslut
 

Riksrevisionen har i uppdrag att granska vad som händer när kommunerna inte verkställer beslut enligt LSS. Resultatet av granskningen ska publiceras i början av 2019. Riksförbundet FUB kommer därför att under verksamhetsåret bl.a. fokusera på detta område, som en del av LSS-arbetet. Läs mer om granskningen här.

Vi vet att det runt om Sverige är ett växande problem att LSS-beslut inte verkställs, trots att kommunen har beviljat en insats. För att kunna påverka politiker och öka kunskapen vill vi gärna komma i kontakt med medlemmar som själva har drabbats av ej verkställda LSS-beslut och som kan tänka sig att ställa upp i intervjuer.

Du som är intresserad – mejla kontaktuppgifter och vilken/vilka insatser du har beviljats men som inte verkställts till förbundsjurist julia.henriksson@fub.se

 
EFTERLYSNING
 
Efterlysning positiva exempel: daglig verksamhet och bostad
 

Ett prioriterat arbetsområde under 2019 är personalkompetens i LSS-verksamheter. FUB kommer bl.a. på nytt lyfta behovet av ett statligt LSS-lyft. Vi planerar även att på olika sätt synliggöra det viktiga arbetet med att ge stöd och service i LSS-verksamheter. Syftet är att lyfta det meningsfulla och positiva med att arbeta nära människor som har en intellektuell funktionsnedsättning. Målet är att höja statusen på yrket och att inspirera fler människor att satsa på arbete inom LSS.

Som ett led i detta arbete söker vi nu positiva exempel på väl fungerande LSS-verksamheter, med betoning på de två största; daglig verksamhet och bostad för vuxna. Vi tar tacksamt emot tips från lokalföreningar, länsförbund och enskilda medlemmar! Berätta varför du tycker att verksamheten är välfungerande (t.ex. kompetent och engagerad personal, erbjuder meningsfull sysselsättning/fritid, använder Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK, kognitivt stöd, hälsotänk etc.).

Ange verksamhetens namn, adress och i vilken kommun den finns samt gärna en kontaktperson. Mejla ditt svar till: judith.timoney@fub.se

 
FUB I MÖTE MED SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
 
 
Fredag den 14 december 2018 träffade FUB Anna Thomsson, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
 
Vi talade om behovet av kompetenssatsningar för baspersonal i LSS-verksamheter samt vikten av närvarande chefer. Behovet av förebyggande hälsovård för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning var en annan fråga som lyftes. Vi kunde konstatera att vi har en samsyn i dessa frågor. Förhoppningsvis kan vi flytta fram positionerna gemensamt under 2019.
 
På bilden syns FUB:s ordförande Harald Strand, Anna Thomsson, SKL, och Eva Borgström, intressepolitiska samordnare FUB. Ombudsman Judith Timoney, som tog bilden, medverkade också.
 
ANTOLOGI OM
PERSONLIG ASSISTANS
 
 
De senaste åren har det talats mycket om personlig assistans. Men bygger debatten på fakta? Och vilken forskning finns egentligen?


Branschorganisationen KFO Personlig Assistans har i samarbete med funktionsrätts-rörelsen tagit fram boken ”Forskning om personlig assistans – en antologi” med bidrag från 21 forskare, och idag lanseras den!

En av författarna är Jenny Wilder, ledamot i styrelsen för FUB:s forskningsstiftelse ALA, som tillsammans med Anna Karin Axelsson skrivit kapitlet "Personlig assistans i familjen för barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar". Även FUB-profilen Barbro Lewin har skrivit ett kapitel: "Det kommunala självstyret och LSS".

Redaktörer och medförfattare är Matilda Svensson Chowdhury, Niklas Altermark och Hans Knutsson. Övriga författare är Lill Hultman, Anna Dunér, Viveca Selander, Christine Bylund, Hanna Egard, Ida Norberg, Hampus Nilsson, Elisabeth Olin, Lottie Giertz, John Magnus Roos, Monica Larsson, Therese Bäckman, Lennart Erlandsson, Julia Bahner och Ieva Reine. Det finns alltså anledning att tro att boken ger väl underbyggd kunskap. 
 
Information om förbundskansliets arbetsgrupp om LSS
Eva Borgström, samordnare
Tel: 08 - 508 866 31, e-post: eva.borgstrom@fub.se