Föreningsstöd och gratis lovaktiviteter 2019
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Rättelse. I det förra utskicket var länken till lovstöd ansökan felaktig. 

Genom Samverkansnytt vill Landskrona stad genom Fritids-och kulturförvaltningen sicka information som är av intresse för idéburna organisationer. Syftet är att uppmuntra och stödja idéburna organisationer att utveckla sina verksamheter i staden och att utveckla samverkan mellan staden och idéburen sektor.

Hör gärna av dig till oss med idéer om intressant innehåll till nyhetsbrevet.

Ansvarig för nyhetsbrevet är:

Sebastian Sanchez Riveros
Utvecklare, Fritids-och kulturförvaltningen
sebastian.sanchezriveros@landskrona.se
 
Välkommen till dialogmöte nr 2 om Landskrona stads framtida föreningsstöd

Välkommen till ett nytt dialogmöte om Landskrona stads framtida föreningsstöd.

Landskrona stads översyn av föreningsstödet och organisationen kring hanteringen av
detta har gått in i etapp 2.

Tillsammans med stadens idéburen sektor funderar vi nu kring och tittar på vilket stöd föreningslivet behöver från kommunen för att i sin tur kunna ge mervärde åt invånarna.
 
Dag: onsdagen den 23 januari 2019
Tid: klockan 18.00-19.30
Plats: Puls arena, Varggatan 17
 
Din anmälan vill vi ha senast torsdagen den 17 januari.
Anmäl dig här www.landskrona.se/dialogforeningsstod
 
 
Ekonomisk stöd för att ordna gratis lovaktiviteter för barn och unga 2019-2020

Nu är det möjligt för ideela organisationer, offenlitga verksamheter och privata aktörer att söka ekonomisk stöd för gratis lovaktiviteter för barn och unga. 

Genom den nya e-tjänst kan du söka för aktiviteter fram till 2020, då är det sista året Landskrona stad erhåller statsbidraget.

För att söka använder du dig av Landskrona stads e-tjänst här
 
100 år av allmäna rösträtt!!

Civilsamhället är en av de viktigaste aktörer som har format den Svenska demokratin.

17 november är det 100 år sedan riksdagen beslutade om allmän och lika rösträtt. 

Fira demokratin med att ta del av utställningar, studiematerial, filmer och mycket annat på riksdagens jubileumswebbplats.

Riksdagen jubileumswebbplats

Vill du påverka samhället tillsammans med andra? Eller inspirera till mer engagemang? Få tips i Arvsfondens handbok om hur du och dina vänner som brinner för en fråga kan påverka genom en förening.

Beställ demokratihandboken här
 
Fritidsnämdens tydligör principer för uthyrning av idrotthallar

I november har fritidsnämden tydliggjort principerna för uthyrning av idrotthallar. Fritidsnämndens beslut från 18/11/21 kan du hitta via stadens hemsida.
 
Bidrag, stipendier och stöd till idéburen sektor

Studieförbund, kulturarrangemang:
Emeli Zeilon 0418-47 31 21

Puls arena, bidrag fritidsföreningar, lotteritillstånd
Tomi Laamanen 0418-47 33 42

Samverkan med idéburen sektor och integration:
Sebastian Sanchez Riveros 0418-47 35 94

Bidrag, pensionärs- och funktionsrättsföreningar
Jane Månsson 0418-47 03 46

Bidrag, invandrarföreningar, vård- och stödföreningar
Marie Notsten 0418-47 05 43