Generationskrockar kan öka lärande
 
Lärande mellan generationer har länge varit människans viktigaste källa till kunskap. Numera tar institutionalisering och digitalisering stor plats, och därför glöms det informella och relationella ibland bort. Inom studier av generationsöverskridande möten är dock relationer det centrala. Medan generation kan ha många betydelser (se kompendium om generationer, s. 215 ff) intresserar sig forskare för identitetsrelevanta samspel som sker mellan generationer. Det här innebär att generationsmöten präglas av olikhet av något slag, och att ställas inför olikhet är det som triggar lärandeprocesser. För att inte låsa utvecklingen bör den här processen vägledas på något sätt, av individerna själva eller av en lärare/guide.
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
Till minne: Peter Jarvis fortsätter att inspirera
 
Peter Jarvis, en av de största inom fältet livslångt lärande, avled i slutet av november efter en lång sjukdomsperiod. Vi är många på Encell som kommer att sakna honom men vi är också tacksamma att vi har fått förmånen att möta honom. Genom sina texter och teorier kommer han att fortsätta ha stor betydelse och påverkan på det vi gör.

Läs mer...
 
   
Forskarintervju:
Ann-Kristin Boström
 
Ann-Kristin Boström, doktor i internationell pedagogik och affilierad forskare vid Encell, har intresserat sig för lärande mellan generationer under tjugo års tid, och livslångt lärande betydligt längre än så. Hon har sett forskningsfältet förändras och utvecklas, både nationellt och internationellt, och menar att det fortfarande är lika aktuellt.

Läs mer...
 
   
Foto: University College Cork
I Cork lär sig grannarna av varandra  
 
I den irländska staden Cork har man sedan många år arbetat fokuserat med det livslånga lärandet. Cork har blivit utsedd till en lärande stad, har startat en festival för det livslånga lärandet och nu arbetar man med ett projekt där det livslånga lärandet ska lyftas bostadsområde för bostadsområde.

– Lärande mellan generationer är en viktig del av vår idé om vad lärande bostadsområden handlar om, säger Séamus Ó Tuama, chef för ACE (Adult Continuing Education) vid University College Cork.

Läs mer...
                                                                           
 
   
”Människors liv är mer komplext än en simpel tidslinje”
 
Patrik Standar är forskarstuderande vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han är en av få svenska forskare inom fältet lärande mellan generationer (intergenerational learning) och en viktig del av hans arbete är att faktiskt först definiera begreppen. Vad är lärande och generation i ett lärande mellan generationer?

– Jag tycker att generationsbegreppet har varit ganska inskränkt i att bara förklara ett tidsperspektiv, säger han.

Läs mer...
 
   
I december hade Encell besök av en internationell grupp namnkunniga forskare inom fältet livslångt lärande. De fem var inbjudna för att utvärdera vår forskning och hjälpa oss att bli ännu vassare framåt. Vi tackar för tre dagar med bra diskussioner och många konkreta förslag. 

Läs mer...
 
   
Dokumentation av kunskap
 
En dröm för många företag är att dokumentera de anställdas kunskap så att den både kan bevaras och återvinnas inom organisationen. I realiteten är det väldigt svårt att få till dokumentation och att använda det som faktiskt dokumenteras. Om det här talade Daniel Stenholm under en workshop på Tekniska högskolan i Jönköping (JTH). Ett av hans tips var att börja enkelt och se om dokumentet får spridning och används. Om det sker så har man något att bygga vidare på.

Läs mer...
 
   
Tips på konferenser:
 
Vestlunddagarna: Sann demokrati - en utopi? 14-15 mars, Stockholm.
Sann demokrati – en utopi? Ett seminarium om demokratins dilemman. Tollare folkhögskola.

International Interdisciplinary Conference on HRM, 3-5 april, Göteborg
The Centre for Global Human Resource Management (CGHRM) cordially invites scholars from all disciplines to an international interdisciplinary conference on HRM.

The pluralisation of transitions to the after-working life phase: Gender capital, silver productivity and mental health, 10-11 may, Ljubljana
10th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA).

Sustainable adult education and learning in organisational settings, 13-15 may 2019, Copenhagen
8th Nordic Conference on Adult Education and Learning.

Adult education research and practice between the welfare state and neoliberalism, 19-22 september 2019, Belgrade
ESREA 9th Triennial European Research Conference. This conference is an opportunitiy to gather researchers and scholars – from all adult education disciplines and sectors, from academia, policy and practice – in order to discuss how the tectonic shifts in economic, political and social models shape adult education and the main challenges they raise, considering the multiple crises – especially the crisis of the welfare state – that affect modern times.


Ytterligare konferenser finns här.