Läs om barnrättsarbete i Jönköping och om Barnrättskompassen som tagits fram av Kommunförbundet Skåne.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nu lackar det mot jul och det brådskar för många att sätta punkt för att kunna inleda det nya året med att starta nytt. Så även för oss på SKL. För några dagar sedan avslutade vi ett samarbete med Stockholms stad där vi tillsammans utbildat barnrättssamordnare inom socialtjänsten, en person från varje stadsdel. Nedan berättar en av kursdeltagarna mer om sina intryck. På SKL har vi haft Luciatåg och det är lika rörande varje år att höra Lucia med tärnor sjunga. Jag undrar bara varför det inte längre är några pojkar i tåget och varför glittret bytts ut mot lagerkransar eller liknande. Någon som vet?

Elizabeth Englundh
 
 
Barnrättskompassen - en digital plattform för regionalt erfarenhetsutbyte
Under hösten 2018 lanserade Kommunförbundet Skåne ”Barnrättskompassen” – en unik plattform för erfarenhetsutbyte mellan barnrättsstrateger. Barnrättskompassen syftar till att ge kunskap och inspiration för hur ett arbete med att stärka barns och ungas rättigheter i samhället kan se ut.
Inom områdena styrning och ledning, utbildning, uppföljning och verktygslåda finns goda och lärande exempel från barnrättsstrateger i kommuner, organisationer och idéburen sektor. Först ut var Skåneidrotten som presenterade hur de startat nya nätverk.
Läs mer om Skåneidrotten
Till Barnrättskompassen
 
 
Utbildning om barnets rättigheter på SKL gav fördjupad kunskap och verktyg för implementering
 
Malin Dahlström som är barnrättssamordnare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har under hösten deltagit i en utbildning där SKL tillsammans med Stockholms stad utbildat barnrättssamordnare inom socialtjänsten. Kursen gav fördjupad kunskap om barnkonventionen och verktyg för att kunna tillämpa den i verksamheterna. Kursens upplägg med en representant från varje stadsdel och gruppövningar har gett goda förutsättningar för samverkan i det fortsatta arbetet. 
Foto: Karin Bjurholm
Malin Dahlström om utbildningen (pdf)
 
 
Givande samarbete i barnrättsfrågor i Jönköpings kommun
 
I Jönköpings kommun finns en strategisk funktion, med fokus på att implementera barnkonventionen och driva barnrättsarbetet på en förvaltningsövergripande nivå sedan 2012. Sedan lika lång tid finns även ett kommunalt barn- och elevombud, placerat på barn- och utbildningsförvaltningen. Tjänsterna och uppdragen har varierat med tiden. I nuläget är det ett gott och givande samarbete som i sin tur leder till goda möjligheter att på bästa sätt kunna sprida kunskap om och tillgodose barnets rättigheter.
Foto: Jaqueline Nilsén
Mer om barnrättsarbetet i Jönköpings
kommun (pdf)
 
 
Ny podd från SKL om perspektivumgänge mellan folkhälsa, jämställdhet och barnets rättigheter
 
Många medarbetare tycker det är svårt att få ihop frågor som rör alla verksamheter och som vi ibland kallar tvärgående perspektiv. Det kan uppfattas som att det blir en sorts konkurrens. I den här podden samtalar Elizabeth Englundh med Birgitta Andersson och Hanna Lind, som jobbar på SKL, om hur olika tvärgående perspektiv har bäring på varandra och kan samverka. Här möts folkhälsa, jämställdhet och barnets rättigheter. Även området Agenda 2030 diskuteras.
Foto: Ulrika Forsberg
Lyssna på podden
 
 
Nio filmer med lärande samtal om barnets rättigheter
 
SKL har tagit fram en serie filmer i syfte att öka kunskapen om barnets rättigheter. Serien omfattar nio filmer där Karin Lindström samtalar med Elizabeth Englundh om olika teman, till exempel varför offentlig verksamhet ska arbeta med barnets rättigheter, vilka rättigheter barn har och hur Sverige arbetar med att implementera rättigheterna på olika nivåer.
 
 
God Jul och Gott Nytt År!
Önskar vi på redaktionen
Elizabeth och Ulrika
 
 
 
Barnets rättigheter på skl.se
 
Har du funderingar kring barnrättsarbete? Besök våra webbsidor där du kan få stöd.
Barnets rättigheter
Webbutbildning Barnkonventionen - från teori till praktik
 
 
Så här hanterar SKL dina personuppgifter
 
Sedan den 25 maj gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos SKL.
 
Längst ned på sidan avregistrerar du dig för utskick från detta nyhetsbrev.
 
Dina rättigheter som registrerad