Just nu har vi fått in 91 case. 52 är avslutade, varav 4 är implementerade.
 
Anmäl dig innan jul!
 
Innovationsprogrammet startar den 17 januari. Det ger dig värdefulla kunskaper och kollegor för att skapa effektiva förbättrings‐ och förnyelseprocesser för att möta morgondagens utmaningar.

Du hittar mer information om programmet på ideslussen-innovationsprogrammet
 
Livskvalitet och trygghet
 
Margaretha Sjölander och Anna-Lena Fryklund utforskar hur ett nytt arbetssätt och verktyg kan skapa större trygghet för brukare och anhöriga på boenden för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Genom att systematisk överföra kunskap om brukarens historia och intressen i en så kallad levnadsberättelse kan kommunikation förenklas, stöd anpassas och viktig information säkras.
 
Idéslussinsikt #4
 
Innovation beskrivs ofta som ”game changer” eller radikal förändring men det är sällan en radikal förändring sker i ett steg.

Vanligare är att förändring sker i många små steg. Många små innovationer som tillsammans kan få stor påverkan. De kan förändra ett helt system eller skapa en avgörande förändring för många.
 
På liv och död
 
Du som missade omvärldsseminariet, What´s On 2019 med Kairos Future, hittar en sammanfattning här:
Kairosfuture, 2019: På liv och död
 
Boka en innovationsdag!
 
Är du intresserad av boka en dag med introduktion till innovation för medarbetare?

Hör av dig till ideslussen@sundsvall.se