De viktigaste skolnyheterna under 2018
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Skolåret som gick
 
 Tipsa en kollega | Fler nyheter | Forskningsmagasin | Kontakt 
 
2018 lackar mot sitt slut, och vi på Skolportens redaktion har sammanfattat de mest centrala och uppmärksammade skolfrågorna som publicerats i vår bevakning under året.  Denna sammanställning gör vi för att underlätta din vardag och ge dig möjligheten att läsa ikapp: kanske missade du något som är av vikt för dig i din roll som förskollärare, lärare eller rektor?

Med detta vill vi på Skolportens redaktion önska dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År – på återseende i januari.

John Miller, Hedda Lovén, Moa Duvarci Engman och Susanne Sawander
Annons: Natur och Kultur - Ladda ner kostnadsfri kunskap

Nya skollagar 2018
 
Nytt år innebär nya lagar. En rad förändringar rör skolans värld.
Skolvärlden
Tre ödesfrågor för skolan
 
Lärarbristen, skolsegregationen och den lokala styrningen av skolan är tre områden som måste prioriteras för att eleverna ska få bättre utbildning. Skolverket inleder året med ett rådslag med kommuner, fristående skolor, lärarfack och skolledare.
Dagens Samhälle
Förslag till läsa-skriva-räkna-garanti görs om
 
Regeringen drar tillbaka sitt förslag om att införa en läsa-skriva-räkna-garanti i skolan.
Sveriges Radio
Lärarbristen
 
Mer än hälften av alla som läser på högskolans yrkesprogram skulle behöva vara lärarstudenter för att klara behovet kommande år, enligt en rapport från SKL.
Svenska Dagbladet
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden - Rekryteringsrapport 2018. (pdf)
Sveriges Kommuner och Landsting
Tio procent av lärarna i grundskolan är mellan 60 och 65 år. Dessutom är en stor andel av de unga lärarna obehöriga.
Lärarnas tidning
Inga nedskärningar ett villkor för extra statligt stöd
 
Nu avsätts fullt utbyggt 6 miljarder kronor årligen som huvudmän för grundskola och förskoleklass kan ansöka om för att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling.
Regeringen.se
Förskolans brister i likvärdighet allvarliga
 
För mycket omsorg, för lite lärande. Fortfarande, åtta år efter att förskolan blev en egen skolform, är pedagogiken alltför outvecklad på många håll.
Lärarnas tidning
Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt regeringsuppdrag att granska förskolan. (pdf)
Skolinspektionen
Konferens-kalendarium vårterminen 2019
 
Konferens-kalendarium VT2019
"Proffsigt och med kvalitet rakt igenom!" Vi på Skolporten är stolta över goda vitsord och betyg från våra utvärderingar! Nu är vårterminens alla konferenser bokningsbara och vi erbjuder såväl ämnesspecifika som mer allmänna utbildningsdagar. Testa oss gärna, vi har höga krav på oss själva att hålla den kvalitetsnivå du som deltagare ställer! Boka-tidigt-rabatter på samtliga konferenser och du kan välja om du önskar faktureras 2018 eller 2019!
Till konferenskalendariet
Utredning föreslår nytt professionsprogram
 
Ett professionsprogram för lärare och rektorer föreslås för att höja deras kompetens och stärka läraryrkets attraktivitet.
Aftonbladet
Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling. (pdf)
Utbildningsdepartementet
Familjebakgrundens betydelse för resultatet ökar
 
Betygsskillnaderna mellan skolor har fördubblats, och betydelsen av vilken skola en elev går i för resultatet har tredubblats sedan år 2000, visar en ny rapport från Skolverket.
Lärarnas tidning
Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor - En kvantitativ studie av utvecklingen över tid i slutet av grundskolan. (pdf)
Skolverket
Sverige i botten på att utbilda invandrade elever
 
Gapet mellan invandrade och infödda elevers prestation på Pisaprovet är större i Sverige än i många andra länder, visar en ny rapport.
Svenska Dagbladet
The resilience of students with an immigrant background. (pdf)
OECD
Kvarts miljon har missat kunskapskraven på 10 år
 
Under de senaste tio åren har 142 597 elever gått ut årskurs 9 utan att vara behöriga till gymnasieskolan.
Skolvärlden
Under de senaste tio år åren har 251 600 elever lämnat grundskolan utan att uppnå kunskapskraven. ”Det är ett stort misslyckande för det svenska skolsystemet,” säger Gustav Fridolin och Jan Björklund.
Skolvärlden
För femte året i rad ökar andelen elever som får gymnasieexamen inom tre år på nationella program. Störst är ökningen på de högskoleförberedande programmen.
Skolverket
Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2018. (pdf)
Skolverket
...men det går åt rätt håll
 
För femte året i rad ökar andelen elever som får gymnasieexamen inom tre år på nationella program. Störst är ökningen på de högskoleförberedande programmen.
Skolverket
Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2018. (pdf)
Skolverket
Segregationen och likvärdig skola
 
Segregationen är en ödesfråga för den svenska skolan. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.
Sveriges Television
Kartläggning av hur huvudmän arbetar för att motverka skolsegregationens negativa effekter. (pdf)
Skolverket
Genom höjda löner vill Stockholm kommun locka kvalificerade lärare till de mest utsatta skolorna.
Skolvärlden
Under de senaste tio åren har nästan 8 000 elever gått ut grundskolan i Göteborg utan att vara behöriga att studera vidare på gymnasiet.
Skolvärlden
Först lämnar de studiemotiverade eleverna problemskolorna. Sedan lärarna.
Skolvärlden
Allt fler obehöriga lärare arbetar på skolor där eleverna har sämre förutsättningar. Och gapet mellan olika skolor ökar.
Dagens Samhälle
Sverige har genom åren fått mycket kritik för att elever inte får en likvärdig utbildning. Men inte ett enda land har lyckats skapa ett skolsystem som ger alla elever samma chans att lyckas, skriver  OECD i en ny rapport.
Svenska Dagbladet
Equity in Education - Breaking down barriers to social mobility. (pdf)
OECD
Skolforskningsinstitutet får ny direktör
 
Regeringen har i dag beslutat att utse Camilo von Greiff till ny myndighetschef och direktör för Skolforskningsinstitutet.
Utbildningsdepartementet
Rektorerna: Större effekt med ordningsregler
 
Ordningsregler har större betydelse för elevers trygghet och studiero i skolan än vad disciplinära åtgärder har. Det anser rektorerna i en ny kartläggning som Skolverket har gjort.
Skolvärlden
Ordningsregler och disciplinära åtgärder. (pdf)
Skolverket
Konferens: Rektor i fokus, 4-5 feb 2019
 
Rektor i fokus, 4-5 feb 2019
Konferensen för skolledare! Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Hur arbetar du strategiskt med rekrytering? Att lyckas med svåra samtal. Boka-tidigt-rabatt t.o.m. 31 dec!
Läs mer och boka plats
Dags för ny läroplan för förskolan
 
En 20 år gammal läroplan har nu fått ett ansiktslyft.
Svenska Dagbladet
Hoppfullhet och misstro efter nya läraravtalet
 
Det nya läraravtalet har mötts av blandade reaktioner i skolsverige. 
Skolvärlden
Det nya läraravtalet är till slut klart. Det signerades av parterna på torsdagskvällen och löper över tre år.
Lärarnas tidning
SKL, Sobona och Lärarnas Samverkansråd är överens om ett nytt avtal.
SKL
Education at a glance 2018
 
Svenska grundskole- och gymnasielärares totala årsarbetstid i skolan är över OECD-snittet. Det visar en ny rapport från OECD.
Skolvärlden
Lärarlönerna vinner mark, i synnerhet på gymnasiet. Men de kännetecknas av höga ingångslöner och sedan en dålig löneutveckling. Det visar en ny rapport från OECD.
Lärarnas tidning
Education at a Glance 2018. (pdf)
OECD
Anmälningar om våld i skolor har fördubblats
 
Anmälningar om fysiskt våld i grund- och gymnasieskolan har ökat med 129 procent mellan 2012 och 2017. 
Sveriges Television
Grundskolans nota: 115 miljarder kronor
 
Kostnaden för landets skolväsende, från förskola till och med vuxenutbildning, landade på 276,3 miljarder kronor i fjol. Det var en ökning med 11,2 miljarder (4,2 procent) jämfört med föregående år.
Lärarnas tidning
Den här rapporten beskriver Skolverkets kostnadsstatistik för kalenderåret 2017. (pdf)
Skolverket
Skolan dålig på undervisa i digital källkritik
 
Skolinspektionen har granskat 30 skolor i årkurs 7–9 om hur undervisningen kring digital källkritik fungerar. Men de är inte nöjda med vad skolorna presterar.
Sveriges Television
Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap Årskurs 7-9. (pdf)
Skolinspektionen
Konferens: Källkritik i fokus, 2 maj i Stockholm
 
Källkritik i fokus, 2 maj i Stockholm
Kanske vårens viktigaste konferens? Välkommen på en ämnesövergripande dag som analyserar och går på djupet inom källkritiken. Konferensen berör vilka psykologiska faktorer som avgör hur vi tänker och sorterar information, praktiska verktyg för att avslöja osanningar på nätet samt den viktiga aspekten att inte endast arbeta med källkritik utan även källtillit!
Läs mer och boka plats
Skolverket föreslår mer fjärrundervisning
 
Skolverket föreslår att regeringen tillåter fjärrundervisning i fler ämnen och i lägre årskurser.
Sveriges Radio
Bästa skolkommun
 
För femte året i rad utses Vellinge till Sveriges bästa skolkommun. Men Lärarförbundet väljer att lyfta fram tvåan Orust, ”som trots utmaningar ändå satsar”.
Lärarnas tidning
Kolla din kommuns placering i Bästa skolkommun.
Lärarnas tidning
Öppna jämförelser 2018
 
Fler är behöriga till gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet ökar, men bristen på jämlikhet kvarstår. Det visar en ny rapport från SKL.
Skolvärlden
I Öppna jämförelser – Grundskola 2018 (pdf)
Sveriges Kommuner och Landsting
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2018 (pdf)
Sveriges kommuner och landsting
I ett decennium har SKL rankat alla kommuner utifrån resultaten i deras grundskolor. Men i år görs det för sista gången. Listan anses ha spelat ut sin roll.
Dagens Samhälle
Mest lästa forskningen under 2018
 
Antipluggkulturer bland pojkar kan brytas med samtal om studieteknik och möjligheten att utvecklas. Det visar Fredrik Zimmerman i sin forskning om pojkars skolprestationer.
Skolporten
Lärare hinner inte interagera med sina kollegor och har svårt att separera arbete från fritid och få tid till återhämtning. Elinor Schads forskning vittnar om brist på struktur, både hos enskilda lärare och på organisationsnivå.
Skolporten
Trots höga ambitioner att förändra undervisningen fastnar lärare i matematikens traditionella uppgiftsdiskurs. Det visar Ann-Sofi Röj-Lindberg som forskat om matematiklärare som söker nya arbetssätt.
Skolporten
Även om skolprestationer är en stark stressfaktor tycks den sociala stressen ha en starkare koppling till psykisk ohälsa över tid. Det visar Malin Anniko som forskat om sambandet mellan stress och psykiska ohälsa bland ungdomar.
Skolporten
I sin avhandling har Torbjörn Ott funnit att mobiltelefonen kan ses som både störande och nyttig i skolan. Medier och lagstiftning har fokuserat på de negativa sidorna men Torbjörn Ott pekar på att lärare, och i synnerhet elever, ser att mobilen är en del i själva infrastrukturen för lärande.
Skolporten
Yes, cellphones and laptops do affect students’ grades, and no, students can’t multitask as well as they say they can.  
Inside Higher Ed
Annons: Natur och Kultur - Ladda ner kostnadsfri kunskap