Preliminär överenskommelse om karensavdrag
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Överenskommelse om karensavdrag
 
SKL och Sobona har nått en preliminär överenskommelse för det nya karensavdraget.
− Förändringarna innebär i korthet att flera av våra avtal tillförs två beräkningsgrunder för hantering av karensavdrag, en som baseras på kalenderdagsberäkning och en som grundar sig på timlöneberäkning, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKL.

Preliminär överenskommelse om karensavdrag
 
 
Föreläsning om den digitala samhällsförändringen
 
Nicholas Fernholm medverkar på Arbetsgivarforum där han kommer att föreläsa om den digitala samhällsförändringen. Han kommer att prata om hur den digitala världen och tekniken påverkar oss och hur organisationer kan förbereda sig.
Arbetsgivarforum hålls den 16-17 maj i Stockholm.

Anmäl dig till Arbetsgivarforum 2019
Seminarium om språkombud och kompetensförsörjning
Hur rustar man en arbetsplats för att både möta kompetensförsörjningsbehoven, rekrytera människor som är nya på den svenska arbetsmarknaden och samtidigt utveckla och behålla de medarbetare man har? Välkommen till ett seminarium som handlar om språkombud och hur det kan bidra till välfungerande verksamheter inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård. Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig till seminariet om språkombud
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
Samverkan nyckeln i det partsgemensamma arbetsmiljöarbetet
På arbetsmiljöområdet har vi en lång tradition av partsgemensam samverkan. Ett intensivt arbetsår går mot sitt slut och från SKL:s sida har vi samlat insatserna i det partsgemensamma arbetsmiljöarbetet under 2018.
 
 
Välfärdens kompetensförsörjning - viktigt uppdrag för högskolan
I början av nästa år kommer utredningen om högskolans styrning och resurstilldelning med sitt förslag. SKL har länge efterfrågat en styrning av högskolans dimensionering som bättre möter välfärdens behov av kompetens.

SKL:s arbetsgivarblogg
 
 
Notiser
 
Fakta om välfärdens medarbetare
Kommuner, landsting och regioner har 1,2 miljoner anställda. Nu finns fakta och statistik om personalen samlat och överskådligt presenterat. Materialet visar bland annat hur många som arbetar heltid, hur många som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder och hur sjukfrånvaron ser ut.

Fakta om välfärdens utmaningar
 
 
Filmer om att mäta arbetstyngd
Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen. SKL har tagit fram tre filmer som stöd till de kommuner som vill använda Göteborgsmodellen.

Stöd för att mäta arbetstyngd
 
 
Ny skrift om de förtroendevaldas arbetsmiljöansvar
SKL har tagit fram en ny skrift om de förtroendevaldas arbetsmiljöansvar. Skriften ger en översiktlig bild av arbetsmiljöansvaret i landets kommuner, landsting och regioner. Skriften vänder sig till förtroendevalda.

Skrift om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar