Dags att tänka på våren! 
 
Planera in vårens kurser redan nu
 
Lokalvårdsutbildning PRYL
 
Komplett yrkesutbildning
 
Lokalvårdsutbildning PRYL innehåller den grundkompetens som en lokalvårdare bör ha vilket leder till att du känner dig tryggare i din yrkesroll när du utför arbetet på ett korrekt sätt.
 
God lokalvård bidrar till att förhindra allergi- och smittspridning, förbättra arbetsmiljön för de anställda samt till att lokalerna underhålls.

Kunskap om hur ofta man ska städa, eller vilka städmetoder som ska användas är inte alltid självklara men det finns regler och riktlinjer som ska följas för att städningen ska uppfylla de krav som ställs, vi ger dig förutsättningarna för att lyckas med ditt arbete.

Läs mer>>
Öppna kurserDistansFöretagsintern
Se datum i listanLäs mer härKontakta oss
Hörby
13 + 20 + 27 februari
Certifiering: 4 mars
Boka online

Linköping
6 + 13 + 20 mars
Certifiering: 27 mars
Boka online

Borlänge
10 + 17 + 24 april
Certifiering: 29 april
Boka online

Umeå
8 + 15 + 22 maj
Certifiering: 27 maj

Boka online

Pris utbildning
8 400 SEK per person ex. moms.
I priset ingår tillgång till
E-learnplattformen, diplom, lunch och fika.


Pris certifiering
3 100 SEK per person ex. moms.
 
Ledarskapsutbildning för grupp och arbetsledare
 
3 dagar
 
Det faktum att människor är organisatoriskt sammanförda i grupper innebär inte att de därmed också fungerar som effektiva arbetslag. För detta krävs något mer. Kursen vänder sig till dig som idag/eller kommer att arbeta med personalrelaterade uppgifter, samt har möjligheten att påverka/utveckla arbetsmiljön och/eller organisationen.

Ledarskap handlar om att leda människor eller grupper mot gemensamma mål. Att vara hjulets nav i en organisation är på många sätt en knepig roll. Arbetsgivarens förlängda arm samtidigt som man skall coacha och utveckla sin personal. Detta kräver en fast värdegrund och flexibelt ledarskap.

Utbildningen varvas med föreläsningar och problembaserade gruppuppgifter.
Linköping
20-22 februari
Boka online

Pris
13 500 SEK per person exklusive moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.

Kurs på plats hos er?
Vill ni att Christian kommer till er och motiverar er grupp.
Kontakta oss för offert.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Syfte
 • Få en djupare kännedom om dig själv och ditt personliga ledarskap.
 • Lära mer om hur du som ledare kan påverka grupper att fungera bättre och arbeta mer effektivt.
 • Kunna omsätta Situationsanpassad/ utvecklande ledarskap i praktiken.
 • Få verktygen till att arbeta med förändring- och utvecklingsprojekt.
Målgrupp
Gruppledare, arbetsledare, driftledare mfl.

Kursinnehåll
 • Personlig utveckling
 • Kommunikationsmodeller
 • Feedback och motivation
 • Konflikthantering
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Utvecklande ledarskap
 • Leda individer och grupper i förändringsarbete
 • Grupputveckling
 
 
Städupphandling
 
1 dag
 
Städning med bra kvalitet upplevs ofta som svårt att upphandla och branschens aktörer anser att det är för stort fokus på lägsta pris. Sedan 2000 har mångas städkostnader halverats samtidigt som städindex har gått upp med nästan 50%. Den ekvationen går inte ihop. Vi har verktyg och exempel på hur man genomför bra städupphandlingar. Borago Konsult och kursledaren har erfarenhet av att upphandla tjänster sedan 1997.

Referensprojekt
I kursen refereras till egna genomförda uppdrag samt andra upphandlingar. Referensprojekt i kursen är bland annat från kommuner, landsting och bostadsföretag.

Läs denna kurs på distans>>
Linköping
12 mars
Boka online

Linköping
4 juni
Boka online

Pris
4 500 SEK per person ex. moms. I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Kvalitetssäkring av städtjänster
 
1 dag
 
Kvalitetssäkring av tjänster kräver kunskap och tydliga målbilder. Dessutom är städning en stor kostnad. Vi har verktyg och exempel på hur man organiserar och strukturerar en fungerande städprocess. Kursen syftar till att sprida kunskap och erfarenhet kring kvalitetssäkring av städning och städrelaterade tjänster.

Läs denna kurs på distans>>
Linköping
13 februari
Boka online

Linköping
8 maj
Boka online

Pris
4 500 SEK per person ex. moms. I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Effektivitet genom nyckeltal
 
1 dag
 
Vi har under åren sett att det används för lite nyckeltal och kalkyler inom branschen. Det är då svårt om inte omöjligt att säga om jag är effektiv eller inte. Vi delger erfarenheter från kartläggningar av städverksamheter inom bland annat kommunal verksamhet.
 
Kursen syftar till att ge kunskaper om hur du genom att använda nyckeltal inom städverksamhet kan effektivisera din städorganisation samt kunna jämföra dig med andra städorganisationer.

Läs denna kurs på distans>>
Linköping
14 februari
Boka online

Linköping
9 maj
Boka online

Pris
4 900 SEK per person ex. moms. kursmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Diplomerad Golvvårdare
 
2 dagar
 
Professionellt utförd golvvård ger mätbara effekter så som längre hållbarhet och mer lättstädade golvytor, vilket minskar risken för förslitningsskaderelaterad sjukfrånvaro på grund av att 70% av den dagliga städningen utgörs av golvstädning. Målet med utbildningen är att ge dig rätt förutsättningar, för att genom korrekt skötsel, bevara golvets livslängd så länge som möjligt. I vår utbildning ser vi på de faktiska städrelaterade problemen som kan uppstå samt hur vi kan hantera och eventuellt förebygga dessa problem.
Linköping
23-24 januari
Boka online

Linköping
25-26 februari
Boka online

 
Pris
6 200 SEK per person ex. moms.  
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Kulturhistoriska Miljöer
 
1 dag
 
Utbildningen vänder sig till dig som förvaltar, vårdar och ansvarar för kulturhistoriska miljöer som t.ex. kyrkobyggnader, men även till dig som ansvarar för traditionell städning av t.ex. församlingshem, kontor, öppen förskola etc.
Linköping
16 januari
Boka online

 
Pris
4 500 SEK per person ex. moms. I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.
 
INSTA 800 kunskapsnivå 1+2
 
1 dag
 
INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av städkvalitet. Standarden är framtagen i samarbete mellan köpare, branschorganisationer och fackliga organisationer och används idag framförallt vid upphandling av städning i offentliga miljöer. Som svensk standard har INSTA 800 beteckningen SS 627801:2012.
Linköping
14 februari
Boka online

Stockholm
12 juni

Boka online

Pris
4 500 SEK per person exklusive moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Fönsterputsutbildning
 
1/2 dag
 
Vi erbjuder en grundutbildning i fönsterputs där deltagaren får lära sig baskunskaper i putsteknik samt hur man effektiviserar sitt arbete utan att kroppen tar skada. Utbildningen lämpar sig speciellt för kommuner som återtagit städningen i egen regi men även privata städföretag som vill utöka sitt tjänsteutbud.
Linköping
8 mars
Boka online

Pris
1 900 SEK per person exklusive moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom och lunch.
 
Diplomerad Hygientekniker
 
1 dag
 
Genom goda kunskaper om bakteriens livsbetingelse, städmetoder, materialhantering och personhygien kan vi förebygga att vissa sjukdomar får möjlighet att spridas vidare.
andra ytor, som i sin tur kostar företagen stora pengar att reparera eller byta ut, vi skapar en miljö som är mer trivsam för bakterierna, istället för det motsatta. Med hjälp av ATP-mätare kan man mäta hygienstatus och rengöring. Borago använder denna metod i våra utbildningar.
Linköping
15 mars
Boka online

Göteborg
10 juni
Boka online

Pris
3 700 SEK per person exklusive moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Vad är Städakademin?
 
Boragos vision är att göra Sverige renare och det var ur den idén som Städakademin föddes. Städakademin erbjuder webbaserade utbildningar inom lokalvård för såväl chefer som lokalvårdare. Utbildningsmaterialet är en kombination av film, bild och textbaserat innehåll som varje person kommer åt via mobiltelefon, dator eller surfplatta.

Kursinnehållet är mycket pedagogiskt och deltagaren har möjlighet att repetera allt innehåll i det oändliga. Städakademin fungerar även som en informationskälla när lokalvårdaren befinner sig ute hos kund och behöver stöd i exempelvis val av kem eller för att fastställa golvmaterial. Som kund kan man välja att abonnera på ett helt paket eller köpa enskaka kurser.
Abonnemang - för hela organisationen
 
Om ni är i behov av utbildning för flera personer inom er organisation då är abonnemang rätt alternativ för er.

Genom att abonnera på någon av våra paketlösningar får ni tillgång till ett ständigt uppdaterat kursinnehåll som kan repeteras hur många gånger som helst. Man säkerställer att hela personalstyrkan får en enhetlig utbildningsnivå samt att detta ger ett bra stöd i det dagliga arbetet.

Beroende på utbildningsbehovet inom er organisation kan man välja mellan 3 olika paketlösningar.

I samråd med oss kan vi lotsa er till vilket alternativ som passar er.

Se paketlösningar här>>

 
Distansutbildningar - för enskaka kurser
 
Med utbildning på distans kan du läsa när och var du vill. Utbildningen passar dig som vill kvalitetssäkra dina teoretiska kunskaper genom en webbaserad utbildning.

Du har tillgång till utbildningsmaterialet under 8 veckor och du genomför utbildningen i den takt som passar dig. Utbildningen är indelad i olika kurser och lektioner. Efter varje lektion har du möjlighet att genomföra ett kunskapstest.

Läs mer om Städakademin och våra distanskurser här>>