Kundnytt flerbostadshus
Kretslopp och vatten
 
Ändrade hämtdagar för jul och nyårshelgerna 

När helgdagar infaller under vanliga veckodagar kan soptömningen flyttas framåt eller bakåt i tiden. Här kan du läsa när hämtdagarna är under de kommande storhelgerna.
 
VA- och avfallsavgiften för 2019 är beslutad
 
VA-avgiften höjs med sju procent i genomsnitt och avfallsavgiften höjs med 3,5 procent 2019. Läs mer här.
Matavfallsguide med enkla tips som ökar utsorteringen
 
Här är en ny sida med bland annat en enkel att göra-lista som vi har testat. Den har ökat matvafallsutsorteringen med 15 procentenheter!
 
Välkommen till en exklusiv, kostnadsfri miljöutbildning!
 
Vi har bjudit in förläsaren Gustav Stenbeck som har ett förflutet som hållbarhetschef åt Petter Stordalen, och Fredrik Warberg som är expert på hur du kan arbeta hållbart. Det blir två utbildningar: en för dig som äger och förvaltar fastigheter, och en för dig som jobbar med fastighetsskötsel. Läs mer här
 
Minska avfallet – och du minskar kostnaderna!
 
När avfallet minskar, minskar påverkan på klimat och miljö och avfallsavgifterna sjunker. Det går mindre tid till att hantera avfall och hålla rent i soprum och arbetsmiljön för fastighetsskötare blir bättre. Det krävs också mindre yta för avfallsutrymmen. I foldern Förebygg avfall i flerbostadshus finns goda exempel och checklistor med åtgärder, allt ifrån lånepooler och gåvorum, till information om avfallskostnader.
Minska avfallet II - bytesrum för boende
 
Du kan minska din fastighets avfall genom att starta ett bytesrum där boende kan lämna och hämta saker istället för att slänga. I foldern Hur du startar och driver ett bytesrum får du praktiska tips och goda exempel på fungerande bytesrum.
Du får en gratis hämtning av elavfall och farligt avfall...
 
...per år om du har miljörum. Kontakta våra kundsamordnare för att få hjälp med vår tjänst för miljörum. Du kan också ringa vår kundservice på 031-368 27 00.
 
Kontakta Kretslopp och vattens kundservice
Öppettider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 7-16
Onsdag 9-16
Stängt på helger och röda dagar

Telefon
031-368 27 00

E-post
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se
Du får det här nyhetsbrevet eftersom du är kund hos Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.
Vill du inte ha fler utskick? Avregistrera dig här