God jul och gott nytt år!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nu lanseras en ny version av självskattningsverktyget KLASSA
 
KLASSA används idag av 206 kommuner och sex landsting. Sammanlagt finns fler än 4 000 handlingsplaner upprättade för informationssäkerhet. 

KLASSA 3.5 ger en bättre användarvänlighet. Till exempel kommer organisationer kunna välja ut en huvudansvarig för KLASSA i systemet.

Gå gärna in och testa den nya versionen och mejla din feedback till klassa@skl.se.
Läs mer
 
 
 
Kom med förslag till Offentliga Rummet 2019
 
Planeringen inför Offentliga Rummet 2019 är i full gång och vi söker nu förslag till seminarier, workshops och aktiviteter. Skicka in ditt förslag senast 7 januari.

Offentliga Rummets arbetsgrupp efterlyser förslag som ger deltagaren ny kunskap, inspiration eller ett lärande kring hur vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd med bättre service, kvalitet och effektivitet. Förslagen kan handla om utmaningar och möjligheter som vi står inför, grundläggande förutsättningar eller hur ny teknik kan användas.

Lämna förslag
 
 
Nytt personuppgiftsbiträdesavtal för kommuner och regioner
 
Nu finns ett nytt koncerngemensamt personuppgiftbiträdesavtal för hela SKL-koncernen, det vill säga SKL, SKL Kommentus och Inera AB. Avtalet blir nytt standardavtal för alla kommuner, landsting och regioner.

Detta är ett nytt gemensamt personuppgiftbiträdesavtal för hela SKL-koncernen, det vill säga SKL, SKL Kommentus och Inera AB. Avtalet ersätter de tidigare individuella avtal respektive organisation har haft.

Läs mer
 
 
#godjul & #gottnyttår
 
2018 närmar sig sitt slut, och ett spännande digitaliseringsår har nått sin ände. Vi kan med stolthet titta tillbaka på ett oerhört innehållsrikt år, och jag vill passa på att tacka er alla för det arbete ni gjort under året. Jag hoppas ni kan unna er en ordentlig julledighet, så ses vi igen på andra sidan nyår. Då tar vi nya tag och gör 2019 till ett ännu mer spännande år där vi skapar en smartare välfärd på riktigt!

God jul och ett riktigt gott nytt år!

Jenny Birkestad
Chef för avdelningen för digitalisering
 
 
SKL avvecklar NordSeclicens
 
SKL har nu beslutat att inte fortsätta med NordSec i central regi. Tillsammans med leverantören ges istället möjlighet för kommuner, regioner och landsting att fortsätta att ha tillgång till data från tidigare undersökningar och använda NordSec för självskattning och stöd för informationssäkerhetsarbete enligt ISO27000, GDPR och NIS.

Läs mer
 
 
Var en del av den digitala utvecklingen av ekonomiskt bistånd
 
SKL bjuder in kommuner att delta i ett utvecklingsprojekt där det förväntade resultatet är att de ska ta avgörande steg i automatiseringen av handläggningsprocessen i ekonomiskt bistånd.

Inom ramen för detta ettåriga projekt erbjuds erfarenhetsstöd i förändringsprocessen genom gemensamma processtöd, träffar och stöd i kommunerna, men även erfarenhetsutbyte mellan kommuner som bedriver samma utvecklingsarbete.

Anmälan sker senast 15 januari 2019.

Läs mer