För dig som arbetar inom elkraft, antingen som konsult, entreprenör eller är du kanske lärare inom el, erbjuder Trafikverksskolan ett antal kurser.

Klicka på länken vid respektive kurs för att läsa mer och anmäla dig. 
Högspännings- och tågvärmeanläggningar
 
Kursen "TDOK 2015:0223 arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar" vänder sig till dig som ska arbeta med högspännings- och tågvärmeanläggningar vid järnvägen.

På kursen tar vi upp rutiner som berör elsäkerhetsplanering, arbetsmetoder för elektriskt arbete och rutiner vid olycka inom Trafikverkets järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar.

Kursen genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm den 12 februari.

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BEARBELAN
Elsäkerhetsföreskrifter - Lärarkurs 
 
Är du lärare eller blivande lärare inom Trafikverkets elsäkerhetsföreskrifter enligt TDOK 2015:0223 erbjuder Trafikverksskolan kursen "Elsäkerhetsföreskrifter TDOK 2015:0223 - Lärarkurs".

För att få bästa behållning utav kursen rekommenderas någon form av pedagogisk utbildning och även goda kunskaper i TDOK 2015:0223. Efter genomförandet av kursen ska du som lärare kunna använda materialet i din egen undervisning och bedöma/betygsätta dina elevers kunskapsnivå både före och efter din undervisning .

Den 14 februari genomförs kursen på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BEARBELANL
Högspänningskablar, montage 
 
På kursen "Högspänningskablar, montage av skarvar och avslutningar" får du lära dig att montera kabelskarvar och kabelavslutningar i kontaktlednings-, hjälpkrafts- och tågvärmeanläggningar. 

För att bli antagen till kursen ska du ha gått 3-årigt gymnasium motsvarande elprogrammet. Du får teoretisk kunskap om högspänningskablarnas konstruktion medans övriga delar av kursen består till största delen av praktiska moment.

Kursen erbjuds i Ängelholm på Trafikverksskolan 12-14 mars.

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BEMHK
Hjälpkraft
 
Är du i behov av att lära dig mer om kontaktledningsmaterialens miljöpåverkan, förstå dess elasticitet och krafter då är kursen "Kontaktledning med Y-lina och hjälpkraft" något för dig. 

Du kommer bland annat att förstå
  • tågvärmens uppbyggnad och funktion
  • skyddsanordningars funktion och montage
  • strategier för besiktning och underhåll

Kursen består både av praktiska och teoretiska moment.

Kursen genomförs i Ängelholm på Trafikverksskolan den 18-29 mars 2019.

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BEKTL3
Kraft, växelvärme och belysning
 
Arbetar du med förvaltning eller projektering av järnvägstekniska elanläggningar så är kursen "Kraft, växelvärme och belysning" något för dig.

Kursen ger en övergripande kunskap och insikt i Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar gällande hjälpkraftnätet med tillhörande järnvägsspecifika lågspänningsanläggningar som t.ex. växelvärme, UPS och reservkraft, god förståelse för såväl högspännings-, som lågspänningssystemet.

Observera att kursen genomförs med digital kursdokumentation, medtag dator eller läsplatta till kursen. 

Kursen erbjuds i Ängelholm på Trafikverksskolan den 21-22 maj.

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BEIÖBLSPA
Växelvärme, byggande, underhåll och energistyrning
 
Kursen "Växelvärme, byggande, underhåll och energistyrning"  är för dig som ska bygga och underhålla växelvärmeanläggningar.

Du kommer exempelvis att få lära dig att ställa in energiutrustningen med hänsyn till ortens klimat.

Observera att du ska ha genomgått utbildning enligt Trafikverkets krav på säkerhetsutbildningar för att bli antagen till kursen.

Kursen genomförs i Ängelholm på Trafikverksskolan. Lediga platser finns den 14-16 maj.

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BEVXUE
Just nu pågår uppdateringen av Trafikverksskolans kontaktregister enligt de nya dataskyddsbestämmelserna. Då vi inte är helt färdiga kan det innebära att du får mail som du avbeställt. Vi ber om överseende för det, alla ändringar kommer att genomföras.
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.