Juletid
 
Nu nalkas julen och det är därmed dags för årets sista Utbildningsnytt. Nu gör vi en paus över helgerna och kommer tillbaka i januari. Trafikverksskolans kundservice håller stängt mellan jul och nyår.

Trafikverksskolan önskar er alla en
God Jul & Ett gott nytt år!


 
Teknisk ledarutbildning
 
För dig som arbetar i spårmiljö med planering erbjuder Trafikverksskolan kursen "Teknisk ledarutbildning - spårteknik".

Kursen syftar till att ge dig kunskaper inom bland annat banteknik, spårunderhåll, spårsvetsning, besiktning,Trafikverkets informationssystem och elskyddsföreskrifter. Kursen avslutas med ett kursprov.

Utbildningen hålls i Ängelholm på Trafikverksskolan och startar den 28 januari och avslutas den 8 februari 2019.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBLSPT
Fortbildning för lärare i elsäkerhet
 
Är du lärare inom elsäkerhet och dess föreskifter och önskar behörighet för att kunna genomföra repetitionsutbildning i Trafikverkets elsäkerhetsföreskrifter erbjuds "Årlig fortbildning för lärare i elsäkerhet".

För att bli antagen till utbildningen krävs "Grundläggande lärarkurs 1" (BALÄR) och att man är fortbildare i Trafikverkets elsäkerhetsföreskrifter samt bedömts som lämplig av chef.

Kursen, som hålls på Trafikverksskolan i Ängelhom den 6 februari 2019, avslutas med ett prov.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BAELSHFL
TDOK 2015:0223 - Lärarkurs
 
"TDOK 2015:0223 - Lärarkurs" är kursen för dig som ska vara lärare i TDOK 2015:0223. 

Kursen ger kunskap om hur du ska bedöma elevens kunskapsnivå, sätta betyg samt hur du kan använda lärarmaterialet i din undervisning. 

Kursen ges i Ängelholm på Trafikverksskolan den 14 februari 2019.

Klicka här för att läsa mer om kursen och anmäla
Kurskod: BEARBELANL
Skydds- och säkerhetsledning
 
Kursen "Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde" ger dig kompetenser för att ansvara för skydds- och säkerhetsfrågor vid aktiviteter inom spårområdet samt anordna tågvarning.

Du kan även tjänstgöra som tågvarnare efter godkänd läkarundersökning.

Efter utbildningen gäller fastställda krav på årlig repetitionsutbildning och regelbundet utövande.

Kurstillfällen erbjuds på följande datum och orter:

19-22 februari 2019, Uppsala
25-28 februari 2019, Ängelholm
7-10 oktober 2019, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer om kursen och anmäla
Kurskod: BASÄSKYDD
Tillsyningsman, vägvakt
 
Kursen "Tillsyningsman A-, L- och E-skydd samt vägvakt" leder till kompetens och behörighet för den som ska planera, begära och ansvara för A-, L-, och E-skydd samt agera som vägvakt. 

Efter utbildningen gäller fastställda krav på årlig repetitionsutbildning. Om funktionen inte utövats på 24 månader ska ny grundutbildning genomföras.

Observera att det krävs förkunskaper för att bli antagen till kursen.

Kurser erbjuds i Ängelhom på Trafikverksskolan på följande datum:

11-15 mars 2019
24-28 juni 2109
9-13 september 2019
4-8 november 2019


Klicka här för att läsa mer om kursen och anmäla
Kurskod: BASÄTSM
Termitsvetsning
 
För dig som ska utföra termitsvetsarbete erbjuds kursen "Rälsskarvning, termitsvetsning".

Kursen behandlar arbetsmetodik, arbetsansvisningar, besiktningar, efterkontroll och bestämmelser enligt Trafikverket.

Eleverna erbjuds spårsvetsarprövning, enligt TDOK 2014:0586, i anslutnnig till kursen. Intyg utfärdas efter avslutad praktik och godkänd svetsarprövning.

Kursen hålls på Trafikverksskolan i Ängelholm den 1-12 april 2019.

Klicka här för att läsa mer om kursen och anmäla
Kurskod: BBSPTS
Avvikelsehantering för drifttekniker
 
Drifttekniker som ska utföra avvikelsehantering och inta en roll som innebär säkerhetstjänst erbjuds kursen "Avvikelsehantering för drifttekniker som övervakar järnvägsanläggningen".

Kursen ges i Ängelholm i Trafikverksskolans lokaler vid följande datum:

8-10 april 2019
14-16 oktober 2019


Klicka här för att läsa mer om kursen och anmäla
Kurskod: BEDTAV
Utredning av olyckor
 
Kursen "Utredning av olyckor i spårtrafik" ger dig som arbetar eller ska arbeta som olycksutredare, både kubskaper och färdigheter som är viktiga för uppgiften. 

Efter avklarad kurs ska deltagaren ha kompetens att
  • självständigt kunna planera för en olycksutredning
  • välja lämpligt arbetssätt för utredningsarbetet
  • söka, värdera, prioritera och analysera fakta om en olycka
  • föreslå åtgärder efter en olycka eller ett tillbud
  • sammanställa och kvalitetssäkra en olycksutredningsrapport
Kursen genomförs i Trafikverksskolans övningsanläggningar i Ängelholm. Där arrangeras en realistisk olycka som deltagarna får i uppgift att utreda.

Kursdatum: 1-12 april 2019

Klicka här för att läsa mer om kursen och anmäla
Kurskod: BASÄUTR
Heta arbeten
 
Arbetar du inom områden med ökad brandrisk? På kursen "Heta arbeten" får du bland annat information om brandfarliga ämnen, lagar och försäkringsvillkor, hantering och transport av gasflaskor, personligt skydd och riskbedömning av arbetsplats.

Efter genomförd utbildning erhålls certifikat av Brandskyddsföreningen. Certifikatet är giltigt i 5 år.

Kursen genomförs vid två tillfällen i Ängelholm i Trafikverksskolans lokaler.

19 februari 2019
4 juni 2019

Klicka här för att läsa mer om kursen och anmäla
Kurskod: BAHETARB
Just nu pågår uppdateringen av Trafikverksskolans kontaktregister enligt de nya dataskyddsbestämmelserna. Då vi inte är helt färdiga kan det innebära att du får mail som du avbeställt. Vi ber om överseende för det, under hösten kommer alla ändringar att genomföras .
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.