Sämre service när Arbetsförmedlingen lägger ner kontor
 
Arbetsmarknad: Sedan 2015 har Arbetsförmedlingen successivt minskat antalet kontor. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kartlagt hur Arbetsförmedlingens närvaro i landets kommuner ser ut idag, och hur det påverkar samarbetet med kommunerna och vilka möjliga effekter det får för de arbetssökande.
 
Lovande resultat från extratjänster
 
Arbetsmarknad: SKL har tagit fram en lägesbild över hur kommuner, landsting och regioner använder extratjänster. I september 2018 var nästan 14 000 personer anställda i extratjänster i kommuner eller landsting. Även om det är tidigt att utvärdera effekterna så ser SKL positiva resultat.
 
Var en del av den digitala utvecklingen inom ekonomiskt bistånd!
 
Ekonomiskt bistånd: SKL bjuder nu in kommuner till att delta i ett utvecklingsprojekt med målet att automatisera handläggningsprocessen inom ekonomiskt bistånd. Projekt erbjuder deltagarna processtöd och erfarenhetsutbyte. 
 
Webbsändningar:
 
Agenda för integration
 
Det senaste  avnittet av Agenda för inetgration tar bland annat upp språkombud på arbetsplatser, extratjänster och senaste nytt om gymnasielagen. 
Språkombud
 
SKL bjuder in till ett webbsänt seminarium den 16 januari för att titta närmare på språkombud och diskutera hur det arbetssättet kan bidra till välfungerande verksamheter, inom vård och omsorg och hälso-och sjukvård.
 
Konferenser:
 
Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2019
 
Glöm inte att boka in Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna den 14-15 mars 2019 samt förkonferensen den 13 mars. Programmet presenteras samtidigt som anmälan öppnar, måndagen den 7 januari.
Fokus ekonomiskt bistånd
 
Välkommen till SKL:s årliga konferens om att bryta långvarigt bistånd den 4 februari 2019.
På konferensen medverkar kommuner som ger exempel på hur de arbetar för att personer med långvarigt beroende av försörjningsstöd ska få en plats i arbetslivet.
 
Webbutbildning inom ekonomiskt bistånd
 
Ekonomiskt bistånd: SKL har inom ramen för ett utvecklingsprojekt beställt och finansierat en uppdragsutbildning för yrkesverksamma handläggare inom ekonomiskt bistånd. Genom institutionen för socialt arbete vid Linneuniversitetet erbjuds kursen nu till alla kommuner.
 
 
 
 
 
Om arbete och integration
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Har du tips på ämnen eller synpunkter/frågor kring innehållet? Kontakta: Johanna Kreicbergs

Nyhetsbrevet ges ut av arbetsmarknadssektionen som är en del av SKL:s avdelning utbildning och arbetsmarknad.