Heltid till alla kräver hållbara arbetstider
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Heltid till alla kräver hållbara arbetstider
 
Arbetstider med tillräcklig återhämtning. Det är en komplex fråga när heltid ska bli norm i välfärden. – Chefen har huvudansvaret för att arbetstider inte bidrar till att medarbetare blir sjuka, säger Agneta Jöhnk på en konferens om heltid och arbetsmiljö.

Heltid till alla kräver hållbara arbetstider, Suntarbetsliv
 
 
Digital workshop om lönespridning
 
SKL har tagit fram en workshop om lönespridning som vänder sig till arbetsgivarrepresentanter eller lokalt fackliga företrädare med ansvar för lönebildningsprocessen. Workshopen är ett stöd i arbetet med en ändamålsenlig och önskvärd lönestruktur och lönespridning. Den består av filmer och diskussionsfrågor.

Digital workshop om lönespridning
Suntarbetslivs resursteam
Nu kan ni vända er till Suntarbetslivs resursteam – en grupp erfarna experter. De ger stöd i att utveckla verksamheten. Suntarbetslivs resursteam ger stöd till kommuner, landsting och regioner som vill skapa en friskare organisation. Målet är att utveckla friska arbetsplatser med låg och stabil sjukfrånvaro.

Utveckla er verksamhet med Suntarbetslivs resursteam
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
Hur ser era framtida kompetensbehov ut?
Behoven av välfärdstjänster ökar och kommuner, landsting och regioner måste möta behoven med rätt arbetskraft och kompetens. Arbetsgivare kan ansöka om medel för att genomföra tidiga omställningar som ska stärka de anställdas kompetens med syfte att i god tid möta verksamhetens förändrade behov.
 
 
Ökad livslängd påverkar både arbetsliv och pension
Vi lever allt längre. Vad innebär det för hur länge man kommer att jobba? Enligt SKL:s senaste ekonomirapport ökar antalet personer över 80 år med 44 procent fram till 2028. Bristen på arbetskraft under den kommande tioårsperioden gör det viktigt att fler vill jobba längre.

SKL:s arbetsgivarblogg
 
 
Notiser
 
Sveriges viktigaste chefsjobb
För att utveckla välfärden behövs bra chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med sina medarbetare. Vi måste utveckla de organisatoriska förutsättningar för chefskapet och göra det mer attraktivt, rimligt och möjligt att vara chef. I rapporten Sveriges Viktigaste Chefsjobb möter du fyra chefer som berättar vad de tycker är viktigt för att chefsjobben ska vara attraktiva.
Rapporten Sveriges viktigaste chefsjobb
 
 
Webbaserad grundkurs i Allmänna bestämmelser (AB)
Webbkurs om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) ger dig en grundläggande kunskap om AB och viss arbetsrättslig lagstiftning som har ett nära samband med AB, exempelvis lagen om anställningsskydd och semesterlagen.

Information och anmälan
 
 
Introduktion till svensk hälso- och sjukvård för personal med utländsk utbildning
Karolinska Institutet har tagit fram introduktionen som är helt webbaserad. Den innehåller en grundläggande orientering om den svenska hälso- och sjukvården och är utvecklad för att underlätta för personer med utbildning från länder utanför EU/EES i processen mot en svensk legitimation. Utbildningen är gratis.
Information och anmälan, KI