Just nu har vi fått in 88 case. 49 är avslutade, varav 4 är implementerade.
 
Anmäl dig till Innovationsprogrammet 2019
 
I januari startar ett nytt innovationsprogram. I rollen som verksamhetsutvecklare eller förändringsledare kommer du att få värdefulla insikter och nätverk av kollegor för att skapa effektiva förändrings- och förnyelseprocesser för att möta morgondagens utmaningar.

Du hittar mer information om programmet på ideslussen-innovationsprogrammet
 
Nöjda deltagare i 2018 års program
 
Linda Johansson Bäck som är chef för Utveckling och innovation på Region Västernorrland har gått programmet 2018 med tre av sina verksamhetsutvecklare.

”Det har varit en jättebra utbildning för oss som jobbar med att utveckla idéhanteringsarbetet på Region Västernorrland. Det har gett nya perspektiv, men också skapat trygghet för att kunna etablera ett nytt arbetssätt. För mig har det också inneburit många nya intressanta kontakter.
 
Idéslussinsikt #3
 
Idéslussen möts ofta av medarbetare som säger ”Vi har inte kunder”. I kommunen använder vi olika ord för att beskriva dem vi är till för. Det kan vara företag, medborgare, brukare, användare, klient, patient, elev, anhörig, besökare, gäst, intressent, kund och så vidare.

Olika verksamheter präglas av sin terminologi. Oavsett vilket ord vi använder kommer det alltid att finnas ett upplevt värde eller nytta hos dem vi är till för. Så när vi pratar ”kundresor” i Idéslussen menar vi medborgare, brukare, användare, klienter eller liknande.
 
Foto: Sarah Le, The Epoch Times
Vi söker gröna idéer
 
I Kalifornien målar man gräset grönt eftersom torka och vattningsförbud lämnar trädgårdarna bruna och trista. Man kan ju ifrågasätta om man lägger resurser på rätt åtgärd? 

Med den här bilden vill vi uppmana idébärare att komma till idéslussen med idéer som kopplar till klimat och miljö. Hur skapar vi gröna värden för kommande generationer?
 
Katarina Palmgren som är idécoach stöttar Laila i att utforska behov och nya lösningar, bland annat genom fokusgrupper med nyinflyttade.
Hitta en vän
 
Sundsvall växer! Kommunen vill att de som flyttar till Sundsvall trivs i sin nya hemstad och stannar kvar.

Laila Bergström är inflyttningslots och hjälper inflyttare med praktiska frågor som exempelvis boende, skola, och barnomsorg. De sociala bitarna är dock minst lika viktiga. Hur kan kommunen hjälpa inflyttare att hitta nya sociala sammanhang och en känsla av samhörighet?

Har du flyttat till Sundsvall de senaste åren och vill bidra med dina erfarenheter? Kontakta Sara på Idéslussen!