Nyhetsbrev november
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Molntjänster – SKL kommenterar eSams rättsliga utlåtande
 
Den 23 oktober presenterade eSam sitt rättsutlåtande gällande den juridiska statusen kring användandet av molntjänster i offentlig verksamhet. SKL håller med i analysen av rättsutlåtandet, men ser också att de rekommendationer eSam presenterar huvudsakligen gäller för statliga myndigheter.  Det finns behov av att ta in flera perspektiv i beslutsunderlaget när kommuner, landsting och regioner överväger molntjänster.

Läs mer


 
 
 
Digitaliseringsläget på landets förskolor och skolor
 
SKL har tillsammans med LIKA:s styr- och förvaltningsgrupp sammanställt resultat från 2115 rektorer- och förskolechefers delade värderingar i verktyget LIKA, it-tempen för skola och förskola. Rektorer och förskolechefer har gjort en skattning av läget inom områdena ledning, infrastruktur, kompetens och användning genom att svara på konkreta indikatorer under respektive område. Det i sin tur genererar en handlingsplan med aktivitetsförslag att arbeta vidare med. I sammanställningen finns fem utvalda områden.

Läs mer
 
 
Nu finns stödmaterial till lag om obligatorisk e-fakturering
 
I somras antog riksdagen en lag som innebär att det blir obligatoriskt för kommuner, landsting, regioner, kommunala bolag och myndigheter att ta emot elektroniska fakturor. 

Lagen omfattar alla inköp som görs från den 1 april 2019 och för upphandlingar som påbörjas från 1 april 2019.

SKL har samlat stödmaterial inför att lagen träder i kraft.

Läs mer
 
 
 
SKL samlar stöd för införande av välfärdsteknik
 
Allt fler kommuner använder sig av välfärdsteknik – digitala tjänster inom omsorg och socialtjänst. Detta för att öka trygghet och självständighet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nu erbjuder SKL stöd inom flera olika områden, bl.a. juridik, nyttorealisering och informationssäkerhet för att förenkla öka användningen. I webbseminarier svarar experter på frågor och materialet finns tillgängligt i efterhand.

Läs mer
 
 
SKL-familjen ny partner i Hack for Sweden
 
SKL, Inera och SKL Kommentus går in som partner i Hack for Sweden, ett samarbete mellan en rad myndigheter som syftar till att öka innovation genom användande av öppen data.

Hack for Sweden är en plattform för invånardriven innovation där mer än 30 myndigheter och företag samarbetar för att skapa goda förutsättningar för innovation kopplad till öppen data. SKL har sedan tidigare samarbetat med Hack for Sweden vid enskilda tillfällen men går nu in som samarbetspartner.
 
 
Arbetsgivarbloggen
Brist på arbetskraft gör att vi behöver förändra våra arbetssätt. En ökad automatisering kan effektivisera många välfärdsyrken och frigöra tid till viktigare arbetsuppgifter.

Läs mer på SKL:s arbetsgivarblogg
Läs SKL:s automatiseringsrapporter
SKL har öppnat kontaktcenter
Den 19 oktober startade SKL:s nya kontaktcenter. Det betyder att när du ringer SKL:s huvudnummer, 08-452 70 00, är det kontaktcenter som tar emot ditt ärende. Du kan också kontakta SKL via info@skl.se eller via skl.se.

Läs mer
Innovationsguidens utvecklingsprogram 
Innovationsguiden är ett metodstöd som hjälper kommuner, landsting och regioner att arbeta med användardriven innovation och tjänsteutveckling i den egna verksamheten. Metoden bygger på tjänstedesign, en process där du utgår från användarens behov. Anmäl dig till deras utvecklingsprogram den 13 februari - 17 oktober!

Läs mer