Bättre och färre intyg i vården, ICF-stöd i Webcert och fortsatt digitalisering av intyg.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bättre och färre intyg i hälso- och sjukvården
 
Cecilia Alfvén
Antalet medicinska intyg behöver bli färre, bättre samordnade, mer ändamålsenliga samt digitaliseras. SKL:s projekt Hälso- och sjukvårdens intyg ska bidra till en mer effektiv intygsprocess. 
– Nu när infrastrukturen är uppbyggd av Inera och alla landsting är uppkopplade och har möjlighet att skicka intyg digitalt är det mycket angeläget att i en snabbare takt kunna fortsätta med en samordnad digitaliserad intygsprocess, säger Cecilia Alfvén, ansvarig för Hälso- och sjukvårdens intyg på SKL.
Till nyheten
 
Nya intyg ska underlätta processerna
 
Peter Lindgren
Två nyutvecklade intyg till Arbetsförmedlingen lanseras snart inom ramen för SKLs projekt Hälso- och sjukvårdens intyg. De nya intygen är bättre anpassade för ändamålet och enklare att använda. SKL, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården har tagit fram de två nya intygen som ska ersätta de intyg som används idag.
– Förhoppningen är att dessa nya intyg ska underlätta i processerna för alla inblandade och vara bättre anpassade för sitt ändamål, säger Peter Lindgren, projektledare, SKL.
Till nyheten
 
Stort intresse för fortsatt digitalisering av intyg
 
Tomas Lithner
Projektet Intygstjänster upphör 2019. Regeringen finansierar projektet fram till årets slut via överenskommelsen med SKL inom sjukskrivning och rehabilitering. Men utvecklingen och digitaliseringen av intyg kommer inte att upphöra bara för att projektet tar slut.
– Vi har ett uppdrag att förvalta Intygstjänster med sedvanlig finansiering av landstingen, men kommuner, landsting och myndigheter kommer också att kunna beställa digitalisering av intyg från oss, säger Tomas Lithner, avdelningschef på Inera AB.
Till nyheten
 
Kommande nyheter i Intygstjänster
 
Ineras Intygsprojekt har gjort sina sista uppdateringar för året. De kommande ändringarna görs bland annat för att anpassa tjänsterna enligt patientdatalagen. Några förbättringar är: nya rapporter i Intygsstatistik, funktion för att godkänna intygsmottagare i Webcert och länk till personliga inställningar i Rehabstöd. Intygstjänsters nyhetsbrev har mer information om samtliga uppdateringar.
Till Inera
Intygsskola för Intygstjänsters användare
 
Snart lanseras Ineras Intygsskola, en informationssatsning som samlar olika typer av filmer, information och steg-för-steg-instruktioner till användare av Webcert, Rehabstöd och Intygsstatistik. Intygsskolan kommer att kunna nås direkt från tjänsterna och vara tillgänglig på inera.se. Redan nu kan du tjuvtitta på några av Intygsskolans filmer på Ineras youtube-kanal.
Ineras Intygsskola
 
Snart erbjuder Webcert ICF-stöd i digitala läkarintyget
Enklare fylla i läkarintyg med nytt stöd
 
Ett stöd för att underlätta beskrivning och ifyllnad baserat på den internationella klassifikationen ICF kan förenkla arbetet med att utfärda läkarintyg. I början av 2019 finns ICF tillgänglig i intygsapplikationen Webcert. Förhoppningen är att ICF-stödet ska minska antalet kompletteringar genom att informationen i läkarintyget blir mer komplett och ändamålsenlig.
Till nyheten
 
Digitalt stöd skulle förenkla samverkan för återgång i arbete
 
Lotta Bergman
En digital yta för samverkan vid sjukskrivning skulle ge stor nytta för sjukskrivna med psykisk ohälsa. Att alla aktörer ser samma information är en framgångsfaktor. Det visar utvärderingen av prototypen Samverkansytan. Under våren testade 47 invånare, arbetsgivare och rehabiliteringskoordinatorer prototypen. Merparten av invånarna hade varit sjukskrivna för utmattningssyndrom.
– Grupperna är förvånansvärt eniga. En stor majoritet av testpersonerna anser att de skulle ha nytta av Samverkansytan, säger Lotta Bergman, projektledare på Inera.
Till nyheten
 
Remiss för uppdaterad intygsföreskrift
 
Socialstyrelsen har ett uppdrag under året att uppdatera intygsföreskriften, bland annat för att anpassa den till digitaliseringen av intyg. Både SKL och Inera har varit med i referensgruppen. Förslag till ny föreskrift har skickats ut på remiss till bland andra SKL, Inera och samtliga landsting och regioner. Socialstyrelsen planerar att publicera den nya versionen i mars 2019, länken går till nuvarande version.
Intygsföreskriften
 
I nyhetsbrevet tar vi upp aktuella nyheter, forskning, metoder och arbetssätt inom sjukskrivning och rehabilitering inom landsting och regioner. SKL:s kontaktpersoner inom området är Anna Östbom och Cecilia Alfvén. Läs mer om SKL:s arbete inom sjukskrivning och rehabilitering.