Vistas i spår
 
För att på egen hand vistas i närheten av spår och ansvara för sin egen säkerhet ger kursen "Att enskilt vistas i spår" en behörighet som gäller i tre år.

Kursen ger ingen behörighet att tjänstgöra som tågvarnare eller att ansvara för andras vistelse i spår och inom spårområde.

Kursen ges vid två olika tillfällen i Ängelholm på Trafikverksskolan:

11-12 december 2018
6-17 september 2019


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BASÄVISTA
ATC, seriell markutrustning
 
Kursen "ATC, seriell markutrustning" ger personal som arbetar med installation och underhåll av ATC-system kompetens inom verktygen TED700, HCOM och BT. Praktiska övningar i montage, programmering, inkoppling och test av kodare och balis ingår även i kursen.

Kursen ges på Trafikverksskolan i Ängelholm den 17-18 december 2018.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSATCM
Banteknik
 
Kursen "Banteknik för underhållspersonal / tekniker" vänder sig till dig som ska utföra spårunderhållsarbete.

Kursen ger kunskap inom bantekniska systemet, banunder- och banöverbyggnadens delar och hur dessa fungerar i samspel med andra teknikslag, samt en förståelse vilka statiska och dynamiska krafter som påverkar ett järnvägsspår. Deltagarna ska även känna till olika underhållsåtgärder som utförs i bantekniska anläggningar.

Kursen erbjuds på Trafikverksskolan i Ängelholm den 7-25 januari 2019.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBUHBT
Totalentreprenad 
 
Kursen "Totalentreprenad - Upprättande, genomförande och uppföljning av kontrakt" vänder sig till uppdragsledare, projekteringsledare eller projektör inom konsultföretag, eller produktionschefer inom entreprenadföretag. 

Syftet är att uppnå en bättre förståelse för upprättande, genomförande och uppföljning av Trafikverkets kontrakt för totalentreprenader. 

Kursen är på 3 dagar vid två olika tillfällen. Kursen erbjuds i Solna på följande dagar:

21-22 och 28 november 2018
22-24 och 30 januari 2019
3-4 och 10 april 2019
4-5 och 11 september 2019
6-7 och 13 november 2019

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BATOTE
RTU S7 signal
 
Kursen "RTU S7 signal" ges till tekniker som arbetar med signalanläggningar där Siemens S7 eller Ebisat 890 är ansluten via IP.

Kursdeltagaren ska ha genomgått "Grundläggande kommunikationsteknikerutbildning" (BAGKOMTEK) och ha kännedom om signalanläggning med Siemens S7 PLC.

Kursen omfattar även grundläggande säkerhetsrutiner i Trafikverkets system.

Det finns en plats kvar den 18 december 2018. Kursen hålls på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSFJBRTU
Ibruktagandebesiktning efter spårarbeten
 
Målgruppen för kursen "Ibruktagandebesiktning efter spårarbeten" är bantekniker som ska utföra ibruktagandebesiktning.

Kursen ger kompetens för att kunna utföra ibruktagandebesiktning efter spårarbeten tillhörande kolumn 1 enligt TDOK 2014:0521 (BVS 807.50.) I kursen ges också fördjupad kunskap om de bantekniska delarna av säkerhetsbesiktning enligt TDOK 2014:0240.

Kursen avslutas med ett behörighetsprov.

Kursen erbjuds på Trafikverksskolan i Ängelholm följande datum:

4-15 mars 2019
13-24 maj2019
19-30 augusti 2019


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBIBRUK
Kontaktledning
 
Kursen "Kontaktledning med Y-lina och hjälpkraft" är för dig som ska utföra montage av kontaktledningssystem med Y-lina samt montage av hjälpkraftledningar med förekommande kopplingsutrustning.

Kursen varvar teori och praktik där du ska förstå kontaktledningssystemets miljöpåverkan, elasticitet, krafter, funktion, montage och strategier för besiktning och underhåll. En stor del av kursen ägnas åt praktiska montagearbeten.

Kursen erbjuds på Trafikverksskolan i Ängelholm den 18-29 mars 2019.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEKTL3
Rälsskarvsvetsning, formsvetsning
 
Kursen "Rälsskarvsvetsning, formsvetsning" ges till Spårsvetsare som ska vidareutbildas i rälsskarvsvetsning.
 
Kursen ger spårsvetsaren grundläggande kunskaper och färdigheter i formsvetsning av räler samt dess föreskrifter kring spårsvetsning och skarvfria spår.

Eleverna erbjuds att genomföra svetsarprövning enligt TDOK 2014:0587 i anslutning till kursen. Intyg utfärdas efter avslutat praktikavsnitt och godkänd svetsarprövning.

Kursen genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm den 6-24 maj 2019.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBSPFS
Ställverk 85
 
För personal som ska arbeta som specialister/tekniker på Ställverk 85 och önskar en fördjupning och repetition erbjuds kursen "Ställverk 85, underhåll och felavhjälpning del 2".

Kursen omfattar felanalyser, olika delars och systems uppbyggnad och funktion samt fördjupningar i att tolka loggar.

I kursen ingår även praktiska övningar i att byta vissa centrala kretskort i PLC, DLU och CSWU.

Kursen genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm den 1-12 april 2019.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BS85UF2
 
Just nu pågår uppdateringen av Trafikverksskolans kontaktregister enligt de nya dataskyddsbestämmelserna. Då vi inte är helt färdiga kan det innebära att du får mail som du avbeställt. Vi ber om överseende för det, under hösten kommer alla ändringar att genomföras .
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter