Trafik och infrastruktur
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kommunal belysning längs statlig väg
 
Oktober 2017 kom SKL och Trafikverket överens om en övergripande gemensam inriktning för hur kommunal belysning på statlig väg ska ägas och förvaltas. Just nu pågår en pilotstudie med 17 kommuner i samarbete med Trafikverket och SKL. I studien ska föreslagna kriterier testas och utvärderas.
Pilotstudiens resultat ska utgöra underlag för diskussion med Trafikverket om ändringsbehov i överenskommelsen från 2017 och nytt ställningstagande. Resultatet beräknas vara klart under våren 2019.

Kontakt: Selda Taner, selda.taner@skl.se
 
 
Ansök om bidrag från Skyltfonden för trafiksäkerhetsprojekt
 
Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna och ska främst användas till att stödja projekt inom trafiksäkerhetsområdet. Projektet ska löpa i max två år och resultaten ska bland annat vara tillämpningsbara och tydliga för trafikanterna.

Skyltfonden tar gärna emot ansökningar från kommuner som har trafiksäkerhetsprojekt som är nyskapande och innovativa, till exempel enklare demonstrationsprojekt eller nytänk när det gäller arbetsmodeller. Nuvarande ansökningsperiod avslutas 1 mars.
 
 
 
Ny rapport
Väghållningens juridik
 
 
Denna upplaga av Väghållningens juridik utgör en bearbetning och komplettering av den fjärde upplagan som utkom i september 2005. Ändringarna har bland annat föranletts av lagändringar och nytillkomna rättsfall.

Kommunen har ett omfattande ansvar för väghållningen och kostnaderna för den är betydande. Kommunens pengar räcker som bekant inte till allt, och gatukontoren får inte alltid de anslag som skulle behövas för att tillmötesgå allmänhetens krav och önskemål. Klagomål och skadeståndskrav är inte helt ovanliga företeelser. Väghållningen kan därför ge upphov till en mängd frågor av juridisk karaktär.

Beställ eller ladda ner Väghållningens juridik
 
 
Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nya krav- och rådsdokument gällande ”Väg- och banutformning”
 
Trafikverket har utvecklat förslag till nya krav- och rådsdokument och efterfrågar nu berörda aktörers syn på om de föreslagna krav- och rådsdokumenten kan fungera bra i såväl upphandling och kontrakt som i hela processen kring framtagandet av utformning för vägar, gator och banor. Det är möjligt att lämna synpunkter fram till 31 januari 2019.
Förslagen berör bland annat en ny Gång- och Cykel- (Moped) standard, detaljutformning av hastighetssäkring och gemensamma trafiksäkerhetskrav för spårväg.

Dokument och en mall för synpunkter kan hämtas här
 
 
Modellavtal som stöd vid upphandling av skolskjuts
 
Är det dags att upphandla skolskjutsen? Nu finns ett helt nytt stöd inför upphandlingen med modellavtal, bilagor och goda exempel. Dokumenten vänder sig till alla er som ansvarar för, eller är delaktig i, upphandling av skolskjuts.

Läs mer här
 
 
Fri kollektivtrafik på sommarlovet har följts upp
 
I slutet av april 2018 beslutade regeringen om förordningen om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet. Trafikverket administrerade ansökningar och har nu följt upp resultatet.

Läs mer här
 
 
Kommuner kan nu ansöka om bidrag för skrotning av fordon
 
Det finns möjlighet för kommuner att söka statsbidrag för kostnader som uppstått i samband med flyttning, uppställning och skrotning av fordon. Bidraget kan högst uppgå till 5000 kr per fordon och ansökningsperioden startade den 19 november 2018.
 
 
Hur nöjda är invånarna med kommunaltekniken?
 
Under våren genomförs en enkätundersökning som låter kommuninvånarna betygsätta hur den kommunala tekniken fungerar. Anmälan är öppen till och med den 20 december.

Läs mer här
 
 
Lokala strategier ska försvåra fordonsattacker
 
SKL har tillsammans med Polisen, MSB och några kommuner tagit fram ett stödmaterial för kommuner om skydd mot fordonsattacker i stadsmiljö som är en ny fråga inom stadsplanering.

Läs mer här
 
 
Kurser och konferenser
 
Cykelkonferensen i Helsingborg 22-23 maj
 
Den 22-23 maj 2019 hålls cykelkonferensen i Helsingborg så passa på att boka in datumen i kalendern redan nu!  Mer information om konferensen och anmälan kommer senare i höst.

Har din kommun eller region genomfört ett cykelprojekt som ni gärna vill dela med er av? Redan nu kan ni skicka in förslag på projekt eller ämnen som ni skulle vilja se på cykelkonferensen. Skicka dessa till ida.nelson@skl.se eller henric.storswedh@trafikverket.se