En livslång karriär
 
Encell är inriktat på livslångt lärande och en dimension av detta är det lärande som sker inom arbetslivet och kopplat till förändringar i karriären. Förr innebar karriär att röra sig hierarkiskt uppåt inom samma yrke. Idag pratar man om att människor måste – och vill – byta inriktning under arbetslivet. Att kombinera livslångt lärande med karriärbegreppet är därför högst aktuellt. En person som gör det är Ingela Bergmo Prvulovic som är tillbaka på Encell efter några års vistelse vid Stockholms universitet. Hennes arbete ger teoretiska insikter såväl som praktisk inspiration för lärande om karriär och arbetsliv.
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
Forskarintervju:
Ingela Bergmo Prvulovic
 
En nygammal bekantskap på Encell är Ingela Bergmo Prvulovic, lektor i pedagogik och programansvarig för det treåriga programmet Human Resources vid Jönköping University.
Ingela har varit på Encell tidigare, sedan 2008, men har under en period tillhört Stockholms universitet. Sedan i höst är hon tillbaka i Jönköping hos oss på Encell!

Ingela Bergmo Prvulovic har i sin forskargärning intresserat sig för karriär som begrepp och fenomen, arbetslivsförändringar och dess inverkan på människor och karriärstödjande verksamheter.

Läs mer...
 
   
Photo by rawpixel on Unsplash
En bukett förslag för att förbättra SYV   
 
Sista januari ska Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning vara klar. Vi har intervjuat utredningens huvudsekreterare Mikaela Zelmerlööw   
– Det går inte att föreslå en sak som skulle hjälpa jättemycket för allt. Vi kommer att föreslå ett antal åtgärder, som ska ses sammantaget, säger hon.

Läs mer...
                                                                           
 
   
Career Center leder vägen genom högskolan ut i arbetslivet
 
Bara för att du har påbörjat en högskoleutbildning betyder det inte att du har karriärvägen helt klar för dig. Även studenter inom högre utbildning kan ha stor nytta av en duktig vägledare, både för att hitta rätt under studietiden och för att få rätt start på karriären.
– De sista upptäcker oss när de ska skriva cv, säger Andreas Torén, karriärvägledare och avdelningschef på Jönköping University.

Läs mer...
Foto: Bredda Bilden/Emilia Bergmark-Jiménez
 
   
Tema kring vuxenutbildningens roll i yrkeskarriären på den europeiska plattformen för vuxenutbildning, EPALE
 
EPALE, Electronic Platform for Adult Learning in Europe, har ett tema varje månad. I november är det vuxenutbildningens roll i yrkeskarriären, vi har samlat några intressanta texter från EPALE.

Läs mer...
 
   
Triss i boktips!
 
Personal-vetenskapliga perspektiv på kommunikation
 
Forskarna Annika Engström och Mona Lundin har nyligen kommit ut med en bok om hur kommunikation tar sig uttryck i organisationer.  Boken riktar sig främst till personalvetare.

Läs mer...
Encells HR-bok i engelsk version från Routledge
 
Antologin HR – att ta till vara mänskliga resurser, skriven av 14 forskare kopplade till Encell, har nu getts ut på engelska av Routledge: 
Human Resource Management: A Nordic Perspective

Läs mer...
Boktips med Encells senaste medlem
 
Senaste tillskottet av forskare i Encell är Anders Dybelius, universitetslektor i historia. I år har han bland annat gett ut två böcker inom sitt ämne: 
Ett hårt liv : en ond bråd död! samt Vad ska jag skriva om? : en idé- och metodbok - bland Drakenplan och karoliner.


Läs mer...
 
   
Omgiven av en massa olika människor
 
I veckan har en bild återkommit i flödet på facebook och twitter – en parodi på omslaget till böckerna Omgiven av idioter och de liknande efterföljarna. Parodin kallas Omgiven av självhjälpsböcker – så undviker du att betala 179 kronor för överförenklingar och pseudovetenskapligt management-tugg. Parodin är träffande och rolig. Det som jag har svårare för är att bilden delas av högt utbildade personer, ofta med en #varförärjagomgivenavidiotersomskriverböcker-kommentar.

Läs mer...
 
   
Tips på konferenser:
 
Vestlunddagarna: Sann demokrati - en utopi? 14-15 mars, Stockholm.
Sann demokrati – en utopi? Ett seminarium om demokratins dilemman. Tollare folkhögskola.

International Interdisciplinary Conference on HRM, 3-5 april, Göteborg
The Centre for Global Human Resource Management (CGHRM) cordially invites scholars from all disciplines to an international interdisciplinary conference on HRM.

The pluralisation of transitions to the after-working life phase: Gender capital, silver productivity and mental health, 10-11 may, Ljubljana
10th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA).

Sustainable adult education and learning in organisational settings, 13-15 may 2019, Copenhagen
8th Nordic Conference on Adult Education and Learning.

Adult education research and practice between the welfare state and neoliberalism, 19-22 september 2019, Belgrade
This conference is an opportunitiy to gather researchers and scholars – from all adult education disciplines and sectors, from academia, policy and practice – in order to discuss how the tectonic shifts in economic, political and social models shape adult education and the main challenges they raise, considering the multiple crises – especially the crisis of the welfare state – that affect modern times.


Ytterligare konferenser finns här.