Möten för lärande
 
Encell:s uppdrag är att arbeta med forskning och kunskapsspridning i partnerskap och nätverk. Det här månadsbrevet är ett fint exempel på vad det innebär. Notiserna beskriver både arrangemang på hemmaplan (Skolchefsinstitutets workshop) och arrangemang där vi är med som inbjudna föredragshållare (Folkbildningens forskningsdag).
Vi är även med på internationella forskningskonferenser (ELOA) och i policysammanhang (EPALE-konferensen). Alla dessa exempel visar på sammanhang som syftar till kunskapsspridning. Med det är kanske mer korrekt att kalla dem sammanhang för lärande, eftersom det sker ett utbyte och samspel när människor träffas. Det här gör att Encell:s uppdrag inte bara är viktigt – det är roligt också.
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
Folkbildningens forskningsdag – om att höja rösten
 
När folkbildare och forskare samlades i Bryggarsalen i Stockholm den 22 oktober ägnades förmiddagen åt den urkraft som en folkrörelse kan åstadkomma. De senaste årens mörka rubriker om segregation, övergrepp och ökande främlingsfientlighet har samtidigt satt ljuset på något som är en del av folkbildningens själ, nämligen gräsrötternas idérikedom, vilja och motståndskraft.

Läs mer...
 
   
Internationell konferens: Hur bidrar lärande och utbildning till äldre personers välbefinnande?
 
11-13 oktober samlades nätverket ELOA i Portugal för sin nionde konferens. Årets tema var Older adults’ well-being – The contributions of education and learning. Sverige hade åtta personer på plats!

Läs mer...
Se fyra av presentationerna från ELOA-konferensen i efterhand!
 
Här hittar du inspelningar från presentationerna av Ann-Kristin Boström, Cecilia Bjursell, Joel Hedegaard och Patrik Standar. 
 
 
   
Skolcheferna mötte Skolverkets GD i Jönköping
 
I början av oktober samlades skolchefer från hela landet på Högskolan för lärande och kommunikation. Skolchefsinstitutet, som vänder sig till dem som leder rektorer och förskolechefer i privat eller offentlig sektor, bjöd in till sin höstkonferens. Temat var ”Att styra och leda i nya politiska landskap” och man lyfte bland annat hur politiken påverkar skolchefens arbete.

Läs mer...
 
   
Symposium för lärare i svenska som andraspråk
 
1000 deltagare från hela landet träffades 11-12 oktober för att delta i Nationellt centrum för svenska som andraspråks (NC) jubileumssymposium med temat litteraciteter och flerspråkighet.

Läs mer...
 
   
EPALE Konferens i Budapest 2018
 
Growing together: fostering an inspiring adult education var temat för den konferens som hölls den 15-16 oktober i Budapest. Över 250 deltagare från de flesta EU-länder deltog för att diskutera vuxnas lärande och den elektroniska plattformen EPALE, som är EU-kommissionens bidrag för att underlätta för detta.

Läs mer...
 
   
När samarbete ger mervärde
 
Bowling, matlagning eller femkamp dyker ofta upp när det blir tal om teambuilding. Krissimuleringar, spel eller teater kan vara andra exempel på aktiviteter i ledarskapsutbildningar som ska stärka teamet. Det här är slöseri med tid och pengar enligt Valdes-Dapena, som i 25 år har studerat och praktiskt arbetat med gruppeffektivitet.

Läs mer...
 
   
Tips på konferenser:
 
Nitusdagarna, 6-7 november, Skövdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Som traditionen bjuder träffas vi varje höst på ett lärosäte för att utbyta erfarenheter och få lite nya idéer på hur vi ska jobba vidare med att skapa möjligheter för människor i hela landet, till att kunna vidareutbilda sig efter gymnasiet.
 
Lifelong Career Guidance in a local and global network, 23-24 november, Hradec Královélänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The main goal is to further support the professional field of career guidance, to support research in the field, enrich the public dialogue, and promote the diversity of guidance services.
 
Sustainable adult education and learning in organisational settings, 13-15 may 2019, Copenhagen
PDF
(pdf, 53.1 kB)8th Nordic Conference on Adult Education and Learning.

Adult education research and practice between the welfare state and neoliberalism, 19-22 september 2019, Belgrade
This conference is an opportunitiy to gather researchers and scholars – from all adult education disciplines and sectors, from academia, policy and practice – in order to discuss how the tectonic shifts in economic, political and social models shape adult education and the main challenges they raise, considering the multiple crises – especially the crisis of the welfare state – that affect modern times.


Ytterligare konferenser finns här.