Det senaste på yttrandefrihetsområdet – Nils Funcke ny medlem i Yttrandefrihetsgruppen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Journalistförbundet logo
Yttrandefrihetsgruppen
25 oktober 2018
 
Nyhetsbrev från Yttrandefrihetsgruppen
 
Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp bevakar och jobbar med frågor som offentlighetsprincipen, hot mot journalister och källskydd. I nyhetsbrevet kan du läsa om aktuella frågor på området och vad Journalistförbundet och Yttrandefrihetsgruppen tycker i dessa frågor.

Yttrandefrihetsgruppen består av:
Ulrika Hyllert, SR, vice förbundsordförande, ordförande i gruppen
Jack Werner, frilans
Lena ten Hoopen, SVT
Anders Thoresson, frilans
Nils Funcke, journalist och lärare
Olle Wilöf, upphovsrättsjurist, Journalistförbundet
Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet, sekreterare i gruppen
 
Nils Funcke ny medlem i gruppen
 
Foto: Tor Johnsson
Journalistförbundets styrelse har utsett Nils Funcke till ny ledamot i Yttrandefrihetsgruppen. Nils Funcke har varit med i Yttrandefrihetsgruppen tidigare. Han kom med i november 2012, men gick ur i februari 2017 i samband med att han tillträdde som vd för branschorganisationen Utgivarna. 

Nils Funcke är lärare i journalistik på JMK. Han har ett stort intresse för tryck- och yttrandefrihetsfrågor och har skrivit tre böcker på ämnet. Han har bland annat varit sekreterare i yttrandefrihetskommittén som lämnade sitt slutbetänkande 2012. Han har också en lång karriär som journalist bakom sig, bland annat som chefredaktör för Riksdag och departement. Nils Funcke kommer att kunna bidra med sina erfarenheter från såväl redaktioner som departement och universitetsvärlden.
 
UD ändrade praxis – lämnar ut Wallströms logg
 
UD. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Yttrandefrihetsgruppens försök att få ta del av utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har varit en följetong. I början av sommaren tog historien en oväntad vändning. Efter ett halvårs väntan på ett beslut om att inte få ta del av loggen fick gruppen istället ut loggen. UD gör därmed - den helt rimliga - tolkningen att hela loggar inte kan omfattas av sekretess utan att det är uppgifterna i loggen som ska styra huruvida sekretess föreligger eller inte.

Följetongen är därmed över, men många frågor kvarstår. Till exempel om UD verkligen gör rätt som gallrar e-postloggar redan efter två veckor när praxis på andra myndigheter är en månad.
 
Nya FRA-lagstiftningen – polisens insyn ökar
 
Idag har polisen möjlighet att inrikta FRA:s signalspaning. Det betyder att polisen kan påverka vilka sökord FRA använder när de spanar. En utredning föreslår att polisens tillgång till uppgifterna ska öka ytterligare genom att polisen ska få tillgång till uppgifter även om det pågår en förundersökning om det som signalspaningen gäller. Detta är inte tillåtet idag eftersom det har ansetts att en sådan ordning skulle äventyra principen om att FRA:s verksamhet inte ska användas av polisen istället för hemliga tvångsmedel, vilka kräver domstolsbeslut. Journalistförbundet är krittiskt till utredningens förslag eftersom det påverkar källskyddet negativt.
Hela förbundet remissvar finns att läsa här.
 
Gui Minhai har varit fängslad i tre år
 
På treårsdagen av fängslandet av Gui Minhai hölls en manifestation utanför Kinas ambassad.

Ulrika Hyllert, Yttrandefrihetsgruppens ordförande, läste upp ett brev till Gui Minhai. Ur brevet:

"Ett land som vill få andra länders acceptans behöver tydligt stå upp för mänskliga rättigheter och grundläggande rättsprinciper, för sina och andra länders medborgare. En stat som vill vara trovärdig tål kritik - även skarp kritik. Och ett land som dessutom vill få inflytande internationellt ser verkligen till att inte kränka människors värde. En stat som tystar människor kommer inte få vår respekt! Men det är precis det som händer just nu."

Tidningen Journalisten publicerade brevet som finns att läsa här.
 
På gång på yttrandefrihetsområdet
 
Ny grundlagsutredning tillsatt
Före sommaren tillsatte regeringen en utredning som ska se över vissa grundlagsfrågor som rör tryckfrihetsgrundlagen och yttrandefrihetsgrundlagen. Bland annat ska möjligheterna att grundlagsskydd public service-bolagen utredas. Journalistförbundets upphovsrättsjurist, Olle Wilöf, som är ledamot i Yttrandefrihetsgruppen ingår som expert i utredningen.

GDPR - den nya dataskyddsförordningen
Den nya dataskyddsförordningen (GDDR) som trädde i kraft den 25 maj väcker många frågor. Journalistförbundet har tagit fram en snabbguide som reder ut hur GDPR påverkar dig som journalist. Ta gärna kontakt med förbundet om du har frågor eller om du har exempel på uppgifter som myndigheter inte lämnar med hänvisning till GDPR.

Hur kan vi stötta Tor-nätverket?
Tor är ett verktyg för att surfa anonymt på nätet. Det används av journalister världen ver för att skydda källor och söka information på nätet. Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp utreder möjligheterna att starta en Tor-nod för att stötta nätverket. Har du tips eller idéer om hur ett sådant projekt skulle kunna se ut? Kontakta oss! Kontaktuppgifter nedan.
 
Vill du ha mer information?
 
Har du frågor om nyhetsbrevet eller innehållet i det? Eller vill du har mer information om Yttrandefrihetsgruppen eller Journalistförbundets arbete i dessa frågor?

Vill du sprida kunskap om yttrandefrihetsfrågor på redaktionen? Vi kommer gärna ut och berättar om öppenhet och yttrandefrihet på ett klubbmöte eller i andra sammanhang!

Tveka inte att kontakta oss!
Ulrika Hyllert, SR, vice ordförande i Journalistförbundet, ordförande i gruppen, uh@sjf.se
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, tc@sjf.se