För dig som är ingenjör och arbetar med Banteknik inom Trafikverket, ett konsultföretag eller hos en entreprenör erbjuder Trafikverksskolan ett antal kurser.

Är du ingenjör och ska börja arbeta med järnväg så rekommenderar vi den grundläggande kursen "Allmän järnvägsteknik för ingenjörer". Kursen ger en övergripande förståelse av banteknik, elkraftteknik, signalteknik och teleteknik. De övriga kurserna ger en fördjupning inom banteknik samt kunskap och tillämpning av de krav, föreskrifter och standarder som Trafikverket har inom banteknik. 

Har du frågor om kursernas innehåll kan du kontakta Tuan Bang. Frågor om när nästa kurstillfälle planeras äga rum hjälper Jenny Sebelius dig med.
Allmän järnvägsteknik för ingenjörer
 
Kursen "Allmän järnvägsteknik för ingenjörer" ger dig ökad förståelse för uppgift, uppbyggnad och funktion hos de olika tekniksystem som tillsammans utgör järnvägsanläggningen. Kursen genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Kurstillfällen med lediga platser: 

11-13 mars
25-27 mars 
10-12 april
8-10 maj
22-24 maj
21-23 augusti
4-6 september

16-18 september 

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BAIÖ
Banteknik
 
Kursen "Banteknik för ingenjörer" vänder sig till dig som är nyanställd inom banteknik. Du får kunskap om konstruktion och funktion av banan och dess anläggningar som finns i anslutning till banan.

Kursen äger rum på Trafikverksskolan i Ängelholm med start den 7 oktober och avslutas den 18 oktober

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BBIÖBT
Projektering av kabelförläggning
 
Kursen "Projektering av kabelförläggning i kanalisation, mark mm" omfattar de krav och riktlinjer för utformning av kabelkanalisation som anges i Trafikverkets föreskrifter/standarder.

Inom kort kommer ett nytt kurstillfälle att erbjudas.

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig till intresselistan
Kurskod: BAPKAB
Spårprojektering
 
På kursen "Spårprojektering, grundkurs" lär du dig projekteringsprocessen, järnvägsspårets uppbyggnad, krafters inverkan på spåret och kraven för säkerhetsstyrning.

Kursen ges på Trafikverksskolan i Ängelholm den 2-5 december.

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: 
BBIÖSPX
Järnvägsunderhåll
 
Kursen "Järnvägsunderhåll för ingenjörer" ger förståelse för vilka underhållsinsatser som är nödvändiga för att upprätthålla spårets funktionalitet.

Kursen genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm mellan den 5 och 8 november.

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BBIÖUH
Just nu pågår uppdateringen av Trafikverksskolans kontaktregister enligt de nya dataskyddsbestämmelserna. Då vi inte är helt färdiga kan det innebära att du får mail som du avbeställt. Vi ber om överseende för det, ändringar kommer att genomföras.
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.