Fastighetsfokus VVS, information om REACH och kurser i administrationesverktyget.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fastighetsfokus VVS i Malmö & Göteborg

VVS-Information kommer att medverka på Fastighetsfokus VVS 23/10 i Malmö och 24/10 i Göteborg, eftersom det är ett intressant koncept och för att det är viktigt för oss att finnas där våra intressenter finns.

Att marknadsföra RSK-databasen är ett viktigt led i att vara navet för teknisk produktinformation i VVS-branschen.

Dessutom är det viktigt för oss att träffa både dem som medverkar i databasen och dem som använder databasen för att leta efter produkter eller information om produkter. Vill man besöka oss på Fastighetsfokus VVS eller veta mer om mässan kan man läsa mer på Fastighetsfokus VVS.
 
 
REACH informationsplikt i RSK-formatet

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet.

Krav föreligger på att informera den egna kunden om att ämnet återfinns i produkten som levereras. Det gäller om mängden av ämnet överstiger 0,1 viktprocent.

I RSK-formatet finns avsett fält (”Omfattas av REACH”) för att redovisa om produkten omfattas av REACH-direktivets informationsplikt (J/N). Det görs på RSK-nummernivå och fältet är obligatoriskt för att uppfylla kravet på produktinformation till grossisterna via RSK-databasen. I det fall produkten omfattas av informationsplikten ska det också redovisas vilka ämnen som avses, lämpligen via en byggvarudeklaration/iBVD eller för kemiska produkter ett säkerhetsdatablad.
 
 
Höstens kurser VVSIN och ETIM

Fler och fler har nu gått kursen i VVSIN (administrationverktyget) och ETIM. De två sista kurserna i höst fylldes snabbt upp och snart har vi ytterligare några som kan ansöka om och administrera RSK-nummer enligt konstens alla regler.

Kurserna är, i vanlig ordning, kostnadsfria och hjälper användarna att inte bara förstå vad de ska göra utan också varför de ska göra det.

På kurserna fokuserar vi mest på administrationsverktyget och hur man jobbar enklast och snabbast med det. Vi har också en genomgång av ETIM; både av modellen och även praktiskt arbete.

Nästa kurstillfälle blir någon gång i vår (tiden är inte planerad ännu). Kurserna aviseras dels i nyhetsbrevet, dels på hemsidan och också på inloggningssidan till administrationsverktyget.