Rådgivning inom ekonomi, affärsjuridik och affärsutveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Sunda tankar
 
Bo Svensson, VD
Nu är våra prognosmakare fullt aktiva i en gissningstävlan om när lågkonjunkturen börjar. Alla är dock överens om att vi går mot sämre tider. Enligt mitt sätt att se det hela så är det hög tid att gardera sig.
Kapitalförsäkringen är ett underskattat sätt att spara, eller som förvaltande av likviditeten i aktiebolaget. Kapitalet jag placerar i försäkringen beskattas med en låg schablon-skatt och i det egna sparandet blev skatten totalt 8% på utdelningarna och värdestegringen beskattades inte alls. Det skall jämföras med 22 % skatt på utdelning och 22 % på värdestegring. Sparar man via någon av nätmäklarna så kostar kapitalförsäkringen inget i förvaltningsavgift. Men då krävs att vi själva styr inköp och översyn, eller överlåter det åt nätmäklare eller bank, att skräddarsy en portfölj av värdepapper.
Behöver vi sedan likviditeten åter så kan vi sälja av inom försäkringen eller belåna den. Om man idag köper aktier i Nordea så blir avkastningen/utdelningen något över 8%, och belåningen kostar runt 2%. Dessutom är utdelningen lågbeskattad, se ovan. Räntan är avdragsgill mot bolagets vinst med en skattesats på 22%. Så det blir en bra affär.
Men det bästa är att försäkringen kan, inom vissa ramar, helt pantförskrivas till företagsledarens eller en nyckelpersons pension, med en förmånstagare inskriven. Går ditt företag i konkurs är din pension ändå tryggad, och vill du undvika konkursen så avsäger du dig panten och låter försäkringen betala tillbaka till bolaget. Det bestämmer du själv.
 
Dags att fastställa löneunderlaget för K10:an 
 
Nu är det dags för många småföretagare att bestämma om de ska ta ut lön före året slut och hur stor den lönen ska vara. Detta för att kunna ta ut utdelning nästa år. 3:12-reglerna påverkar dina möjligheter. Arbeter du i och äger aktier i ett onoterat företag så gäller normalt särskilda skatte-regler för den utdelning som du tar ur bolaget. För dig som har ett mindre bolag är ofta fokus på hur man som aktieägare beräknar gränsbeloppet som beskattas med 20 procent. Den 1 januari varje år beräknas gräns-värdet och det är endast den som äger aktierna denna dag som får beräkna gränsbeloppet. Deklarationsblanketten K10 ska användas för att redovisa gränsbeloppet. Möjlighet att använda Förenklingsregeln finns. Den ger möjlighet att ta ett schablonbelopp oavsett löneuttag. Tänk på att stämma av före årsskiftet - för dig som är aktieägare och tar ut lön och har anställda i bolaget. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.
 
Bra tillfälle att göra affärer med kinesiska företag - i Kina    
 
Nu kan vi rekommendera dig ett gyllene tillfälle att träffa många kinesiska företag för att diskutera affärer. Stora möjligheter erbjuds att presentera dig och ditt företag på plats i Kina, via en separat monter för nordiska företag. China International Hi-Tech Fair hålls i staden Shenzen mellan 14 och 18 november. Deltagandet är kostnadsfritt och förväntas locka cirka en halv miljon besökare från 50 länder. Har du tankar på att utvidga eller förstärka ditt kundunderlag internationellt så är detta ett bra tillfälle. Du erbjuds exellent service och personligt bemötande av arangörerna via en svensk kontaktperson som vägleder dig både här i Sverige och på plats i Kina. Kontakta Lisa Nilsson på; 0730669988 email: lisaji.nilsson@gmail.com
 
Som egenanställningsföretag hjälper vi dig som är egenanställd med fakturering och råd
 
Som egenanställningsföretag hjälper vi dig som är egenanställd med råd och fakturering. Nu kan du fakturera utan eget företag. Genom vårt nya bolag Sund Apartus bistår vi såväl privatpersoner som AB och HB/KB. Vi hjälper egenanställda utan F-skatt att fakturera sina kunder genom att sköta F-skatten åt dem. Resultatet innebär att de får sin ersättning, minus vår provision, som lön om man är privat-person och som faktura för aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Sund Apertus erbjuder dig nu hjälp i rollen som faktureringsbolag och rådgivare. Det underlättar och skapar trygghet för dig som egenanställd. Kontakta oss gärna så sköter vi det administrativa åt dig och du kan fokusera på din egen verksamhet.