stöd till lovaktiviteter, invandrarindex, Rädda Barnens nya insats
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Hej,

Samverkansnytt är ett nytt nyhetsbrev med information som kan vara intressant för idéburna organisationer i Landskrona. Syftet är att uppmuntra och stödja idéburna organisationer att utveckla sina verksamheter i staden.

Hör gärna av dig till oss med idéer om intressant innehåll till nyhetsbrevet.

Ansvarig för nyhetsbrevet är:

Sebastian Sanchez Riveros
Utvecklare, Fritids-och kulturförvaltningen
sebastian.sanchezriveros@landskrona.se
 
Vad kan föreningslivet och idéburen sektor göra för att förebygga och motverka segregation?
 
Många i vår närhet har intressen, hobbies och kunskaper. De önskar att få vara en del av vårt samhälle, men hittar inte in i föreningslivet. Vi är Ta sats, en ideell förening, med syfte att bidra till effektiv integration och minskad segregation. Vi tror att vi gemensamt med er kan åstadkomma nytta för er förening.

Om din organisation vill nå ut till flera, få flera aktiva medlemar eller uppmuntra andra att engagera sig i föreningslivet, då borde du komma till möte med TA SATS den 29/11 kl.17:30 på Rådhuset, Storgatan 44, Landskrona.
 
Ansök nu om lovstödspengar för att arrangera julaktiviteter

Det finns fortfarande pengar kvar att söka för att anordna gratis jullovsaktiviteter. Har ni en idé och vill få hjälp att förverkliga den? Ansök nu om lovstöd! Sista ansökningsdag är söndagen den 11 november.

För att söka stödet klicka här>>
Häng på och skapa väldens bästa lekplats på Karlslund den 3e november!!
 
Landskrona stad tillsamans med flera ideella organisationer har börjat planera för ett helt nytt lek- och chillområde i Karlslundsområdet
och nu vill vi ha era idéer!  

Alla är välkomna!
Lördagen 3 november kl.11-13 Utanför Tellus Familjecentral

Alla som lämnar in förslag bjuds på fika!

Se inbjudan här
 
Hur har integrationen i Sverige fungerat för dig?
Inbjudan till att delta i undersökning.


Är du född i ett land utanför Sverige och har flyttat hit? Landskrona stad och World Values Survey vill ha dina tankar och åsikter kring hur du tycker att integrationen fungerat för dig och din familj.

Som ny i Sverige kan du mellan den 7 och 27 november svara på frågor online, på svenska, engelska, arabiska, farsi, tigrinja, turkiska eller somaliska. Enkäten tar cirka en timme att göra och är helt anonym, men du behöver inloggning.

Inloggning till undersökningen
  • Mellan 7-27 november: kontakta Viktoria Hansson för inloggning (viktoria.hansson@landskrona.se)
  • 7-9 november: välkommen till Stadsbiblioteket för att få hjälp med inloggning och att göra enkäten. Vi bjuder på fika.
  • 16 november: välkommen till Puls Arena mellan 17.30-19.30 för att få hjälp med inloggningen. Språkvän kommer att finnas på plats.
Du kan också få hjälp på Stadsbiblioteket under hela perioden mellan 7-27 november.

Efter att du fått din inloggning, ska du logga in på: www.invandrarindex.se med ditt lösenord.

Se inbjudan här på 7 olika språk

Så här svarar du på enkäten
 
Vill du skaffa dig nya vänner? 
Är du nyfiken på andra människors kultur?
Vill dina barn få nya kompisar?
Upplev Landskrona och dess omgivning tillsammans med en annan barnfamilj! Projektet INVIT(E)Landskrona ger nyanlända och etablerade barnfamiljer i Landskrona möjligheten att mötas och lära känna varandra genom olika aktiviteter planerade av Rädda Barnen i samarbete med Landskrona stad.

Vill du vara med i Rädda Barnens aktivitter? Kom den 8 november till Rädda Barnens lokal på Ringvägen 44.  Kontakta Anders Jakobsson på anders.jakobsson@rb.se. Det bjuds på fika och glass till barnen.
 
Landskrona stad i SKLs nätverk för samverkan med civilsamhället
 
Nätverket syfte är att stödja kommunerna i sitt arbete för att stärka samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i frågor som rör demokrati, medborgardialog, delaktighet och mycket mer.

Kulturnämnden i Landskrona stad fattade beslut den 10e oktober av att ingå i SKLs närverk för systematiskt samarbete med civilsamhället. 
 
 
Ny rapport och metodmaterial om nycklar för att bygga hållbara idéburna offentliga partnerskap (IOP)
 
Partnerskap mellan idéburna organisationer och offentliga aktörer är en viktig väg för att lösa många av vår samtids aktuella problem. I ett gemensamt projekt mellan Forum, Rädda Barnen, Frälsningsarmén och Svenska kyrkan har en rapport och ett metodstöd tagits fram om hur organisationer och kommuner kan bygga hållbara IOP:er.

Ladda ned rapporten här

Läs mer om IOP här

Läs mer om Social Forum här
 
Artikel: Civilsamhället som integrerande kraft

Frivilligorganisationer kan bidra med värdefulla insatser på integrationsområdet, men detta förutsätter samverkan med det offentliga. Civilsamhället är en viktig men outnyttjad resurs, som kan skapa engagemang och tillit. Detta menar Roberto Scaramuzzino, doktor i socialt arbete vid Lunds universitet.

Läs artikeln här
 
Ny på jobbet
 
Vi hälsar Jenny Nyström välkommen till Fritids- och kulturförvaltningen. Jenny har en bred bakgrund inom den idéburna sektorn där hon bland annat arbetat med utveckling och drivit projekt. Hon har även erfarenhet av samhällsvägledning och migrationsfrågor inom kommun och stat.

Sedan i somras arbetar Jenny med att skapa en ny mötesplats för den idéburna sektorn, med fokus på socialt, kulturellt och kreativt arbete. Hon arbetar även med att lyfta in stadens föreningsliv på arbetsmarknaden.


Ni kan kontakta henne på jenny.nystrom@landskrona.se
Bidrag, stipendier och stöd till idéburen sektor

Studieförbund, kulturarrangemang:
Emeli Zeilon 0418-47 31 21

Puls arena, bidrag fritidsföreningar, lotteritillstånd
Tomi Laamanen 0418-47 33 42

Samverkan med idéburen sektor och integration:
Sebastian Sanchez Riveros 0418-47 35 94

Bidrag, pensionärs- och funktionsrättsföreningar
Jane Månsson 0418-47 03 46

Bidrag, invandrarföreningar, vård- och stödföreningar
Marie Notsten 0418-47 05 43