Just nu har vi fått in 74 case. 45 är avslutade, varav 4 är implementerade.
 
Nya perspektiv på Gatuavdelningens felanmälansprocess
 
Madelene Blom från stadsbyggnadskontoret vill göra det lättare för medborgare och medarbetare att anmäla fel och brister på gång- cykel- och bilvägar. Den 5-6 september fick hon hjälp av ett femtontal ivriga deltagare i Idécoachprogrammet, när ”Fältarbete” stod på agendan.

Läs mer på Nya perspektiv på Gatuavdelningens felanmälansprocess, Idéslussen
 
Missa inte Stefan Vlachos den 18 oktober!
 
Anmäl dig till ett seminarium med Stefan Vlachos, verksamhetschef på Karolinska universitetssjukhuset, den 18 oktober klockan 13.00 på Quality hotel, Sundsvall.

Stefan Vlachos driver Nordens största innovationsplats för tjänsteutveckling med 22 anställda. Ett bra exempel på hur man går från funktionsorientering till behovsorientering med patientens flöden i fokus.

Läs mer och anmäl dig på  Innovationsledning på Karolinska, Ideslussen
 
Ensamkommande barn och ungdomar i fokus
 
Under hösten arbetar Idéslussen med en utvecklingsgrupp från Estonte, socialtjänstens verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar.

Syftet är hitta ett nytt arbetssätt, som är hållbart ur ett långsiktigt perspektiv för en verksamhet som i dagsläget har organiserats med kortsiktiga anpassningar. I workshops kartläggs brukarupplevelser, arbetsprocesser och aktörsrelationer.

- Fokus ligger på etablering och självförsörjning och målet är ta fram flera förslag på hur Estontes verksamhet kan utvecklas i den riktningen, säger Nuria Valiulina, idébärare och enhetschef på Estonte.
 
Kurs i förnyelse startar januari 2019
 
Idéslussen startar en ny kurs för verksamhetsutvecklare och förändringsledare i januari 2019.

I kursen ingår att träna på verktyg och metoder inom exempelvis tjänstedesign, för att utveckla lösningar i offentlig sektor. Vi utgår från användarens behov och arbetar med riktiga case under ledning av erfarna innovationsledare.
 
Intresserad? Hör av dig till idéslussen! ideslussen@sundsvall.se
 
Idéslussinsikt #2
 
Alla människor kan öva upp sin kreativa förmåga. Genom att använda metoder, verktyg och en tillåtande kultur kan man stärka en organisations kreativitet.

Många blandar ihop kreativitet och innovation men de är inte varandras synonymer. Däremot är det bra att använda kreativa metoder och verktyg för att ta en idé till en innovation.

Innovation uppstår sällan dock från bara en idé utan kräver ny kunskap och insikter om omvärlden och kundens medvetna och omedvetna syn på nytta och värden. Det kan Idéslussen hjälpa till med!