Skolportens temabrev om arbetsmiljö
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Skolportens konferens matematik 29-30 januari
 

Tema arbetsmiljö
 
 Tipsa en kollega | Fler nyheter | Forskningsmagasin | Kontakt 
 

10 oktober 2018

Hur skapas en god skolmiljö för både lärare och elever? Vi vet att det handlar om hyggliga kollegor, funktionell klassrumsmiljö, god ventilation, systematisk stresshantering och gröna skolgårdar. Men en god arbetsmiljö hänger inte på enskilda insatser utan på en lång rad faktorer som tillsammans skapar en hälsosam och kreativ miljö som stöttar både personal och elever.

I det här brevet har vi samlat nyheter, forskning och inspirerande exempel om något så mångfacetterat som skolans och förskolans arbetsmiljö. Du finner läsning om allt från psykosocialt arbetsklimat och arbetstid till utomhusundervisning och skolbyggnader där arkitekterna haft lärande i fokus.

God läsning önskar vi på Skolportens redaktion!
 
Bara vara lärare – en omöjlig uppgift
 
Andelen lärare i Sverige som uppger att de har för många arbetsuppgifter har fyrdubblats sedan 90-talet. Samtidigt är lärare en av de yrkesgrupper som är mest långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, skriver Moa Duvarci Engman i en ledare i Skolportens forskningsmagasin.
Skolporten
Ett stigande antal arbetsuppgifter i kombination med ensamheten i själva klassrumssituationen kan vara en anledning till att många lämnar yrket.
Skolporten
Lärare trivs och stannar länge i yrket. Det visar en studie av lärare under ett kvarts sekel.
Pedagogiska Magasinet
Lärare stressar mer än andra
 
Hälften av lärarna har för hög arbetsbelastning. Motsvarande siffra för arbetstagare i allmänhet är 21 procent.
Lärarnas tidning
Lärarförbundets nya rapport visar att lärare upplever mer stress på jobbet än andra yrkesgrupper. (pdf)
Lärarförbundet
Lärare och fack larmar för att den dåliga arbetsmiljön riskerar öka antalet långtidssjukskrivningar.
Skolvärlden
Alltför stor arbetsbörda, bullriga ljudmiljöer och hot och våld. Enligt Arbetsmiljöverket det vanliga arbetsmiljöproblem i skolan.
Skolvärlden
Tre av fyra lärare i fritidshem har för hög arbetsbelastning. 15 procent hinner inte ta rast.
Lärarnas tidning
Många anställda i utbildningssektorn känner psykiskt obehag av att gå till jobbet, visar undersökningen Jobbhälsoindex.
Lärarnas tidning
Rektor i fokus, 4-5 feb 2019
Skolportens konferens: Rektor i fokus 4-5 februari
Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Med teoretiska såväl som praktiska föreläsningar får du ta del av den senaste forskningen och nyheterna tillsammans med andra rektorer.
Läs mer och boka plats!
Vägar till en bättre arbetsmiljö
 
På den nyöppnade Vallbackskolan i Gävle har skolledningen och medarbetarna lyckats skapa en trygg arbetsmiljö, som är både ekonomiskt och socialt hållbar.
Suntarbetsliv
På Risbroskolan arbetar tre beteendevetare som studiepedagoger för att avlasta lärarna.
Skolporten
En ny metod kan minska risken för utmattningssyndrom bland lärarna.
Altinget
Vad kan bara lärare göra och vad kan andra ta hand om? Med den ansatsen vill Göteborgs stad och fack rensa i lärarnas arbetsuppgifter.
Lärarnas tidning
Fortbildning kan bidra till att lärare upplever ökad mening i sitt arbete.
Pedagogiska Magasinet
Nya lärare behöver insikt om att det tar tid att bygga upp ­rutiner, skriver Göran Fransson, professor i didaktik.
Pedagogiska Magasinet
Emelie Johansson, gymnasielärare i Gislaved. Vad får dig att må bra på en arbetsplats?
Pedagogiska Magasinet
För ett år sedan var förskollärare Lena Berggren på väg in i väggen. Nu känner du dig starkare än på länge. Hur gick den förvandlingen till?
Pedagogiska Magasinet
Alla mår bra av att då och då släppa alla krav, koppla bort jobbet och göra något kul ihop med kollegorna. Här är fyra exempel att ­inspireras av.
Pedagogiska Magasinet
Every school needs a staff wellbeing team – here’s how to start one.
The Guardian
Ny fokussida - Lön & Karriär
 
Annons
Skolporten: Ny fokussida lön & karriär
Ny fokussida: ta del av det senaste inom lönestatistik, arbetsmiljö, organisation och arbetslag, karriärtjänster och mycket mer.
Till Lön & Karriär
Kollegor emellan
 
Experterna tipsar om hur vi kan undvika och hantera motsättningar på jobbet.
Förskolan
Vad gör man när en kollega underpresterar eller missköter sitt jobb?
Tidningen Gymnasiet
Att på otydliga grunder bli utan lönelyft eller karriärtjänst kan upplevas som bestraffning och gagnar knappast samarbete, anser arbetspsykologer.
Pedagogiska Magasinet
Kampen om arbetstiden
 
Svenska lärare får lägga mer tid i skolan än kolleger många andra OECD-länder.
Svenska Dagbladet
Politiska reformer är verkningslösa så länge lärares förutsättningar att planera och efterarbeta sina lektioner inte förbättras, säger forskare.
Skolvärlden
Fri eller bunden – vilken betydelse har arbetstidsmodellen för lärarnas arbetsmiljö? Vi besöker två skolor som har valt två helt olika sätt att förhålla sig till arbetstiden. (webb-radio)
Utbildningsradion
Lärarassistenter är tänkta att ge lärare avlastning i sitt arbete. Men enligt pågående forskning kan effekten istället bli ökad undervisningstid.
Pedagogiska Magasinet
I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Skolvärlden
Försök i Skellefteå med mer arbetstid i skolan har visat sig ge mindre press på lärarna.
SVT Västerbotten
På Hägerstensåsens grundskola får lärarna tid att planera terminsstarten tillsammans.
Pedagogiska Magasinet
Lärare hinner inte interagera med sina kollegor och har svårt att separera arbete från fritid, visar Elinor Schads forskning.
Skolporten
Film: Så fungerar lärares arbetstid. (webb-tv)
Lärarförbundet
Nytt FoU-program: Fjärr-och/eller distansundervisning
 
Annons
Nytt Ifous-program: Fjärr- och/eller distansundervisning
Har ni kommit en bit på väg med fjärr- och/eller distansundervisning och skulle vilja vidareutveckla metoder och modeller? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolor och skolhuvudmän som tillsammans med forskare vill bepröva erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om detta område. Läs mer här!
Skoldesign med rum för lärande
 
Arkitekten Peter C Lippman vill designa skolor som ger förutsättningar för både lärande och social gemenskap.
Pedagogiska magasinet
På Brinkskolan i Täby kommun har man ökat tryggheten med brottsförebyggande arkitektur.
Skolporten
Utbildningsmiljön blir tryggare när en skola skapar rum för möten utanför klassrummen.
Suntarbetsliv
Modern skolarkitektur väcker känslor. En trend just nu är att bygga skolor utan fasta klassrum.
Utbildningsradion
Utbildningsforskare Anneli Frelin och Jan Grannäs om hur man tänker sig skolbyggnader i framtiden,
IT-pedagogen
Tack vare en ovanligt öppen renoveringsprocess av Rydsskolan är nu både hus och människor friska.
Suntarbetsliv
Forskare Pär Isling Poromaa har jämfört skolors materiella förutsättningar och hur det påverkar lärare och elever.
Skolporten
10 steps to transform your classroom.
The Guardian
What would the ideal modern classroom look like?
The Atlantic
4 ways furnishings can enhance the 21st century classroom
The Journal
Trygg miljö främjar skolprestationer
 
Forskning visar att arbetsklimatet i de flesta klassrum är väldigt bra.
Forskning.se
Hälsofrämjande arbete i skolan bidrar till en bättre skolmiljö som i sin tur främjar skolprestationer, visar forskning.
Forskning.se
Bristande ledarskap är ett av flera problem vid implementering av preventionsprogram i skolor, konstaterar Maria Ingemarson i sin avhandling.
Skolporten
Four ways to create a positive school culture.
ASCD
What makes a good school culture?
Harvard Graduate School of Education
Skolgårdarna krymper
 
Skolgårdarna krymper. Samtidigt visar ny forskning att utemiljön är viktig för elevernas motivation och inlärning.
Upsala Nya Tidning
En del barn har ingen skolgård alls, andra mer än 100 kvadratmeter, visar en rapport från Boverket och SCB.
Sveriges Television
I rapport presenteras resultatet av den nationella kartläggning av grundskolornas friytor. (pdf)
Boverket
Klassrum med himlen som tak
 
Kunskapsöversikten visar att utomhusundervisning bidrar positivt till skolprestation och skolresultat. (pdf)
Linköpings universitet
Wild things: how ditching the classroom boosts children's mental health
The Guardian
Arbetsmiljö i förskolan
 
Mer vi-känsla, bättre bemötande och gladare prat.
Suntarbetsliv
Två timmars ostörd reflektionstid i veckan är en förutsättning för att orka med och utvecklas i yrket.
Pedagogiska Magasinet
Reflektionstiden gör att du får arbeta med det du är utbildad för, anser Sara Hvit ­Lindstrand, förskollärare.
Pedagogiska Magasinet
Ljuddämpande tyg i legolådorna och matvagnen placerad utanför rummet där man äter, är två tips från Nyarps förskola.
Suntarbetsliv
Tinnitusforsk­aren Christopher Cederroth ger här sina bästa tips för en bra ljudmiljö.
Förskolan
Inspireras av hur andra förskolor har gått till väga, lär dig mer om buller och använd checklistor för att undersöka er ljudmiljö.
Prevent
Den här rapporten syftar till att sprida kunskap om barnskötarnas arbetsmiljö. (pdf)
Kommunal
Säkerhet i skolan
 
Anmälningar om fysiskt våld i grund- och gymnasieskolan har ökat med 129 procent mellan 2012 och 2017. 
Sveriges Television
Annorlunda krav på säkerhet som kameraövervakning och upplysta parkeringsplatser.
P4 Kristianstad
Sju av tio kommuner har höjt säkerheten vid sina skolor de senaste åren, visar en enkät som Dagens Samhälle gjort.
Dagens Samhälle
Ledningen agerade resolut efter det våldsamma bråket utanför Väsby nya gymnasium. Nu har lugnet återvänt, men det kan ta tid att reparera skolans rykte.
Gymnasiet
På Snösätraskolan har årskurs fyra arbetat med metoden Agera tillsammans för att motverka våld och destruktiva beteenden.
Pedagog Stockholm
Från slagsmål, oro och droghandel på skolan, till en trygg miljö för både elever och personal.
suntarbetsliv.se
Jonas Waxlax är lärare med ansvar för säkerheten på Gymnasiet Lärkan i Helsingfors.
Gymnasiet