Miljöutbildning.se
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
EcoEducate
Snabba ryck krävs nu! 
1,5 grader C är snart här .
 

1,5 grader eller inte. Vi väljer konsekvenserna nu. 
 Var beredd på en radikal omställning av din livsstil. 

 
Hela detta nyhetsbrev handlar om klimatet och den rapport som kom idag den 8 oktober 2018. Detta rör oss alla. Var och en av oss. Ingen nämnd ingen glömd. 


Nu kom rapporten, Global warming of 1,5 grader C, där FN:s klimatorgan IPCC beskriver vilka effekter en global uppvärmning på 1,5 grader medför, och vad som krävs för att hålla sig till den nivån. Och det är inte lite. 

Vid klimatmötet i Paris 2015 enades närmare 200 länder bland annat om att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader med ambitionen att stanna vid 1,5 grader. Det innebär stora vinster för människor och natur om uppvärmningen hålls en halv grad under 2 grader.

Mötet ansåg att det behövdes kunskap om vad en höjning av den globala medeltemperaturen med 1,5 grader skulle innebära, och vad som krävs för att begränsa uppvärmningen till en sådan nivå. Därför fick IPCC i uppdrag att göra en specialrapport i ämnet. Nu är den här.

I närmare tre år har hundratals internationella experter arbetat med att sammanfatta tusentals vetenskapliga artiklar för att kunna förse världens makthavare med ett kunskaps- och beslutsunderlag om den globala uppvärmningen.

Sammanfattningsvis kan sägas då att:
Ska den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader krävs snabba och omfattande förändringar av hela samhället i en skala som saknar motstycke.


Exempelvis krävs omfattande och snabba utsläppsminskningar i alla samhällssektorer. Det innefattar åtgärder på flera områden:
 • minskning av energibehoveti byggnader, industri och transport, och behovet av jordbruksprodukter
   
 • minskning av utsläpp av växthusgaser från energitillförsel, markanvändning och jordbruk genom användande av lågutsläppsteknik
   
 • bortförande av koldioxid från atmosfären


Forskningens svar finns nu i rapporten ta del av den här:

Global Warming of 1.5°C.

Nu är det hög tid att få fram besluten som gör att alla vägar som leder till uppfyllandet av målet om 1,5 grader.

https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/ipcc-historiskt-skifte-kravs-for-att-hejda-uppvarmningen/

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/losningen-sug-ur-koldioxiden

Kolla in filmen med Johan Rockström:

http://exponentialroadmap.futureearth.org/


Vi jobbar på i Sverige. Men det räcker inte. Inte på långa vägar.

Visst görs det saker redan nu. 2017 fick vi i Sverige ett klimatpolitiskt ramverk som innefattar nya klimatmål och en klimatlag. Senast år 2045 ska vi inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Etappmålen är formulerade för 2030 och 2040.

Den nya klimatlagen binder framtida regeringar till dessa mål genom krav att i budgetpropositionen redovisa vad som görs för att nå målen.

Och sen då - vad händer? Med alla subventioner och vårt obeskattade leverne för fossila produkter som ingen politiker vågar ta i, ens med tång? Varken i lilleputtlandet Sverige eller annorstädes. Våra pensionsinvesteringar. Bilavdrag. Plast. Förmånsbeskattning av bilar. EUs subventioner av jordbruket. Och sist men inte minst – flyget.

Alla heliga kor äro…ja många är de. Finns säkert en hel sida till att lista upp om man vill.Skaffa mer kunskap och inhämta mer fakta. Hjälp till att hjälpa planeten.

Testa vår grundkurs:
EcoEducate Basics. Miljö- och hållbarhets-utbildning på nätet.

UTE NU!


Läs. Utbilda dig! Gör. Gör nu. Handla. Agera. Välj och välj bort. Det finns massor av hjälp att få. Och bra val att göra. Idag, i morgon,  nästa vecka...Lev hållbarare!KOLLA IN FILMER FRÅN KURSEN:

Mänsklig påverkan
https://youtu.be/Q-7Bp1e82uo

eller

Klimatet
https://youtu.be/ktCq48lnjhg

Mer info om innehåll längre ner i nyhetsbrevet.

 
Vill du inte längre ha detta utskick, avregistrera dig nederst i brevet. 
Inte ens 2 grader kommer att räcka?  

Men att världens länder ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till två grader, ter sig allt mer avlägset. Det finns flera som är av samma åsikt och rapporterna avlöser nu varandra.

Om man ser på årets Low Carbon Economy Index, som kartlägger aktiviteterna för att minska utsläppen i världens 20 största ekonomier (G20-länderna), visar det att inget land gör tillräckligt för att nå ens tvågradersmålet.

Fastslaget är att arbetet med att minska utsläppen går för långsamt och även i fel riktning, exempelvis visar man att 2017 ökade de globala utsläppen med 1,1 procent.

Klyftan mellan den minskning av utsläppen i ekonomierna som krävs, och den som verkligen sker, blir allt större. Det gör att det idag verkar nästan ingen chans att begränsa uppvärmningen till under två grader, konsta-terar man i rapporten, även om det finns potential.

Kika mer nedan:

https://aktuelltfokus.se/fn-rapporten-marknadsekonomin-varldens-storsta-klimathot/


http://www.va.se/nyheter/2018/09/17/festen-ar-over-forskare-larmar-om-att-marknadstanket-dodar-planeten/


https://www.pwc.co.uk/sustainability-climate-change/assets/pdf/low-carbon-economy-index-2018-final.pdf


varmt blir det...
SMHI
Ja, vi ska börja vänja oss vid varmare somrar.

Årets extremt varma sommar ger en bild av hur framtidens sommartemperaturer kan komma att bli.

En ny analys vid SMHI pekar på att den gångna sommaren mycket väl liknar klimatscenarier för nästa sekelskifte. Här visas flera grader högre medeltemperaturer jämfört med normalt.

Juli var i år den varmaste sommarmånaden. Juni och augusti var också varmare tempera-turer än normalt, med undantag för en kall junimånad i norr.

Sammantaget för sommaren var temperaturen i genomsnitt omkring tre grader över normalt i södra landet och cirka två grader över normalt i norr.

Summeringen av den gångna sommaren ger i stort sett samma bild som klimatscenarier för framtiden, vilka visar på en mycket kraftig uppvärmning i hela landet, och extremvärmen i år motsvarar vad som kan vara normala sommartemperaturer i slutet av seklet konstaterar SMHI.


Kolla in mer på: 

https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-
sommar-en-glimt-av-framtiden-1.139568?l=nullhttps://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser#00_Sverige,t2m_
meanAnnual,ANN  
Viktigt rusta för framtiden
 
Liksom medeltemperaturer förväntas många typer av extrema vädersituationer öka i framtiden.

Värmeböljor och skyfall är några exempel som kan inträffa oftare och bli mer intensiva.

Scenarier visar också på att andra vädertyper blir mindre vanliga i Sverige, till exempel sträng kyla, snöfall och antal lågtryck.

I somras förde värmen med sig problem i form av bland annat skogsbränder, sinande brunnar, minskade skördar och hälsorisker för sårbara grupper.

Vi måste rusta oss för ett förändrat klimat. Hela samhället behöver arbeta med klimatanpassning. Dags att rusta sig nu. 

Kika in på

https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/klimatanpassning


 
 
Här nya EcoEducate Basics Grunderna i miljö- och hållbarhet.

UTE NU!
 

KOLLA IN FILMER FRÅN KURSEN:

Mänsklig påverkan
https://youtu.be/Q-7Bp1e82uo

eller

Klimatet
https://youtu.be/ktCq48lnjhg


INNEHÅLLET I ECOEDUCATE BASICS-
ny uppdaterad grundkurs i miljö- och hållbarhet

1.Välkommen till EcoEducate Basics grunderna i miljö och hållbarhet

- INTROFILM

2.Klimatet och livet på jorden
 • INTROFILM
 • Livet på jorden
 • Kretsloppen
 • Växthuseffekten
 • Global uppvärmning
 • 2-gradersmålet
 • Biologisk mångfald
 • Ekosystemtjänster
 • Vatten
3.Mänsklig påverkan
 • INTROFILM ex vis om ekologiska fotavtryck
 • Vår energiförsörjning
 • Luftföroreningar
 • Transporter/trafik
 • Odling jordbruket
 • Försurning övergödning
 • Avskogning
4.Produkter och konsumtion
 • INTROFILM
 • Ändliga resurser
 • Hållbar konsumtion
 • Delningsekonomi
 • Handla begagnat
 • Miljö- och hållbarhetsmärkningar
 • Mat och livsmedel
 • Det vi äter
 • Matsvinn
 • Avfall och resurshushållning (resurser hushållning återbruk mm
 • Nedskräpning
 • Avfall och källsortering
5. Kemikalier och material
 • INTROFILM
 • Kemikalier
 • Metaller och miljögifter
 • Plaster
 • Textilier
 • Läkemedel
6. Verktyg och mål för framtiden
 • INTROFILM
 • Hållbarhet och hållbar utveckling
 • Agenda 2030 FNs mål
 • Sveriges Miljömål och lagstiftning
 • Miljölagar/balken
 • Miljöledningssystem
 • Egna verksamhetens miljöarbete
7. Till sist…FILM

Övning
Test – Check out 12 frågor


Hör av dig om du vill provköra kursen! Välkommen!
 
 
 
Fortsättningskursen:

En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Hur ser din hållbara livsstil ut? Lär dej mer ok miljö och klimat!  Ta tempen på dit hållbara liv!


Hör av dej för mer info! Eller testa kursen.
www.miljoutbildning.se

 
 
 
 
HUR HÅLLBAR ÄR DIN LIVSSTIL? VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT DEN SKA BLI MER HÅLLBAR?

Det här är vad en hållbar livsstil handlar om:

Varje beslut vi tar är ett konsumtionsbeslut, och om alla skulle leva och konsumera som vi gör i Sverige skulle det behövas flera jordklot. Vår västerländska livsstil, med alltför hög konsumtion är inte förenligt med en välmående planet. Att ställa om till en mer hållbar livsstil är helt nödvändigt, det är allt fler överens om.

Vi måste ställa krav på det som produceras, och enklast gör vi det genom ta medvetna, hållbara beslut när vi t ex köper saker. Eller att vi låter bli att köpa.

För det måste börja hos oss själva, med ett aktivt beslut att minska vår miljöpåverkan. Din och min. Vi måste få till en förändring av samhällets utformning och hur våra verksamheter genomförs. Fossilt producerat måste bort, och annat måste in är de allra flesta överens om nu. Det måste till en hållbar livsstil. Och vägen dit måste vara klimatsmart och enkel. Hindren måste röjas och här har även politikerna en gigantisk uppgift framför sig. Och fort ska det gå.

I denna kurs tar vi nya tag för att lära oss  ett mer hållbart sätt att leva och handla.
Hemma, på jobbet, resan eller fritiden – överallt. För en hållbar planet. Och för en hållbar livsstil.

Vår kurs: En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Välkommen!

Vill du veta mer? http://www.miljoutbildning.se

Kika gärna på nedan videos från kursen. 


 


Kika på denna film om
Livsstil och konsumtion
som är en av 12 filmer i vår kurs

En hållbar livsstil. Och vägen dit. 
 


Eller denna film om Livsmedel - en video från kursen

En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Hur ser dina inköp och matvanor ut? 

Vill du veta mer om kursen hör av dig! 
Svensk höst.

EcoEducate - miljö och hållbarhetsutbildningar på nätet

Nu uppdateras många av våra kurser. Mer film, kortare avsnitt och superaktuellt innehåll. Välkommen att testa oss!


Grundkurser

EcoEducate Basics  – grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning.
Ny upplaga ute nu. 

Engelsk variant Environmental training on the internet oktober 2018


EcoEducate Basics 2- grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 2

EcoDriving – sparsam körning teori

EcoEducate Care – grundläggande miljö- och hållbarhetskurs för vårdsektornFortsättningskurser och livsstilskurser- för dej som redan har grunderna

Jordens resurser - om vårt resursutnyttjande på planeten. Med innehåll som Ekosystemtjänster, Kemikalier, Resursanvändningen, Cirkulär ekonomi samt Energiomställningen.

Bygga en hållbar värld - om människans påverkan på planeten och några av dess konsekvenser. Med innehåll som Klimatet, Planetens gränser samt Klimatanpassning.
Nu uppdaterad och förändrat innehåll. 

Livsstilskurser:

En hållbar livsstil. Och vägen dit.