Allmän järnvägsteknik
 
För dig som är ny i arbetet med järnväg erbjuder Trafikverksskolan den mycket uppskattade kursen inom allmän järnvägsteknik. Kursen ger deltagarna en bra förståelse för den teknik som ingår i järnvägsanläggningen. Under hösten/vintern har vi ledig platser på kurserna som vänder sig till målgrupperna administrativ personal och tekniker.

Kurserna genomförs i de unika övningsanläggningarna på Trafikverksskolan i Ängelholm. Här får deltagarna se och uppleva autentiska verkliga anläggningar i en säker utbildningsmiljö.

"Allmän järnvägsteknik för administratörer" äger rum:

15-17 oktober
12-14 november
3-5 december
21-23 januari

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BAJVT


"Allmän järnvägsteknik för tekniker" äger rum:

19-21 november

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BATEK
Byggherreansvar - ellagstiftningen
 
Kursen "Byggherreansvar enligt ellagstiftningen" vänder sig till dig som företräder innehavare av elektriska anläggningar och anordningar, Kursen kan till exempel användas för den som upphandlar elinstallationer samt drift- och underhållsarbete av elanläggningar.

Deltagarna får under kursen bland annat kunskap om aktuell lagstiftning, vilka regler som gäller, övergripande krav, Trafikverkets interna elsäkerhetsföreskrifter, och interna rutiner för delegering.

Nästa kurs genomförs den 5 november i Göteborg.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: B
EBYGGEL
Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar
 
Kursen "Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar, kompletteringsutbildning för behörighetsprövning" vänder sig till dig som är säkerhetsbesiktningsman och som önskar kompletterande utbildning innan förnyad behörighetsprövning.

Kursen ger deltagarna de senaste nyheterna inom säkerhetsbesiktningsområdet avseende teknik, dokumentation etc, främst sådant som tillkommit sedan förra behörighetsprövningen.
Grunden är nya TDOK 2014:0240 samt ett flertal andra regelverk som berör ban och signalteknik verksamhet inom besiktningsområdet.

Kursen genomförs på följande datum och orter:
5-6 november i Ängelholm
26-27 november på Arlandastad
10-11 december i Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäl
Kurskod: BABSSÄK


Behörighetsprovet "Säkerhetsbesikning av fasta anläggningar" genomförs på följande datum och orter:
7 november i Ängelholm
28 november på Arlandastad
12 december i Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BABSSÄB
Bangårdar nödlägeshantering 3
 
Är du instruktör som tidigare gått kurserna "Basutbildning nivå 1" och "Påbyggnadsutbildning nivå 2"? Nu är det dags för påbyggnadskursen "Bangårdar nödlägeshantering 3"
Kursen ger deltagarna kunskap om exempelvis:
 • relevanta delar av RID-S
 • vilka regelverk som reglerar området
 • känna till farligt gods märkning 
 • kunskap om gällande nödlägesplan
 • nödlägesinstruktionerna med tillhörande beslutsstöd, nödlägeskartan, hjälpmedel och övriga nödlägesresurser.
Kursen genomförs den:
13 november i Gävle
15 november i Hallsberg
20 november i Malmö

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BANG3
Neutralisering
 
Kursen Neutralisering vänder sig till dig som har goda kunskaper i Banteknik och nu vill lära dig mer om Neutralisering.

Efter kursen ska deltagarna ha fått:
 • förståeles för principerna för det skarvfria spåret.
 • kunskap för att kunna utföra neutralisering av spår.
Nästa kurs geonmför den 21-22 november i Borlänge.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBNEUT
Ledningssystem - kopplingar
 
För dig som ska arbeta med kontaktledningmontage och redan har baskunskaperna från kursen "Grundläggande kontaktledningsmontage" erbjuder nu Trafikverksskolan forstättningskursen "Ledningssystem - kopplingar"

Kursen ger deltagaran kunskap om hur de
 • med hjälp av ritningar och handböcker tar fram uppgifter för att bygga och justera de viktigaste kontaktledningssystemen.
 • läser och tolkar ritningar samt schema för kontaktledning
 • monterar och förstår kopplingar av frånskiljare och sugtransformator.
 • förstå kraftverkan i strävor och stag som uppkommer vid avspänningar
Nästa kurs genomförs 3-14 december i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEKTL2
Just nu pågår uppdateringen av Trafikverksskolans kontaktregister enligt de nya dataskyddsbestämmelserna. Då vi inte är helt färdiga kan det innebära att du får mail som du avbeställt. Vi ber om överseende för det, under hösten kommer alla ändringar att genomföras .
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.