God revisionssed 2018
 
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 fastställs nu i oktober för att tillämpas under den nya mandatperioden 2019-2022. Det är Revisionsdelegationen inom SKL som beslutar om revidering och utveckling av god revisionssed vart fjärde år. I slutet av november kan den beställas eller laddas ner från vår publikationssida.

God revisionssed 2018 har utvecklade avsnitt om bland annat revisorernas riskanalys, revision av samverkansorgan samt om grunderna för revisorernas kritik. Den innehåller också vissa nyheter om revisorernas arbetssätt och förhållningssätt.

Utbildningar God revisionssed 2018, hösten 2018
11 december      Webbsändning 1 timme med en kortare genomgång av den nya seden. Håll utkik på vår webb för att anmäla er – anmälan öppnar under senare delen av oktober.

Utbildning God revisionssed 2018, våren 2019
Under vintern och våren 2019 erbjuder SKL ett stort antal utbildningar runtom i hela landet

Malmö 22 jan
Göteborg 7 feb
Stockholm 19 feb
Linköping 6 mar
Luleå 21 mar
Falun 2 apr
Alvesta 10 apr
Skövde 8 maj
Stockholm 14 maj
Karlstad 27 maj

Upphandling av revisionstjänster

Vi erbjuder ett nytt tillfälle till utbildning om upphandling av revisionstjänster

6 december     Stockholm. Anmälan via länken nedan.

ANMÄLAN KURSER
Standard för redovisningsrevision
 
SKL, SKYREV och FAR har kommit överens om att genomföra en förstudie i syfte att undersöka möjligheterna att ta fram en standard för redovisningsrevision i kommuner, landsting och regioner. Förstudien beräknas vad klar under våren 2019.
- Vi hoppas att en sådan standard ska göra den goda revisionsseden för kommunal redovisningsrevision tydligare, säger Annika Wallenskog, chefsekonom SKL. Detta är ett steg i rätt riktning för att säkerställa att den kommunala redovisningsrevisionen håller hög kvalitet och är relevant.
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner, landsting och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner, landsting och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.