Kvalitet & Resultat nr 4 2018

 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Efterlysning!
 
Erfarenheter av omvärldsbevakning och omvärldsanalys
SKL har under ca 10 år erbjudit visst stöd till kommuners och landstings planeringsprocesser genom att tillhandahålla en omvärldsanalys, ”Vägval för framtiden – 13 trender som utmanar det kommunala uppdraget”. Stödet som finns tillgängligt på SKL:s hemsida består förutom omvärldsanalysen av en animerad film och handledning för hur en process kan läggas upp.

Vi kan se att materialet har laddats ned väldigt många gånger men vi har ingen entydig bild av hur det har använts och om det har varit ett verkligt stöd. Det vill vi nu undersöka genom en efterlysning av intressanta exempel. Vi har nu tre frågor till er som vi ber er kort besvara till marit.melbi@skl.se
 • Har ni använt stödet ”Vägval för framtiden – 13 trender som utmanar det kommunala uppdraget?
 • Har materialet utgjort ett stöd?
 • Hur har ni använt stödet?
Fredagen 7 december (save the date) kommer vi att bjuda in till en konferens i Stockholm där vi bland annat presenterar intressanta exempel och diskuterar hur stöd för omvärldsbevakning och analys kan vidareutvecklas. Program och inbjudan skickas ut i mitten av oktober.
Leda för resultat för kommundirektörer
 
SKL erbjuder för andra gången ”Leda för resultat för kommundirektörer. Inbjudan och program presenteras under oktober månad 2018 på SKL:s hemsida samt genom personlig inbjudan till samtliga. Programmet omfattar 4 x 2 dagar och är fastställda till följande datum 2019, 7-8 februari, 1-2 april, 28-29 maj samt 19-20 september. Programmet fokuserar på hur man förflyttar perspektiven i målstyrningen från resurser och aktiviteter till de resultat som uppnås i verksamheternas service till brukare och medborgare - med andra ord vad brukar och medborgare får ut av sina pengar. Deltagarna ska utveckla sin förmåga att:
 • Identifiera och analysera resultat
 • Formulera och prioritera mål samt säkerställa kopplingen till resultat
 • Kommunicera resultat och utöva ett strategiskt ledarskap i politiskt styrd verksamhet
 • Vara kravställare och företrädare
 • Vara förebild och kulturbärare
 • Stärka resultatstyrningens legitimitet genom politikens stöd
 • Säkerställa ständiga förbättringar
 • Säkerställa adekvata strukturer för utveckling och uppföljning
 • Leda och utveckla organisation, kultur och kompetens som stödjer resultatfokus
Vill du veta mer så kontaktar du Märit Melbi, marit.melbi@skl.se 08-452 76 41 eller
Linda Persson-Melbi, linda.persson-melin@skl.se 08-452 74 64
Resultatredovisningen för KKiK - I ny tappning!
 
Varmt välkomna till resultatredovisningen som sker den 23 januari 2019 i Stockholm, på konferens Birger Jarl, Congressen. KKiK konceptet är förnyat  och utvecklat för att anpassa sig till de resultat som är mest aktuella och relevanta att ta del av och jämföra. KKiK har ju ett politiskt ägarskap och vi vill gärna att både ledande politiker och tjänstemän från din kommun kommer till träffen. Så boka upp era kalendrar så ses vi i januari.

För mer information kontakta Hanna Lundborg 08-452 77 49 hanna.lundborg@skl.se eller Leif Eldås 08-452 76 35 leif.eldas@skl.se
 
Konferens - Tillit i styrning
 
Den 17 januari arrangerar SKL ett seminarium som belyser olika aspekter av tillit i styrning och ledning. Målgruppen är politiker och tjänstemän som är berörda av frågor som rör ledning och styrning. Effektivare styrning, förenklad administration och att bygga en gemensam kultur är några av de punkter som kommer att belyses. Märk datumen i almanackan

För mer information kontakta Gunnar Gidenstam 08-452 76 49 gunnar.gidenstam@skl.se Christine Feuk 08-452 79 94 christine.feuk@skl.se eller Leif Eldås 08-452 76 35 leif.eldas@skl.se
Ansökan till Sveriges Kvalitetskommun 2019
 
Det börjar närma sig den 31 oktober som är sista datum för att anmäla kommunen till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2019. Att försöka nå utmärkelsen är hos många en viktig motor för att stärka utveckling kring alla de områden som lyfts i Kommunkompassen. Är din kommun intresserad?

Mer information finner du via denna länk
Styra för resultat
 
Den 27-28 november startar vi den nya omgången av utbildningen med fokus att styra för resultat och som vänder sig till controllers, kvalitetsstrategier, etc. Det finns fortfarande några platser kvar. Vill du veta mer?

Mer information finner du via denna länk
GötaPriset 2019
 
GötaPriset, som är den äldsta av Kvalitetsmässans utmärkelser är öppet för alla typer av verksamheter. Det kan vara offentliga, privata eller idéburna utförare. Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är lika välkomna. Det viktiga är resultatet. Kostnadseffektiv och hög tjänstekvalitet och ett väl fungerande samhälle.

Förutom att vara med och tävla om 100 000 kr finns det flera goda anledningar att delta i GötaPriset:
 • Man blir uppmärksammad för sitt arbete
 • Man utvecklar sin egen verksamhet ytterligare
 • Man delar med sig av sina erfarenheter
Det enda som behövs för att anmäla sig är att sammanfatta sitt projekt på en A4-sida. Anmälan senast 13 december.

Mer information och anmälan via denna länk