Nytt läraravtal möter lärarbristen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt läraravtal möter lärarbristen
 
SKL, Sobona och Lärarnas Samverkansråd är överens om ett nytt avtal för cirka 200 000 lärare. För att klara skolans kompetensförsörjning krävs ett fördjupat samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund.

Nytt läraravtal möter lärarbristen
 
 
Hög efterfrågan på yrkeshögskoleutbildad personal
 
SKL har frågat kommuner, landsting och regioner om rekryteringsläget för yrken med yrkeshögskoleutbildning. Efterfrågan är fortsatt hög och de yrkesgrupper där det är svårast att hitta utbildad personal är undersköterska med specialistinriktning, bygglovshandläggare/inspektör, tandsköterska, vårdadministratör samt steriltekniker.

Yrkeshögskolan enkät 2018
Anmäl dig till höstens heltidskonferenser
 
Heltidsresan fortsätter och höstens konferenser inspirerar lokala parter att arbeta vidare med implementeringen av en heltidsorganisation. OBS: extrainsatt konferens i Göteborg:

11 oktober, Malmö
24 oktober, Umeå
14 november, Stockholm (Fullbokad)
22 november, Göteborg (Fullbokad)
28 november, Göteborg (Extra konferens)

Anmälan till höstens heltidskonerenser
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
Fördjupat samarbete mellan parterna i nytt läraravtal
Lärarbristen är en av nyckelfrågorna och det är av största vikt att vi förstärker arbetet med att trygga kompetensförsörjningen. Det är viktigt att förstå att det inte handlar om enstaka insatser. Det kommer helt enkelt inte räcka med att enbart rekrytera nya lärare, särskilt när hela arbetsmarknaden står inför en stor arbetskraftsbrist, skriver Niclas Lindahl, förhandlingschef SKL.

SKL:s arbetsgivarblogg
 
 
Notiser
 
Heroiska insatser under sommarens bränder
Flera omfattande skogsbränder har rasat runtom i landet under sommaren. Brandmän, övrig personal och volontärer har gjort heroiska insatser. Samtidigt behöver landets räddningstjänster rekrytera fler beredskapsbrandmän framöver.

Heroiska insatser under sommarens bränder
 
 
Verktygslådan Sveriges Viktigaste Jobb
I verktygslådan hittar du inspiration och verktyg för att arbeta effektivt med arbetsgivarvarumärket och rekrytering i din organisation. Verktygen består av material som på olika sätt kan användas i bland annat rekryteringskampanjer, jobbmässor eller personalmöten.
 
 
 
Utnyttja medel för lokal omställning
Omställningsavtalet ger anställda i kommuner och landsting aktivt omställningsarbete och ekonomiska förmåner. Syftet är att ge möjlighet att lokalt arbeta mer aktivt med tidiga omställningsåtgärder. Medarbetarna ges möjlighet till utveckling, och därmed ökad anställningsbarhet, medan arbetsgivarna får ökade förutsättningar att möta det stora rekryteringsbehov som finns i välfärden.

Information om omställningsavtalet