Workshop om offentlig upphandling av fossilfria transporter
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Worshop om offentlig upphandling av fossilfria transporter
Så upphandlas klimatsmarta, effektiva och innovativa transporter
Tid14 november, kl. 13:00-16:00. 
PlatsStorsthlm, Fatburen, Södermalmsallén 36
LokalBrunnsviken
AnmälanAnmäl dig här Antalet platser är begränsat.
Välkommen till en workshop där vi diskuterar den offentliga upphandlingen som verktyg för att nå både en fossilfri fordonsflotta samt andra viktiga offentliga mål.

Bland annat kommer följande frågor att diskuteras:
  • Hur ska vi gå tillväga för att ställa mer offensiva krav på fossilfrihet? Vilken typ av krav får/kan/bör man ställa?
  • Kan vi ställa nya typer av krav för att nå även andra viktiga samhällsmål?
  • Hur kan vi samverka för att öka kraften i omställningen till fossilfrihet i vår region?
En ny vägledning för upphandling av fossilfria transporter kommer att presenteras och diskuteras. Dessutom passar vi på att diskutera länsstyrelsens nya uppdrag om att ta fram en regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.

Workshopen leds av Maria Losman, Ecoplan, som arbetar med förändringsarbete i organisationer med inriktning på samhälls- och företagsnytta. Hon har sedan 90-talet
arbetat med miljökrav i offentlig upphandling, i synnerhet klimat- och energieffektivitet
kopplat till fordon och transporter.

Vid frågor, kontakta Michael Sillén, verksamhetsledare på Energikontoret Storsthlm, michael.sillen@storsthlm.se. Sprid gärna information om denna workshop till kollegor eller andra som kan ha nytta av att delta.


Varmt välkommen!


Workshopen genomförs av Energikontoret Storsthlm, BioDriv Öst och Länsstyrelsen. Den är en del av projektet Utveckling BioDriv Öst, som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt av Region Uppsala, Region Örebro, RISE och Biogas Öst samt samtliga länsstyrelser och regioner/regionförbund och Stockholms läns landsting. I projektet samverkar även 2030-sekretariatet, Vätgas Sverige, Svebio och Power Circle.