Den som är stark måste också vara snäll
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ny version av SSBTEK kräver åtkomst till Transportstyrelsen
 
Inom kort lanseras en ny version av SSBTEK - sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd. För att kommuner ska kunna börja använda sig av den nya versionen krävs ett medgivande om direktåtkomst till Transportstyrelsens vägtrafikregister. Transportstyrelsen kommer höra av sig till de kommuner som berörs.

Läs mer
 
 
SKL-koncernens snabbspår för digitalisering ger resultat
 
SKL-koncernens så kallade snabbspår för digitalisering gör det möjligt för kommuner att upphandla tjänsterna snabbare via en förenklad upphandlingsprocess. Redan idag finns det två tjänster inom snabbspåret, och fler tjänster är på gång.

Läs mer om snabbspår för digitalisering
Läs mer om tjänsten taligenkänning för socialtjänsten
 
 
Fler tar del av offentlig information på internet
 
Nära 9 av 10 internetanvändare i Sverige tar del av offentlig information från kommuner och myndigheter på internet. Skillnaderna mellan olika åldersgrupper är dock stor. Äldre är den grupp som inte använder internet i samma utsträckning som andra personer. Det visar undersökningen Svenskarna och internet.

Läs mer
Krönika
Den som är stark måste också vara snäll
 
 
Viljan att samarbeta kring sektorns förändring är stor bland våra medlemmar. Skellefteå och Helsingborg är exempel där större kommuner tar rollen som färdledare och lokomotiv. Med driv och engagemang leder de den digitala transformationen i sin region.

Läs hela krönikan
Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag
 
Projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster, har publicerat sin första rapport: ”Tydligare spelregler och samordning av krav – rekommendationer till nytta för patient, vård och företag”. Rapporten beskriver och analyserar landsting, regioners och företags utmaningar i att upphandla, utvärdera och införa digitala tjänster i vården.

Läs mer

 
 
 
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
 
I en överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för digitalisering av skolväsendet - #skolDigiplan. Planen blir ett stöd i det lokala arbetet att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin. Välkommen att lämna tankar och idéer på skoldigiplan.se!

Läs mer
 
 
5 svenska politiker finalister till internationellt innovationspris
 
Agneta Granström, Martina Skrak, Camilla Andersson, Daniel Forslund och Boel Godner är namnen på de svenska politiker som är finalister till The Innovation in Politics Awards 2018.  Vinnarna utses den 17 november.

Daniel Forslund och Agneta Granström är verksamma i SKL:s beredning för digitalisering och Boel Godner i SKL:s styrelse.


Läs mer
 
 
Konferenser och utbildningar
 
Frukostseminarium om resultaten från Innovationsbarometern - 6 november
För första gången har innovationsarbetet i hela offentlig sektor kartlagts. Ta del av de
första resultaten på vårt frukostseminarium. Innovationsbarometern har genomförts av
SKL i samarbete med bland annat Vinnova. 

Läs mer

Automatiserat ekonomiskt bistånd - 7 november
Aldrig har väl frågan om automatisering varit hetare. Den stora frågan är – hur gör vi detta på bästa sätt? Svaret får du på seminariet "Automatiserat ekonomiskt bistånd". Anmäl dig redan idag.

Läs mer

Innovationsguidens utvecklingsprogram 13 februari - 17 oktober 2019
Innovationsguiden är ett metodstöd som hjälper kommuner, landsting och regioner att på egen hand arbeta med användardriven innovation och tjänsteutveckling i den egna verksamheten.

Läs mer