Ny rapport från OECD, så ska fusk på nationella proven stävjas, elevhälsa i fokus
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Annons: Stockholms universitet - sök magister eller masterprogram i matematik eller naturvenskap!
 
För dig som är intresserad av grundskolan
Grundskolebrevet
 
 Tipsa en kollega | Fler nyheter | Forskningsmagasin | Kontakt 
 
Annons: Natur och Kultur - Ny handbok i engelska för årskurs 7-9
 
13 september 2018 

Våren 2006 var jag nyutexaminerad jurist med stort intresse för webb och redaktionellt innehåll. En dag blev jag tipsad om ett redaktörsjobb på ett mindre webbföretag som hette Skolporten, ett jobb jag sökte och fick. Min första fasta tjänst - och jag trivdes så bra att jag jobbar kvar än idag. Under de senaste tolv åren har jag jobbat nära Skolportens grundare och VD, Per Reinolf. Jag har sett företaget växa, och jag har sett många av hans visioner komma till liv genom åren. 

Per brann för Skolportens redaktionella utgivning, många år var han själv redaktör för Veckobrevet, och pratade ofta om att det är lätt att underskatta den stora arbetsinsats och trägenhet som ligger bakom att alltid se till att ett nyhetsbrev kommer ut i tid eller att en webbplats är uppdaterad ett visst klockslag. "Vi spelar trummor" sa han, och menade att vi med vår kontinuitet och trogna utgivning gick att lita på. Jag vet att han var stolt över det. 

I veckan gick Per Reinolf bort. Av mig och hela vår arbetsplats kommer han att vara mycket saknad. I linje med vad han hade velat utkommer det här nyhetsbrevet precis som vanligt. Vi kommer att fortsätta spela trummor. 
 
God läsning önskar
Hedda LovénRedaktions- och webbansvarig.

 

 
Annons: Forum för levande historia - Ta del av vårt omfattande klassrumsmaterial
 
Rapport: Education at a glance 2018
 
Svenska elever tillbringar mindre tid i klassrummet än elever i många andra OECD-länder. Svenska lärare, däremot, får lägga mer tid i skolan än kolleger i de flesta jämförbara länder.
Svenska Dagbladet
Lärarlönerna vinner mark, i synnerhet på gymnasiet. Men de kännetecknas av höga ingångslöner och sedan en dålig löneutveckling. Det visar en ny rapport från OECD.
Lärarnas tidning
Social background remains the main factor impacting participation in education and learning, and on economic and social outcomes, according to the OECD report "Education at a Glance 2018". (pdf)
OECD
Valet 2018 – vad händer med skolan nu?
 
Valet är över och nu väntar en hektisk valprocess. Men när kan skolan eventuellt märka av några förändringar? ”Oj, det kommer att dröja länge,” säger statsvetaren Jenny Madestam.
Skolvärlden
 
Nya rutiner för att förhindra fusk på nationella proven
 
Skolverket skärper rutinerna för alla skolor vad gäller hanteringen av de nationella proven. Såväl prov som facit skickas ut med mindre tidsmarginal och proven får inte öppnas förrän provdagens morgon. Allt för att minska risken för fusk.
Svenska Dagbladet
Efter att flera nationella prov läckt och att man behövt använda ersättningsproven, väljer nu Riksrevisionen att granska Skolverkets och Skolinspektionens arbete med att stoppa spridningen.
Altinget
Läraren Karin Bergs debattartikel blev viral
 
Skolporten
Om Sverigedemokraterna får inflytande över skolan efter valet, vilket samhälle kommer vi då få? Om skolan inte längre ideologiskt ska vara den plats där våra olika uttryck, särarter och unika erfarenheter möts och utvecklas, utan istället ska bli en svenskhets-fabrik där definitionen av vad som är svenskt är diffust – då kan jag inte längre vara med, skriver gymnasieläraren och skolutvecklaren Karin Berg i en debattartikel.
Skolporten
När Karin Bergs debattartikel om Sverigedemokraternas politik publicerades fick den snabbt spridning. Men ännu har inte partiet inkommit med en replik. "Jag vill fråga dem vad det är för samhälle de vill skapa", säger Karin Berg.
Skolporten
Annons: Jönköping university - saknar du behörighet i ämnen du undervisar i? Sök till Lärarlyftet!
Lön och arbetsmiljö
 
Drygt sex av tio högstadieelever anser sig ha studiero på lektionerna. Det visar Skolinspektionens elevenkät.
Dagens Nyheter
Politiska reformer är verkningslösa så länge lärares förutsättningar att planera och efterarbeta sina lektioner inte förbättras. Den slutsatsen drar fyra forskare vid Karlstad universitet.
Skolvärlden
Endast drygt hälften av lärarna på skolorna i landets 23 särskilt utsatta områden är behöriga, det visar Ekots undersökning. Rikssnittet bland landets skolor är 71 procent behöriga lärare.
Sveriges Radio
Både Socialdemokraterna och Liberalerna gick till val på fler lärarassistenter i skolan. Skolledaren Johan Hallberg kritiserar partisatsningarna och menar att de dålig koll på vad lärarna egentligen behöver. ”Man tror att man kan lösa problemet med assistenter bara tyvärr”, säger han.
Skolvärlden
48 procent av de ledande skolpolitikerna på kommunal nivå vill ge mer i löneökning till lärare än till andra kommunanställda. Här kan du se vad utbildningsnämndens ordförande i din kommun svarar om lärarlönerna.
Lärarnas tidning
Konkurrensen om behöriga lärare har lett till att lönerna stigit, framförallt i Stockholmsområdet, där medellönen för en grundskollärare nu ligger på 38 300 kronor i månaden. Det har gjort att lärare på Stockholms universitet börjar söka sig till grundskolans värld.
Sveriges Television
Betyg och bedömning
 
Det är nu arbetet med terminens betygssättning börjar! "Om frågor kring bedömning och betygssättning främst blir aktuella vid varje terminsslut indikerar det att något brister", skriver universitetslektor vid slöjdlärarutbildningen vid Göteborgs universitet Peter Hasselskog i ett inlägg.
Slöjdlärarportalen
På Pilängskolan i Landskrona hoppas rektorn att betyg från fyran ska lyfta kunskapsnivån. Men både forskare och lärarfack är kritiska.
P4 Kristianstad
Skolor följer noga hur elevernas betyg utvecklas i förhållande till målen men missar att analysera om betygen är rättvisa. Det menar Skolinspektionen.
Chef & Ledarskap
Bedömningsstöd i geografi i grundskolan: Nu finns steg 3 i kartläggningsmaterialet i ämnet geografi. Materialet hjälper geografilärare att ta reda på vilka kunskaper nyanlända elever har med sig. Resultatet av kartläggningen kan du använda för att planera din fortsatta undervisning.
Skolverket
Att ge de nationella proven större tyngd i betygsättningen av skolelever kommer inte att öka likvärdigheten i svensk skola. Det som däremot kan göra skillnad är om flera av varandra oberoende externa lärare bedömer de nationella proven, skriver forskarna Gustaf B Skar och Michael Tengberg.
GöteborgsPosten
Studie- och yrkesvägledare, 14-15 mars 2019
 
Studie- och yrkesvägledare, 14-15 mars 2019
Forskning visar att en kvalificerad studie- och yrkesvägledning verkligen har effekt och hjälper eleverna att göra medvetna val. En stor utmaning ligger i det omfattande utbudet av utbildningar, arbetslivets snabba förändringar, utvecklingen av nya yrken och samhällets digitalisering. Välkommen till två dagar i Göteborg!
Läs mer och boka plats
Elevhälsa
 
Att barn kontaktas av äldre på nätet i sexuellt syfte, så kallad gromning, är något som blir allt vanligare. Samtidigt är det många barn som inte vill eller vågar anmäla. Lösningar är att våga prata om det, bland annat i skolan.
Sveriges Television
Ökat samarbete, mer förebyggande arbete och bättre undervisning. Det är effekten av Kastellegårdsskolans elevhälsomöten, där elevhälsa och arbetslag samlas.
Chef & Ledarskap
Rektorerna tar ett större ansvar för elevhälsan än förr, men vägen till en hälsofrämjande elevhälsa verkar lång. En del rektorer ser uppgiften som omöjlig, konstaterar forskare.
Chef & Ledarskap
Drygt hälften av kommunerna önskar att staten ska bidra till att det utbildas fler inom de yrkesgrupper som behövs i elevhälsan. Det visar en ny kartläggning från SKL.
Sveriges Kommuner och Landsting
Hur kan elevhälsan stärkas? Detta studeras i en pågående statlig utredning som ska vara klar till nästa sommar. Kerstin Hultgren är ny på posten som utredare.
Specialpedagogik
Positiva erfarenheter kring elevsamarbete men på sikt fick hälsointerventionen i Angered inte eleverna att röra sig mer. Hälsoprojekt kan på sikt ha effekt på andra områden, menar forskare Andreas Fröberg.
Skolporten
Att utsättas för långvarig mobbning kan vara livshotande. Det konstaterar forskaren och psykologen Stefan Blomberg som arbetar vid avdelningen för arbets- och miljömedicin på Linköpings universitetssjukhus.
Lärarnas tidning
Bristande ledarskap är ett av flera problem vid implementering av preventionsprogram i skolor. Det konstaterar Maria Ingemarson i sin avhandling om effektutvärdering av ett program med syfte att öka trivseln och minska problembeteenden.
Skolporten
Stress för att inte passa in och bli accepterad av kompisar kan skapa smärta som påverkar både vardag och skola. Värst drabbade är tjejer, visar Matilda Wurm i sin avhandling.
Skolporten
Moderna språk
 
Utveckla din undervisning i moderna språk tillsammans med dina kollegor. Pröva aktiviteter direkt i undervisningen med Språksprånget – en nationell kompetensutvecklingsinsats för lärare i moderna språk.
Skolverket
Svenskspråkiga elever har betydligt svårare att lära sig använda spanskans imperfekt jämfört med dess preteritum. Som lärare i de latinska språk finns därför skäl att fokusera på hur just imperfekt fungerar, menar forskare Fernando López Serrano.
Skolporten
Fritidshemmet, 8-9 nov i Göteborg
 
Fritidshemmet, 8-9 nov i Göteborg
Hur kan vi bygga upp strukturer som stimulerar alla elevers lärande och utveckling i enlighet med fritidshemmets förtydligade lärandeuppdrag och samtidigt skapa en miljö som främjar barns relationsskapande och en meningsfull fritid? Varmt välkommen till vår fördjupande konferens med fokus på fritidshemmets viktiga uppdrag!
Läs mer och boka plats
Barn i behov av särskilt stöd
 
Tre kommuner har stämts för diskriminering mot barn med dyslexi, framför allt i samband med nationella provet. Talerättsfonden mot diskriminering, som företräder barnen, planerar även att kräva skadestånd från Skolverket genom JK.
Dagens Nyheter
Professor Mara Westling Allodi vid Specialpedagogiska institutionen intresserar sig för hur lärare kan arbeta för att förbättra det sociala klimatet i klassrummet. (webb-tv)
Stockholms universitet
Tillbaka i skolan väntar tuffa utmaningar för elever med adhd: koncentration och stillasittande. Ett slags träning av hjärnan kan komma att bli en hjälp.
Svenska Dagbladet
Fokus på lärandemålen, snabb feedback från läraren och en bra samverkan med hemmet är några exempel på viktiga faktorer för att skolan ska fungera på ett bra sätt för elever med adhd. Det visar en ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Forskning och utveckling
 
Regeringen har fattat beslut om en nationell satsning på medie- och informationskunnighet som ska öka motståndskraften mot desinformation och näthat. Uppdraget ges till forskaren Carl Heath och innebär bland annat att samarbeta med relevanta aktörer för att komplettera, förstärka och sprida kunskap om pågående MIK-insatser.
Regeringen
En dominerande ”antipluggkultur” har ofta negativa konsekvenser för pojkar, med ett samhälleligt utanförskap efter skolan för de som har det allra värst. För varje betygspoäng som en pojke kan öka sitt betyg med höjs chansen till ett bättre liv, skriver lektor Fredrik Zimmerman.
Skolledaren
Lärare behöver utveckla mer kunskaper om hur bedömningar kan forma undervisningen. Det menar Per Blomqvist som forskat om lärares normer, beslut och samstämmighet i samtal om bedömning av gymnasieelevers skrivande.
Skolporten
Knappt 20 timmars träning med ett KBT-baserat program i matematik hjälper elever som halkat efter att hämta hem en hel termins undervisning. Det visar Martin Hassler Hallstedt i sin studie om digitala verktyg i matematikundervisningen.
Skolporten