Spiltans substansvärde 15 011 kr/aktie (-1 307 kr/aktie) inför handel 12-17 september
 
Substansvärdet för Spiltanaktien inför septemberhandeln på Pepins.com uppgår nu till 15 011 kr/aktie. Vid senaste substansberäkningen den 14 augusti fastställdes substansvärdet till 16 318 kr/aktie och kursen sattes då till 11 500 kr/aktie. Nedgången i substansvärde beror främst på förändringar i det noterade innehavet, framförallt Paradox.

Se hela portföljen här
Följ gärna handeln på Pepins.com/Alternativa Listan

Handeln inleds på Pepins/Alternativa Listan på onsdag den 12 september och pågår till och med måndag den 17 september kl 16.00. Priset fastställs torsdagen den 13 september kl 17.00.
Större förändringar i den onoterade portföljen:
 
Spiltan Fonder (+41 kronor/aktie)
 
Framgångarna fortsätter och fondbolaget förvaltar nu över 50 miljarder kronor. Notera framförallt den framgångsrika ränteförvaltningen som attraherar mycket kapital när bankkonton ger 0 % eller till och med minusränta för stora kunder. Första halvåret gick Räntefond Sverige upp med 0,56 % och Spiltan Högräntefond med 1,76 %. Den aktivt förvaltade Spiltan Aktiefond Sverige var första halvåret en av de bästa Sverigefonderna med en uppgång på 8,9 %.

I Dagens Industri den 3 september konstaterar VD, Erik Brändström, att vinstökningen för Spiltan Fonder år 2017 beror på att fondbolaget lyckats fördubbla förvaltat kapital på två år tack vare de mycket låga avgifterna (Räntefond Sverige 0,1 % och Spiltan Investmentbolag 0,2 %).
 
Kuststaden Projektutveckling (+73 kronor/aktie)
 
Per halvårsskiftet har bolaget gjort nya värderingar på fastigheterna vilket ökat Spiltans substans med 23,5 miljoner kronor. Kuststaden Projektutveckling äger några projektfastigheter i Oskarshamn, ett större bostadsbestånd utanför ringmurarna i Visby och slutför nu ett framgångsrikt BRF-projekt där alla lägenheter är sålda i Visby.

Med vänlig hälsning
Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan