BESTÄLLNING AV PRESENTKORT
 
 
 
Företag/organisation:
Org.nummer:
Kontaktperson:
(Både för- och efternamn)
E-post till kontaktperson:
Referenskod:
(Ev. referenskod vid fakturering)
Mobilnummer:
(Till kontaktperson)
Epost för faktura:
Antal kort:
Belopp på korten:
(Hur mycket varje kort ska vara laddat med. Minimum belopp 100kr/kort)
Önskemål på när Presentkorten ska vara laddade och börja gälla från och med:
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Presentkorten hämtas på Skellefteå Turistcenter:
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Till varje presentkort ingår ett litet kuvert. Vid större beställningar garanteras ej att korten läggs i kuverten, utan korten och kuverten kan komma separerat.
Välj önskad förpackning nedan:
Skicka beställning