Det ser ut som att kursen 17 oktober 2018 är fullsatt.

Prova med något av de andra datumen (26 september eller 7 november) i stället.