Det ser ut som att kursen 7 november är fullbelagd.

Prova något av de andra datumen i stället (26 september eller 17 oktober).