Ny webbutbildning om rehabiliteringskoordinering, lyckade pilottester av SRS Bedömningsstöd.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Försäkringsmedicin ska in i vårdens organisation för kunskapsstyrning
 
Britt Arrelöv
Nu är det beslutat att försäkringsmedicin ska ingå i hälso- och sjukvårdens gemensamma organisation för kunskapsstyrning. Försäkringsmedicin kommer att ingå i samma programområde som rehabilitering och habilitering.
– Det är en viktig pusselbit i hälso- och sjukvårdens arbete med patienter som har funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar, säger Britt Arrelöv, medicinskt sakkunnig och överläkare i Stockholms läns landsting och projektledare för SKLs arbete inom försäkringsmedicin.
Till nyheten
 
Mer strukturerat arbetssätt med SRS Bedömningsstöd
 
Nina Persson
Pilottesterna av SRS Bedömningsstöd i två landsting är nu klara och resultaten håller på att sammanställas. Tudorkliniken i Region Halland har testat bedömningsstödet.
– Våra läkare tycker att SRS har varit ett bra stöd under sjukskrivningsprocessen. Läkarna tycker generellt att det är svårt med sjukskrivningar, men efter pilotstudien har det mynnat ut i ett mer strukturerat arbetssätt, säger Nina Persson, leg. arbetsterapeut och rehabiliteringskoordinator vid Tudorkliniken i Halmstad.
Till nyheten
 
SKLs nya webbutbildning för rehabiliteringskoordinatorer är indelad i sex kapitel.
Ny webbutbildning om rehabiliteringskoordinering
 
I SKL:s webbaserade grundutbildning i rehabiliteringskoordinering får framförallt nya rehabiliteringskoordinatorer och verksamhetschefer en bra introduktion till den nya funktionen.
– Vi hoppas på att den som är ny i rollen som rehabiliteringskoordinator ska få ett bra stöd när de börjar ett nytt uppdrag, men också att vi får en bra, gemensam kunskapsgrund för alla rehabiliteringskoordinatorer i hela landet, säger Ann-Britt Ekvall, SKL.
Till nyheten
 
Fler har fått behandlingar för psykisk ohälsa sedan 2009
 
Helén Lundkvist Nymansson
Antalet patienter som fått behandlingar för psykisk ohälsa har dubblerats sedan 2009. Dessutom har KBT-behandlingar via internet ökat kraftigt. Det visar en ny rapport där SKL har sammanställt resultaten för hur många patienter som fått behandlingar i landsting och regioner under 2017. 
– Det är mycket positivt att tillgången till behandling har ökat. Tyvärr har också den psykiska ohälsan ökat, så behoven av den här sortens behandlingar är fortfarande stora, säger Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef på avdelningen vård och omsorg på SKL.
Till nyheten
 
Dialog ger bättre koordinering
 
Ann-Britt Ekvall
Erfarenhetsutbyte och praktiska råd står i centrum när Ann-Britt Ekvall leder diskussioner om funktionen för koordinering. Syftet är att ge stöd till landsting som vill utveckla funktionen.
– Rehabiliteringskoordinatorerna vill kanske få råd om hur de ska prioritera bland patienterna på enheten, där det kan finnas både långtidssjukskrivna och sådana som nyligen blivit sjukskrivna. Andra vanliga frågor handlar om hur man kan hantera samarbete med arbetsgivare eller hur dialogen med Försäkringskassan kan utvecklas, säger Ann-Britt Ekvall.
Till nyheten 
 
Förslag till ny lag om koordineringsinsatser
 
Landstingen ska blir skyldiga att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter som har ett särskilt behov av individuellt stöd för att kunna återgå till eller inträda i arbetslivet, det skriver regeringen i sitt förslag till ny lag om koordineringsinsatser. Insatserna ska bestå av personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer, men omfattar inte insatser som andra aktörer ansvarar för. Landstingen ska också informera Försäkringskassan om samordnade rehabiliteringsåtgärder behövs. Patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen fortsätter att gälla.
Lagförslaget har lämnats till lagrådet, lagen är planerad att träda i kraft den 2 januari 2019.
Till regeringen
 
Konferens i Stockholm 13 november
 
Återgång i arbete vid sjukskrivning
 
Konferensen ”Återgång i arbete vid sjukskrivning” är en mötesplats för samtal och diskussioner om samverkan inom sjukskrivning och rehabilitering och ger möjlighet till att ta del av aktuell forskning, erfarenheter och goda exempel för att få förståelse för vad försäkringsmedicin kan innebära i praktiken.
Arrangörer är Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) och SKLs avdelning för arbetsgivarepolitik.
Program och anmälan
 
I nyhetsbrevet tar vi upp aktuella nyheter, forskning, metoder och arbetssätt inom sjukskrivning och rehabilitering inom landsting och regioner. SKL:s kontaktpersoner inom området är Anna Östbom och Cecilia Alfvén. Läs mer om SKL:s arbete inom sjukskrivningar och rehabilitering.