Fastighet & kretslopp
 
Nu rullar farligt avfallbilen igen
 
Hösten är här eftger en lång, het sommar och farligt avfallbilen har gett sig ut på Göteborgs gator igen. I schemat kan du sedan vårens FA-bilsturné även se på en karta var bilen stannar för att plocka upp göteborgarnas farliga avfall. Emmaus Björkås insamlingsbil följer efter, så man kan också skänka användbara prylar, böcker och mindre möbler
Gå direkt till FA-bilens höstschema.
Hämta anslag du kan sätta upp i trapphusen.
 
De nya föreskrifterna för avfallshantering är här
 
Regler om avfallshantering finns framför allt i miljöbalken, avfallsförordningen och i de lokala avfallsföreskrifterna. Nu har Göteborgs Stads nya avfallsföreskrifter kommit. Tänk på att du som fastighetsägare är skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller.
Här hittar du föreskrifterna och andra regler för avfallshantering.
 
 
Göteborgarna sparade vatten i värmen
 
Under en kritisk vecka i början av sommaren gick vi på Kretslopp och vatten ut med en vädjan om att alla göteborgare skulle spara på vattnet. Vattenförbrukningen minskade med 7 000 kubikmeter. Varje göteborgare sparade in en full hink med vatten! Stockholmarna fick samma uppmaning av Stockholm vatten och avfall. Inte hjälpte det...
Du får en gratis hämtning av elavfall och farligt avfall...
 
 
...per år om du har miljörum. Kontakta våra kundsamordnare för att få hjälp med vår tjänst för miljörum. Du kan också ringa vår kundservice på 031-368 27 00.
 
Vägledning i att välja avfallsinsamlingssytem
 
Vi har samlat lite vägledning om avfallsinsamlingssystem för dig som är fastighetsägare, byggaktör eller projektör om du ska bygga om eller bygga nytt. Vägledningen handlar om restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar. Du som är fastighetsägaren ansvarar även för hushållens grovavfall och farliga avfall.
Läs om val av avfallsinsamlingssystem i flerbostadshus här.
 
Få sms eller mejl när det blir fel
 
Vill du att vi medelar dig på sms eller e-post när något har blivit fel när vi skulle hämta ditt avfall? Vill du veta om avfallet var fel-sorterat, om det var överfullt eller hinder för att hämta?
Anmäl ditt mobilnummer eller e-postadress till våra kundsamordnare.
Glöm inte att meddela ditt namn, kundnummer och adress.
Få koll på dina avfallsmängder
 
Som fastighetsägare eller förvaltare kan du få ett utskick varje månad med din fastighets restavfalls- och matavfallsmängder. Beställ statistiken genom att mejla vår kundsamordnare Johan Jernkrok
Ladda hem våra skyltar och foldrar
 
Vi har mycket informations-material som du kan ha an-vändning för i kommunikation-en med dina hyresgäster och boende.
Här kan du ladda ner skyltar, anslag, foldrar och broschyrer från oss på Kretslopp och vatten.
 
Undrar du någonting?
Vår kundservice svarar på dina frågor.

Öppettider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 7-16
Onsdag 9-16
Stängt på helger och röda dagar

Telefon
031-368 27 00

E-post
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se
Du får det här nyhetsbrevet eftersom du är kund hos Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.
Vill du inte ha fler utskick? Avregistrera dig här