Att samverka är att lära
 
Det jag gillar allra mest med samverkan är att jag lär mig mycket. Arbetslivet förändras i hög takt och genom kontakt med yrkesverksamma får vi från högskolan kännedom om aktuella frågeställningar i olika branscher. Vi kan också bidra med något då vi kommer ut i arbetslivet, t ex genom att kritiskt granska och analysera ett fenomen i en studie. Årets uppsatsvinnare har gjort just detta. Therese Winqwist studerar hur rektorer på folkhögskolor ser på digitalisering medan Johanna Boberg och Matilda Martinsson lyfter fram behovet av att lära sig mer om de villkor som gäller i det gränslösa arbetet. Grattis till fina uppsatsarbeten!
 
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
Samverkan och ömsesidighet nyckeln för Högskolan Väst
 
På Högskolan Väst ska arbetsintegrerat lärande, AIL, genomsyra allt. De fick 2002 i uppdrag av regeringen att arbeta med AIL. Mycket har hänt i samhället sedan dess, arbetsmarknaden har förändrats men det har snarast gjort högskolans uppdrag än mer aktuellt.
Tre olika samverkansplattformar täcker nu in all forskning och utbildning på Högskolan Väst. En av dem är Produktionstekniskt centrum.

Läs mer...
Foto: Innovatum
De forskar brett
– men arbetsintegrerat lärande är alltid med
 
LINA (lärande i och för det nya arbetslivet) är en mångvetenskaplig forskargrupp på Högskolan Väst med runt 50 forskare och 20 doktorander. Tillsammans beforskar de flera olika samhällsrelevanta fenomonen, som till exempel e-hälsa, digitalisering, integration och pedagogiskt förhållningssätt. Vi har träffat Kristina Johansson och Ulrika Lundh Snis för att få veta mer om vad LINA har på gång.

Läs mer...
 
   
Förskollärarutbildningen gav systematik och trygghet – effekt i hela verksamheten
 
Petra Hällstrand Ståhl i Norrköping har jobbat som barnskötare sedan 1987. Hon har alltid varit nyfiken och intresserad av att lära sig och har plöjt igenom en hel del litteratur genom åren. När hennes chef, Emma Lilienberg, föreslog att hon skulle ta chansen att läsa till förskollärare genom den uppdragsutbildning som kommunen hade köpt in tackade hon ja. Petra Hällstrand Ståhl har läst på helfart och samtidigt jobbat på förskolan mellan 60 procent och 80 procent av heltid. Emma Lilienberg menar att det er stora fördelar för hela verksamheten att ha personer som arbetar och studerar samtidigt.
Susanna leder barnskötarnas resa till förskollärare
 
Ett sätt för en kommun att kunna hitta fler förskollärare är att uppmuntra duktiga barnskötare att läsa vidare. Om man kan arbeta kvar på sin arbetsplats samtidigt som man studerar är det fler som har möjlighet att få in några års högskolestudier i sitt livspussel.
Susanna Anderstaf går snart in på sitt femtonde år som lärare på den här typen av utbildning och hon älskar mötet med deltagarna, samspelet med gruppen och inblicken i deras verksamheter.
– Det är inte bara det att vi ger, de ger oss så mycket tillbaka, säger hon.

Läs mer...
 
   
Grattis till årets uppsatsvinnare!
 
Nu är vinnarna i årets uppsatstävling utsedda. Vi vill tacka för alla de välskrivna och kunskapsutvecklande texter som har kommit in. Här nedanför kan du läsa intervjuer med författarna till de två vinnande bidragen.

Läs motiveringarna till vinsten.
Matilda Martinsson och Johanna Boberg

"Det gränslösa arbetslivets villkor. En blandstudie om hur tjänstemän i en global organisation upplever och hanterar flexibla arbetsvillkor"

Läs mer...
           Therese Winqwist 

"Den digitala folkhögskolan? En kvalitativ studie av rektorers tolkning av digitalisering i relation till folkhögskolans uppdrag"

Läs mer...
 
   
The storytelling animal
 
Teorier om storytelling i företag handlar ofta om att göra företaget attraktivt. Det är samma sak som vi människor gör när vi berättar om våra liv – vi tenderar att försköna berättelsen. Men det handlar inte bara om den yttre bilden av vilka vi är, eller vill vara. Berättelsen är också ett sätt att på ett inre plan skapa mening kring våra liv och det vi är med om. Vi är våra berättelser. Det här skriver Jonathan Gottschall om i sin bok The storytelling animal.

Läs mer...
 
   
Tips på konferenser:
 
Att styra och leda i nya politiska landskap, 4-5 oktober, Jönköping
Den 4 – 5 oktober 2018 håller Skolchefsinstitutet nästa nationella konferens för skolchefer. Temat för konferensen är Att styra och leda i nya politiska landskap.

Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet
18-19 oktober 2018 arrangerar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö universitet en konferens om hur vi kan hantera ett allt mer komplext arbetsliv.

Forskning pågår! 31 oktober, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
En fortbildningskonferens för dig som arbetar inom förskola och grundskola/fritidshem, gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller annan utbildningsverksamhet samt idrottsrörelsen och hälsosektorn. Få en inblick i den senaste forskningen inom just ditt område och möjlighet att träffa andra inom samma fält.

Sustainable adult education and learning in organisational settings, 13-15 may 2019, Copenhagen
PDF
(pdf, 53.1 kB)8th Nordic Conference on Adult Education and Learning.


Ytterligare konferenser finns här.